Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Rücken – Ruderſchiff

Rücken, I. v. n. a) poſtupowati; der Zei 133 ger an der Uhr rückt immer weiter, vkazadlo na hodinách poſtupuge. b) pomknauti; mit dem Stuhle näher, pomknauti ſtolicý; rücke hinauf, pomkni, poſedni wýſſe; zuſammenrücken, shluknauti ſe. d) c) fig. Mit dem Gelde heraus rücken müſſen, s penězy muſeli wen wygjti. e) d) die Sonne rückt immer höher, ſlunce ſtále poſtupuge wyſſe wýſſe ; die Zeit rückt heran, čas ſe přibližuge; die Bäume rücken, ſtromy raſſj, pučj; in ein Land, ins Feld, do země, do pole wtrhnauti; aus dem Lager, wytrhnauti z leženj; höher, poſtaupiti wýſſe. II. v. a. poſtrčiti, pomknauti; den Tiſch an die Wand, ſtůl ke zdi pomknauti, přiſtrčiti; 2) přitlačiti; den Hut in die Augen, klobauk na oči přitlačiti. 3) Die Garne auf dem Vogelherde, zatrhnauti ſýť. 4) Vom Sattel, ze ſedla wyhoditi.

Rücken, m. hřbet, dorsum; dim. das Rücklein, hřbýtek; der Naſe, hřbýtek noſu; des Gebirges, des Waſſers, hřbet hory, moře, 2) záda; einen breiten Rücken haben, ſſiroký hřbet, ſſiroká záda mjti. 3) hřbet; Rehrücken, ſrnčj hřbet. 4) fig. den Rücken wenden, obrátiti ſe; Jemanden den Rücken halten, někomu nadržowati; etwas hinter jemandes Rücken thun, něco za něčjmi zády, krom něčjch očj činiti; in dem Rücken angreifen, od zadu připadnauti.

Rücken-, hřbetnj, hřbetowý; die Rückendrüſe, (das Rücklein) hřbetnj, hřbetowá žláza.

Rückenhalt, m. záloha.

Rückenlehne, f. židlička.

Rückenmarkt, m. čjžek w páteři.

Rückenriemen, m. náhřbetnjk, pohřbetnjk.

Rückfall, m. odnepadnutj.

Rückfällig, adj. odnepadlý.

Rückfracht, f. zpátečnj náklad.

Rückgang, m. zpět gjti.

Rückgängig, adj. na zmar přiſſlý, zruſſený.

Rückgehen, v. n. zpět gjti; na zmar přigjti, zruſſiti.

Rückgerath, m. hřbetnj koſt, hřbetnice.

Rückhalt, m. zadrženj.

Rückkauf, m. zpátečnj kaupě.

Rückkehr, f. nawrácenj.

Rückkunft, f. idem.

Rücklings, adv. zpět, zpátkem, retrorsum. 2) na znak, sl. horeznak, supinus; liegen, ležeti. 3) zadu; Rücklings angreifen, od zadu připadnauti, obořiti ſe.

Rückmarſch, m. zpátečnj taženj.

Rückreiſe, f. ceſta nazpátek.

Rückſicht, f. ohled, wzhled, zřenj, zřetel, respectus; Rückſicht auf etwas nehmen, ohled na něco wzýti, bráti; in Rückſicht deſſen, wzhledem, z ohledu, ſtrany toho.

Rückſprache, f. rokowánj.

Rückſtand, m. zůſtatek.

Rückſtändig, adj. adv. zůſtatečně.

Rückſtellig, adj. adv. náwratně, nawrácenjm.

Rückwärts, adv. zádama; rückwärts fahren, pokonjch geti. 2) zpět, na zpátek, zpátky, zpátkem, rückwärts kommen, zpět, na zpátek přigjti.

Rückweg, m. ceſta zpátky.

Rückzug, m. taženj zpět.

Rüde, m. pes, liſſák, wlk. 2) ohař.

Rudel, m. heyno, ſtádo, hauf.

Rudeln, v. a. heybati, mjhati; aufrudeln, rozhrnauti, zamjhati.

Ruder, n. weſlo, remus; dim. weſýlko; an dem Ruder ſetzen, lodj opačinau, zprawowati; fig. zemi řjditi, zprawowati.

Ruderbank, f. weſlářſká lawice.

Ruderer, m. weſlář.

Ruderknecht, m. weſlář.

Rudern, v. n. weſlowati, weſlem táhnauti, remigare.

Rudern, n. weſlowánj.

Ruderſchiff, n. lodj s weſly, ġalege.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání