Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Pfingſtfeyertag – Pflegemutter

93

Pfingſtfeyertag, m. ſwatoduſſnj ſwátek. 2) čtwrtek, dies Jovis.

Pfingſtkäſe, m. letnjk.

Pfingſtvogel, m. wlha, Oriolus Galbula Lin.

Pfipps, m. tipet, tipec, třpjt.

Pfirſich, f. broſkew

Pfirſich-, broſkowý; der Pfirſichbrandwein, broſkowá kořalka.

Pfirſichbaum, m. broſkew, Amygdalus Persica Lin.

Pflanze, f. ſazenice, planta; die Krautpflanze, hlawatice. 2) bylina, zroſtlina, planta. dim. das Pflänzchen, ſazenička; bylinka, zroſtlinka; coll. beylj.

Pflanzen, v. a. ſaditi, ſſtjpiti, ſázeti; plantare. Bäume, ſtromy. 2) Einen Garten, zahradu ſſtjpiti, založiti. 3) fig. die Fahne auf den Wall, praporec na wal zarazytj zarazyti ; die Kanonen auf die Wälle, děla na waly zatáhnauti. Sich an einen Ort einpflanzen, kecnauti někde.

Pflanzenbeet, n. záhon pro ſazenice, byliny, zrostliny.

Pflanzenreich, n. bylinſtwo, zroſtlinſtwo ? bylſtwo ?

Pflanzer, m. koljk k ſázenj. 2) ſſtjpitel, plantator.

Pflanzgarten, m. ſemeniſſtě, planiſſtě; ſſtěpnice, plantarium.

Pflänzling, m. odnožec.

Pflanzſchule, f. ſemeniſſtě.

Pflanzſtadt, f. oſada, colonia.

Pflanzſtädter, m. oſadnjk, colonus.

Pflanzſtock, n. koljk k ſázenj.

Pflanzung, f. ſſtjpenj, ſázenj, plantatio. 3) oſada, colonia.

Pflaſter, n. flaſtr; das Pflaſter auflegen, flaſter přiložiti, přikládati dim. das Pfläſterchen, flaſtřjček. 2) dláženj, dlažba, dlažděnj, stratum. das Pfl. legen, dlažiti, dlážditi; das Pfl. treten, zaháleti.

Pflaſter-, dlažičý; der Pflaſterſtein, dlažicý, k dlaženj kámen.

Pflaſterer, m. S. Pflaſterſetzer.

Pflaſtern, v. a. dlažiti, dlážditi, viam sternere. 2) das Geſicht, muſſku přilepiti.

Pflaſtertreter, m. dlažboſſlap.

Pflaum, m. S. Flaumfeder.

Pflaume, f. Zwetſchche, ſſweſtka, prunus. 2) ſljwa.

Pflaumenbaum, m. ſſweſtka, ſſweſtkowý ſtrom, Prunus domestica. 2) ſljwa.

Pflaumenkuchen, m. koláč s powidly.

Pflaumenmuß, n. powidla (kyſelice, Tom ).

Pflegamt, n. auřad.

Pflegbefohlen, adj. k opatrowánj ſwěřený, ſwěřenec.

Pflege, f. opatrowánj, ſſetřenj, hljdánj, opatrnoſt, pěſtowánj, ein Kind in der Pflege haben, djtě mjti na ſtaroſti, k opatrowánj; es mangelt ihm an guter Pflege, chybj mu na oſſetřenj. 2) Juſtiz-Pflege, prowozowánj práwa, prawomocnoſti. 3) auřad.

Pflegeältern, pl. rodiče, pěſtauni.

Pflegekind, n. ſchowanec, foem. ſchowanka.

Pflegemutter, f. pěſtaunka.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání