Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Reichweitzen – Rein

119

Reichweitzen, m. orudka ?

Reif, adj. a) zralý, dozralý, maturus; Obſt, owoce; Reif ſeyn, zralým býti; reif werden, zráti, vzráti, dozráti; ein reifes Geſchwür, zralý nežit. 2) doſpělý; ein reifer Verſtand, doſpělý rozum; ein reifer Jüngling, mládenec doſpělý, na ženěnj; eine reife Jungfrau, doſpělá panna, na wdánj.

Reif, m. prowaz. 2) ginj, ginowatka, pruina , sl. ginowať. 3) obruč, circulus. dim. das Reifchen, obrauček, obraučka.

Reifband, n. bočka.

Reifbeige, f. potě.

Reife, f. zraloſt, vzraloſt, dozraloſt, maturitas; zur R. kommen, dozráti. 2) doſpěloſt; wenn ſein Verſtand mehr R. erhalten wird, když lépe k rozumu přigde.

Reifen, v. n. zráti; das Korn reifet ſchon, žjto giž zrage. 2) fig. doſpěti, wyſpěti. 3) impers. ginj padati.

Reifer, m. prowaznjk.

Reiferbahn, f. prowazniſſtě ?

Reifholz, n. pruty, hole na obruče.

Reiflich, adj. zralý adv. s rozmyſlem, náležitě, etwas reiflich überlegen, něco náležitě rozwážiti.

Reifling, m. wlk.

Reifmeſſer, n. pořjz.

Reifſchläger, m. lanař.

Reifzange, f. potahljk.

Reiger, m. S. Reiher.

Reihe, f. řada, pořadj, pořád, řad, ordo, series; eine R. Zähne, řada zubů; die Schindeln am Dache, ſſár; b) die Soldaten in eine Reihe ſtellen, wogáky do řady poſtawiti; das Glas gehet in der R. herum, ſklenice gde po pořádku, po řadě kolem, okolo; die Häuſer ſtehen in einer Reihe, domy ſtogj w gednom pořadj; die R. iſt an mir, na mně geſt řad; nach der R. ſtehen, řadau ſtáti; die Reihe der Fürſten, poſlaupnoſt knjžat.

Reihen, kolo, tanec do kola.

Reihen, I. v. n. ſkoliti, ganuire gannire . II. řádati, pořádati, zpořádati, do řady, do řadu, řadau ſtawěti; fig. Gedanken, myſſlenj řádati, ſpořádati. 2) nawljkati; Perlen, perle.

Reihen-, řadau, po pořádku; der Reihenſchulze, rychtář po pořádku.

Reihentanz, m. tanec do kola.

Reiher, m. wolawka, čapě, Area Ardea Cinerea Lin.

Reiher-, wolawčj; der Reiherbuſch, z wolawčjho peřj kytka.

Reiherbeitze, f. low, lapánj wolawek.

Reim, m. reym, rym. 2) Auf den Pflaumen, řaſa.

Reim-, reymownj; das Reimwort, rýmownj ſlowo.

Reimbuch, n. rymownjk.

Reimen, v. n. rymowati ſe. 2) přjſluſſeti, hoditi ſe; das reimt ſich wie eine Fauſt aufs Auge, to ſe hodj (ſſikne) gako pěſt na oko. 2) v. a. rymowati; etwas zuſammen reimen, něco ſrownati.

Reimer, m. rymař, rymownjk. die —inn, rymařka, rymownice.

Reimerey, f. rymownictwj.

Reimfrey, Reimlos, adj. bez rýmu, nerymowaný.

Reimkunſt, f. rymownictwj.

Reimſchmid, n. rymař, rymownjk.

Rein, adj. čiſtý, purus; reine Wäſche, čiſté prádlo; reines Getreide, čiſté obilj; etwas in das Reine bringen, na čiſto přiweſti; eine reine Jungfer, čiſtá panna; fig. reinen Mund halten, ſmlčeti; rein machen, čiſtiti, wyčiſtiti. 2) ryzý; reines Gold, ryzý zlato. adv. čiſtě; Jemanden rein ſprechen, za newinného wyhláſyti; rein ausgehn, zhola wygjti; 3) do čiſta, na čiſto; rein aufeſſen, trinken, wegtragen, do čiſta wygeſti, wypiti, odneſti, rein nichts, nic nicaucý.

Rein, m. zwiſchen den Furchen, oſtředek, ſſnorek.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání