Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Reinecke – Reißaus

120

Reinecke, m. Rynhart. 2) čáp. 3) liſſka.

Reinen, v. n. S. traben.

Reinflachs, m. mlacowý len.

Reinheit, f. čiſtota.

Reinigen, v. a. čiſtiti, očiſtiti, wyčiſtiti, purgare, die Gläſer, ſklenice pláknauti, wypláknauti; das Zimmer, kliditi, vkljzeti; den Stall, wykydati, cýditi.

Reinigkeit, f. čiſtota, puritas.

Reinigung, f. čiſſtěnj, očiſſtěnj, očiſſťowánj, očiſta, die Reinigung Mariens, očiſſťowánj Marye Panny.

Reinlich, adj. čiſtotný, purus, mundus. adv. tně —tně .

Reinlichkeit, f. čiſtotnoſt, mundities.

Reis, n. prut, col. prautj; dim. das Reischen, prautek, prauteček; dürres Reis, chraſtj, roždj, dreyždj, roſſtj. 2) wrub, surculus , talea.

Reisbund, n. otýpka roždj, prautj.

Reiſe, f. ceſta, iter. eine Reiſe thun, ceſtu konati; ſich auf die Reiſe begeben, na ceſtu ſe wydati, wyprawiti; wo gehet die Reiſe hin? kam ge ceſta? auf die Reiſe gehen, pracowati přes ſwět; er hat viele Reiſen gehabt, mnoho zemj progel, zgezdil, proſſel, ſeſſel.

Reiſe-, ceſtný; die Reiſegeſellſchaft, ceſtné towaryšſtwo. 2) na ceſtu; das Reiſebett, poſtel na ceſtu; das Reiſekleid, ſſaty na ceſtu.

Reiſebaum, m. ceſta, ſtezka.

Reiſebeſchreibung, f. popſánj, wypſánj ceſty (ceſtopis ? )

Reiſebündel, n. ranec, filec, vzljk, tlumok.

Reiſefertig, adj. na ceſtu hotowý, připrawený, přichyſtaný.

Reiſegefährte, m. towaryš ceſty, ſpolupoceſtný.

Reiſegeld, n. ceſtné.

Reiſegeräthe, n. zawazadla.

Reiſejäger, m. ceſtný, průwodčj myſliwec. 2) obyčegný myſliwec.

Reiſeluſt, f. chuť k pracowánj přes ſwět, ku konánj ceſty.

Reiſen, v. n. geti, gjti; zu Pferde, na koni; zu Fuß, pěſſky; zu Lande, zu Waſſer, po ſuchu, po wodě; in die Fremde reiſen, do cyzyny gjti, geti, nach Wien, do Wjdně; über Paris, přes Pařjž. 2) ein junger Menſch muß reiſen, mladý člowěk muſý pracowti přes ſwět, ceſtu konati; ein gereiſter Mann, zgezdilec, zgezdilý, proſſlý člowěk.

Reiſeſack, m. tlumok.

Reiſewagen, m. wůz na ceſtu.

Reisholz, n. kleſt. 2) prautowé dřjwj.

Reiſig, n. chwog, kleſt. 2) chraſtj.

Reiſig, adj. gjzdný; ein reiſiger Knecht, gezdec; der reiſige Zeug, gjzda.

Reiſige, m. gezdec.

Reiß, m. reyže, oryza Lin.

Reiß-, reyžowý , z reyže; der Reißbrey, kaſſe reyžowá, z reyže; 2) reyſowacý; das Reißbley, reyſowacý olůwko.

Reißaus, n. Reißaus nehmen, s waňkau ſe poraditi, paty vkázati, w nohy ſe dáti.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání