Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Schlauch – Schleichtreppe

Schlauch, m. pl. die Schläuche, měch, ſſlauch. 169 2) Bey Thieren, ſſaurek. 3) der Koder, lalok.

Schlauchen, ausſchlauchen, v. a. pročiſtiti trauby.

Schlauder, f. kloktačka.

Schläuder, f. hazečka, prak, funda. 2) Beym Schlitten fahren, přjwrat, zwrat.

Schläuderband, n. náwěſſnjk.

Schläuderer, m. prakownjk.

Schläuderiſch, adv. běžně, halabala, lecgaks, ledabylo.

Schläudermaſchine, f. prakownice, ſamoſtřjl, totach.

Schlaudern, v. n. kloktati, mrdauceti ſe, die Spuhle ſchlaudert, cýwka kloktá. 2) sſázeti ſe; der Schlitten ſchlaudert, ſáně ſe sſázegj. gdau na zwrat.

Schläudern, I. v. n. kloktati. 2) fig. na poſpěch, na zdařboh, ledabylo dělati. 3) (rukama), nohama házeti, zmjtati, vulgo, zwoniti. II. v. a. z praku házeti, lučiti; Steine, kamenjm, mrſſtiti; einen hinſchläudern, někým meyknauti, mrſſtiti.

Schläuderſtein, prakowý kámen, do praku.

Schlaue, f. ſſupina.

Schlauheit, f. chytroſt, zchytraloſt.

Schlauigkeit, f. zchytraloſt.

Schlaukopf, m. chytrák, ſſibal.

Schlecht, adj. ſproſtý, simplex; von ſchlechtem Herkommen, z chatrného ſproſtého rodu, plebejus. 2) ſſpatný, vilis , tenuis; ſchlechtes Brod, Bier, ſſpatný chléb, ſſpatné piwo. 3) ničemný, daremný, nequam; ein ſchlechter Kerl, dareba, ničemnjk, ſſpatný chlap, adv. zle, ſſpatně; es wird immer ſchlechter, pořád ge hůř a hůř; der Kranke wird ſchlechter, nemocný ſe horſſj.

Schlechterdings, adv. dokonce, naproſto, mermo, zhola, plane, prorsus.

Schlechtheit, f. ſſpatnoſt, daremnoſt.

Schlechthin, adv. naproſto, zhola.

Schlechtweg, adv. přjmo, zrowna.

Schlecken, v. n. mlaſkati.

Schlecker, m. Schleckermaul, n. lahodnjček, lahůdkář, mlſáček, mlſaun, pelicatus delicatus .

Schleckerbiſſen, m. lahůdka, pamlſka, mlaſkanina, cupediae cuppediae .

Schleckerey, f. mlſawoſt. 2) mlſky.

Schleckerhaft, adj. mlſný, mlſawý. 2) mlaſkawý.

Schleckerhaftigkeit, f. mlſawoſt, lahůdkářſtwj.

Schleckern, v. n. pomlaſkáwati, mlaſkati. 2) v. a. mlſati, zmlſati.

Schledern, v. a. káliti, wykáliti, die Wäſche, káliti, wymáchati prádlo.

Schlehe, f. trnka, bacca baca pruni spinosae Lin.

Schlehen-, trnkowý; die Schlehenblüthe, trnkowý kwět.

Schlehendorn, m. trnka, Prunus spinosus spinosa Lin. coll. trnj, trniſſtě.

Schlehenroth, adj. ſchlehenrothe Trauben, kyſelky čerwené.

Schleckenſtock, m. trnowka.

Schlehenwein, m. trnownjk.

Schleichdrucker, m. pokautnj tiſkař.

Schleichen, v. irr. ich ſchlich, bin geſchlichen. I. v. n. plazyti ſe, repere; ſchleichend, plazywý; ein ſchleichendes Thier, zeměplaz. 2) kráſti ſe, laudati ſe; die Katze, kočka; er iſt davon geſchlichen, pryč ſe odkradl; geſchlichen kommen, přikraſti ſe; ſich in ein Haus, do domu ſe wkráſti. 3) pljžiti ſe; die Schnecke, hlemeyžď. 4) fig. ein ſchleichendes Fieber, mořiwá zymnice. 5) ein Stück Butter zerſchleichen laſſen, kus máſla nechati rozpuſtiti. 6) Einen Schleichen laſſen, vbzditi ſe. II. v. a. Waaren, paſſowati.

Schleicher, m. padalec, seps Serpicula . 2) laudač, plazyč. 3) poſſmaurnjk. 4) bzdina.

Schleichhandel, m. paš, paſſowánj.

Schleichhändler, m. paſſerák.

Schleichtreppe, f. tagné ſchody.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání