Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Paradiesvogel – Paſtete

86

Paradiesvogel, m. ragſký pták, Paradisea Lin. Manucodiata.

Paradox, adj. nowořeký.

Paralell, adj. rownoběžný ?

Paraſoll, n. ſtinidlo.

Parce, Parze, f. ſudice, ſudička.

Pardel, Parder, m. lewhart, S. Panther.

Pardon, m. miloſt, pardon.

Parforce, adv. mermo mocý, ſylau.

Parieren, v. n. f. a. v. n. & a. wyhnauti ſe. 2) ſaditi ſe.

Parlament, n. parlament.

Parole, f. heſlo.

Paroxismus, n. blazniwá (chwjle), třeſſtiwá, třeſſtiwoſt.

Part, m. djl, čáſtka, podjl. 2) ſtrana; der andere Part, druhá odporná ſtrana.

Partey, f. Partie, f. kus; Waaren in Parteyen verkaufen, zbožj w kuſech prodáwati. 2) ſtrana; die Jägerpartey, myſliwecká ſtrana. 3) im Kriegsweſen, wpád; ſtreifende Parteyen, wybjhagjcý. 4) ſtrana; die öſterreichiſche Partey, rakauſká ſtrana; Jemandes Partey nehmen, podlé někoho ſtáti, někoho ſe přidržeti.

Partey-, ſtrannj; der Parteygeiſt, ſtrannj duch.

Parteygänger, m. kořiſtnjk.

Parteyiſch, adj. ſtranný; adv. —ně.

Parteylich, adj. ſtranný.

Parteylichkeit, f. ſtrannoſt.

Parteylos, adj. bezeſtranný, neſtranný.

Partie, f. ſwazek.

Partieren, v. a. partykowati.

Partierer, m. partykář; die —inn, partykářka.

Patiererey Partiererey, f. partykářſtwj, partykowánj.

Partiſane, f. halapartna.

Partite, f. partyka.

Parzen, v. rec. ſich, čepeyřiti ſe, wypjnati ſe.

Paſch, m. paš.

Paſchen, v. n. koſtkowati. 2) v. a. paſſowati, zapowězené wěcy tagně přináſſeti a prodáwati.

Pasquill, n. paſkwill.

Paß, adv. přjlehačný; das kommt mir recht zu Paß, to mi přicházý whod.

Paß, m. der Pferde, klas, mimochod; einen Paß gehen, klaſem gjti. 2) aužina, klauza; der Paß aus Frankreich nach Italien, aužina z Francauz do Wlach. 3) fig. průchod, pas, průchodnj liſt; freyen Paß haben, wolný průchod mjti. 4) S. Freybrief, weyhoſtnj liſt.

Paſſa, n. welikanoc.

Paſſage, f. průgezd.

Paſſagier, n. poceſtný, paſažjr.

Päſſeln, v. n. poſlowati, krmaditi.

Paſſen, v. n. in Spiele, paſowati. 2) čekati, počkati, pozor dáti, hleděti někoho. 3) čjhati.

Paſſen, v. a. měřiti, k. p. cirklem. 2) v. n. a) přilehati, dolehati. b) ſe, přináležeti; das paſſet nicht hierher, to ſem nepřináležj. c) hoditi ſe, ſluſſeti; den Dieben paſſet alles, zloděgům ſe wſſecko hodj.

Paſſend, adj. ſluſſný, způſobný, přjſluſſný; eine paſſende Antwort, přjſluſſná odpowěd.

Paßgang, m. klas, mimochod.

Paßgänger, m. dryſſlák, kluſák, mimochodnjk, ſſlapák.

Paſſieren, v. n. gjti, geti fig. das paſſiert, to progde; was paſſieret neues, co ſe děge nowého? 2) v. a. tráwiti, die Zeit, čas.

Paſſierlich, adj. průchodný; průgezdný. 2) co progde; das iſt eine paſſierliche Wärme, to teplo progde.

Paſſion, f. vmučenj, vtrpěnj.

Paſſiv, adv. trpičný.

Paſſivſchuld, f. ſkutečný dluh.

Päßler, m. paſlýř.

Paßlich, Päßlich, adj. hezký, hodný; er befindet ſich päßlich, hezky ſe má.

Paßport, m. prowodnj liſt.

Paſtete, f. paſſtyka, dim. das Paſtetchen, paſſtyčka.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání