Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Oberwelt – Ochſen-

77

Oberwelt, f. zdegſſj ſwět.

Obgleich, Conj. ač, ačkoli, nechť, kráſně, quamquam.

Obhaben, v. n. na ſobě mjti.

Obhanden, S. Vorhanden.

Obhut, f. ochrana; in Obhut nehmen, pod ochranu wzýti.

Obig, adj. hořegſſj, předeſſlý.

Oblaſt, f. powinnoſt.

Oblate, f. oplatek; davon, oplatkowý.

Oblatenbäcker, m. oplatečnjk.

Oblatenweib, n. oplatečnice.

Obliegen, v. n. přemocy, ſwjtězyti. 2) na péči mjti. 3) pilnu býti, oddati ſe na něco, hleděti něčeho; den Wiſſenſchaften, vměnjm ſe oddáwati, w vměnjch ſe cwičiti. 4) přjſluſſeti; Dir liegt es ob, tobě to přináležj, přjſluſſj.

Obliegenheit, f. zaměſtknánj; powinnoſt.

Obligation, f. zápis, obliġacý.

Obmann, m. dohljdce. 2) rozſudj.

Obrigkeit, f. wrchnoſt, dominium.

Obrigkeitlichkeit Obrigkeitlich , adj. wrchnoſtenſký, dominicalis; adv. —ſky.

Obriſt, m. S. Oberſt.

Obſchon, Conj. ač, ačkoli, kráſně, nechť.

Obſchweben, v. n. wznikati, naſtáwati, roznáſſeti ſe; obgeſchwebt, wzniklý, naſtalý, trwagjcý.

Obſicht, f. pozor, dohljdka.

Obſiegen, v. n. zwjtězyti.

Obſieger, m. zwjtězytel.

Obſorge, f. péče, ſtaroſt.

Obſt, n. owoce, poma; friſches Obſt, rané, raučj owoce; gedörrtes, ſuchár; abgefallenes, pádel, pádež, padanka.

Obſt-, owocný; der Obſtmarkt, owocný trh.

Obſtand, m. odpor.

Obſtatt, m. odpor.

Obſtbäcker, m. owocnjk.

Obſtbaum, m. pl. Obſtbäume, owocný ſtrom; gepfropfter, ſſtěp; viele gepfr. Bäume, ſſtěpj; ein wilder, pláň; dim. das Obſtbäumchen, ſſtjpek; pláňka,

Obſtbrecher, m. Obſthamen, m. ſſkřipec.

Obſtdarre, f. ſuſſjrna (na owoce).

Oebſter, n. Oebſtler, n. hljdač owoce. 2) owocnjk, gablečnjk; die —inn, owocnice, gablečnice.

Obſtfaß, n. pl. die Obſtfäßer, ſſpich; dim. das Obſtfäßcheu Obſtfäßchen, ſſpiſſek.

Obſtgarten, m. pl. Obſtgärten, ſſtěpnice, ſad, pomarium.

Obſthändler, m. Obſtkrämer, m. owocnjk, gablečnjk, ſadař; die —inn, owocnice, gablečnice, ſadařka.

Obſtjahr, n. aurodný rok na owoce.

Obſtkammer, f. owocnice.

Obſtmonath, m. zářj, September.

Obſtreich, adj. owocnatý.

Obwalten, v. n. nacházeti ſe, nalézati ſe, přitomnu býti; týkati ſe; aus obwaltenden Urſachen, ze zwniklých wzniklých , wzeſſlých, naſtalých, panugjcých přjčin.

Obwohl, Conj. ač, ačkoli.

Ocean, m. wyſoké moře, oceanus.

Ochelbeze, auklegka.

Ocher, m. oġr.

Ochergelb, adj. oġrowý.

Ochs, m. wůl, bos; dim. das Oechschen, wolek, woleček; ein junger, wolče, běhaun, běhaunek, junec; ein altverſchnittener, ſtarořezanec; jungverſchnittener, mladořezanec. Ein Ochs im Joche, jochař; im Krummhölzern, krumpolák; einen Ochſen auswirken, hyblowati; das erſte Viertel aushauen, karbowati; die Ochſen ſtehen am Berge, newj giž kam koz hnáti, kudy teď, konopj z konopj . 2) býk, taurus. 3) fig. wůl, mezek, hňup, ſſpalek.

Ochſen, v. n. běhati ſe, hráti ſe, honiti ſe.

Ochſen-, wolowý, wolſký, bovinus; Ochſenwammen, wolowý lalok.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání