Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Plappern – Plauderey

97

Plappern, v. n. žwatlati, tlachati, žwáti, plampati, repetiti, brebencowati.

Plärrauge, n. kyſſjcý, krhawé, plačtiwé oko.

Plärräugig, adj. brlooký, krhawý, ſlzawý, lippus; ſeyn, krhati, ſlzawěti, lippire.

Plarre, f. neſſtowice.

Plärre, tlama, tlamazna.

Plärren, v. n. bečeti, bolare.

Plärrmaul, n. bečán.

Plätſchern, v. a. f. n. v. a. & n. ſſpljchati, ſſplechtati.

Platt, adj. plochý, ploſký, planus; das platte (flache) Land, krag; platt ſchlagen, na plocho, na ploſko tlaucy; ein platter Spiegel, ploché zrcadlo; eine platte Naſe, ploſký nos; eine platte Schüſſel, mělká mjſa. 2) fig. Plattes Deutſch, dolnoſaſký gazyk; ein platter Ausdruck, galowé, ploché wygádřenj. 3) platte Wahrheit, ſproſtá, čiſtá prawda; etwas platt abſchlagen, zproſta, zhola odepřjti; er iſt ſehr platt, nedělá mnoho cáru, okolků.

Plattdeutſch, adj. dolnoſaſký, dolnoněmecký.

Platte, f. cýhlička. 2) am Kopfe, lyſyna; der Geiſtl., pleš. 3) plotna. 4) prám, ratis, ponto. 5) mělká mjſa.

Platteiſen, n. željzko do cýhličky.

Platteiße, f. plateyſa, Plevronectes Platessa Lin.

Platten, plätten, v. a. zplaſknauti. 2) bügeln, piglowati piġlowati . 3) Bey den Zimmerleuten , plátowati.

Plätter, Plattner, m. platnýř.

Platterbſe, f. cyzrna, Lathyrus Lin.

Platterdings, adv. zhola, zproſta.

Plattfuß, n. chodidlo, ploſka nohy, Metatarsus. 2) ploſkonohák, Plantus.

Plattfüßig, adj. ploſkonohý, plantus, plancus.

Plattheit, f. ploſka, plochoſt.

Platthufig, adj. plochorohý.

Plattlaus, f. muňka, sl. mrle.

Plattnaſe, f. ploſký nos. 2) ploſkonoſek.

Plattnaſig, adj. ploſkonoſý, sincus simus .

Plattnen, v. a. ptáky na wěgjčky lapati.

Plattner, n. platnýř.

Plattſtampfer, m. pěchačka, trdlo.

Plattſtück, n. ſwrchnj ſtrana rámu v ſaukenjka.

Plattwäſche, f. prádlo k piglowánj piġlowánj .

Platz, m. pleſk: platz! da lag er, tu pleſk ſebau, meykl; gab einen Platz, to pleſklo; 2) pl. Plätz, liz, liha, S. Schalm. 3) placek, placka, hnětinka, gehněda S. Kuchen. 4) mjſto, plac, locus; auf dem Platze bleiben, na mjſtě zůſtati; an eines Platz kommen, na něčj mjſto přigjti; Platz gemacht! na ſtranu! ſtranau! komm auf den Platz poď na plac, na plano! fig. Eins Bitte Platz geben, nečj prosbě mjſto dáti.

Platzbäcker, m. plachetnjk.

Platzbüchſe, f. bauchačka.

Platzen, v. n. pleſkati; es regnet, daß es platzt, prſſj až pleſká. 2) praſkati; das Holz platzt im Feuer, dřjwj praſká w ohni; 3) a) bauchati; das Pulver platzt, prach bauchá. fig. pukati, praſkati; das Glas iſt geplatzt, ſklenice pukla; ſo viel eſſen daß man platzen möchte, tolik gjſti ažby pukl. b) Er platzte hin, ſo lang er war, meykl, praſſtil, hodil ſebau, gak ſſiroký tak dlauhý; mit etwas herausplatzen, něco wybleknauti, wypleſknauti, probleknauti.

Plätzen, v. a. pleſkati, bauchati.

Plätzer, m. pleſk; fláka; geben, flákati.

Platzhalter, mjſtodržjcý.

Platzkugel, f. praſkacý kaule.

Platzpulver, m. praskawý prach.

Platzregen, m. ligawec, přjwal.

Plauderer, m. pljſkač, darmožwáč; die Plauderinn, pleſkna.

Plauderey, f. pljſkánj, žwánj, tlachánj, ſſtěbetánj, klaboſenj.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání