Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Annoch – Anrichter

43

Annoch, adv. geſſtě, adhuc, ſ. noch.

Annuliren, v. a. z lat. nulla, wnic, wniweč obrátiti, vwéſti, zničiti, sl. zniwečiti, abolere, tollere.

Annullirung, f. wnic, wniweč obrácenj, vwedenj, zničenj, zniwečenj, abolitio.

Anordnen, v. a. pořádati, pořjditi, ſpořádati, zřjditi, diſponere, ordinare. 2) nařjditi, poručiti, vložiti, vrčiti, conſtituere, iubere. Anordnen, n. Anordnung, f. ſpořádánj, zřjzenj, nařjzenj, poručenj.

Anpacken, v. a. pochytiti, popadnauti, adprehendere; vchopiti, vchwátiti, arripere; mit Worten, oſapiti ſe, dáti ſe do někoho, aggredi.

Anpackung, f. popadnutj, vchopenj; oſapenj.

Anpaſſen, 1. v. n. anpaſſend ſeyn, ſſikowati ſe, ſrownáwati ſe, trefowati ſe, congruere, quadrare. 2. v. a. anpaſſend machen, přiměřiti, přiſſikowati, přirownáwati, ſrownáwati, accommodare, aptare.

Anpfählen, v. a. k kolu přiwázati, koly vpěwniti vpewniti ; einen Miſſethäter, zločince na kůl naſtrčiti.

Anpfeifen, v. a. ckáti, hwjzdati, zahwizdnauti na někoho.

Anpflanzen, v. a. naſaditi, naſázeti, zaſaditi.

Anpflanzung, f. naſazenj, ſad, plantatio.

Anpichen, v. a. naſmoliti, přiſmoliti, ſmůlau přilepiti.

Anplätzen, v. a. ſtromy lizowati, ſ. Abplätzen.

Anprallen, v. n. vdeřiti, vhoditi o něco, wrazyti do něčeho, illidi. Anprallen, n. —ung, f. vdeřenj, vhozenj, wraženj.

Anprellen, v. a. praſſtiti, vdeřiti, vhoditi něčjm o něčo něco , wrazyti, illidere.

Anprellung, f. vdeřenj, vhozenj, wraženj.

Anrathen, v. a. raditi, poraditi, ſ. Rathen.

Anrechnen, v. a. počjtati, pokládati, přičjtati, imputare, vitio vertere.

Anrechnung, f. počjtánj, pokládánj, přičjtánj, imputatio.

Anrede, f. mluwenj, promluwa, promluwenj, adlocatio.

Anreden, v. n. mluwiti, promluwiti k někomu, adfari, adloqui.

nregen, v. a. pohnauti, pohybowati, popuditi, powzbuzowati, incitare. 2) připomenauti, zpomenauti, zmjniti ſe, memorare, mentionem facere; angeregt, připomenutý, zpomenutý , zmjněný, memoratus, .

Anregung, f. pohnutj, pohybowánj, popuzowánj, powzbuzowánj, incitatio. 2) připomenutj, zpomenutj, zmjněnj, zmjnka, mentio; — thun, připomenauti, zminku včiniti.

Anreiben, v. a. nadrbati, nadrápati, naſſkrábati, natjrati, natřjti, podrbati, podrápati, poſſkrábati, potjrati, potřjti, adfricare, adterere.

Anreihen, v. a. do řádků nawljkati, k. p. perly.

Anreißen, v. a. 1) natrhnauti. 2) einen Holzhaufen anreißen, hranicy dřjwj načjti, začjti z nj bráti. 3) nareyſowati, náſtjniti čárkami.

Anreißer, m. náſtrog k reyſowánj, reyſownjk.

Anreiten, 1. v. n. a) na koni přigeti, přigjžděti; b) na koni na něco wgeti, wrazyti; c) ſchlecht anreiten, zle pogezditi, pochoditi. 2. v. a. koně progeti, progjžděti.

Anreitzen, v. a. drážditi, nabádati, nabjzeti, pobádati, pobjzeti, ponaukati, popuzowati, wzbuzowati, concitare, incitare.

Anreitzung, f. drážděnj, nabádánj, nabjzenj, pobádánj, pobjzenj, ponaukánj, popuzowánj, concitatio, inſtigatio.

Anreitzer, m. dráždič, dráždil, nabádač, pobjzytel, ponaukač, popuditel, concitator.

Anrennen, 1. v. n. naběhnauti na něco, přiběhnauti k něčemu, incurrere. 2. v. a. autok včiniti, dorazyti, přiběhnauti, přihnati, připadnauti, wrazyti, řjtiti ſe na někoho, invadere, impetum facere.

Anrichten, v. a. přichyſtati, přihotowiti, parare, præparare; die Speiſen anrichten, gidla připrawiti, přiſtrogiti, vſtrogiti. 2) ſtropiti, včiniti, způſobiti, creare.

Anrichtung, f. přichyſtánj, přihotowenj, připrawenj, přiſtrogenj, vſtrogenj; ſtrogenj, způſobenj.

Anrichter, m. ſtrogitel, ſtrůgce.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání