Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Schlupfloch – Schmälen

174

Schlupfloch, n. ďubka, ſkreyš.

Schlüpfrig, adj. kluzký, mor. sl. klzý, ſkluzký, ſlzký, ſlizký, lubricus. 2) fig. plzký, oplzlý; ein ſchlupfriges ſchlüpfriges Gedicht, plzká báſeň.

Schlüpfrigkeit, f. kluzkoſt, mor. sl. klzkoſt, ſlzkoſt, ſlizkoſt. 2) fig. plzkoſt, lubricitas.

Schlupfwinkel, m. daupě, ſkreyš, Schlupfwinkel ſuchen, kautkowati ſe.

Schlürfen, v. a. ſrkati, ſrknauti, ſtřebati, sorbillare; oft und langſam, poſrkáwati.

Schlürfey, n. ſtřebiwegce.

Schluß, m. záwěrek, zawjrka, clausula. im Reiten, ſwjrka. 3) Einer Rede, konec, epilogus. 4) Eines Landtages, zawřenj ſněmu. 5) vſtanowenj, aumyſl, vmjněnj, propositum; mein Schluß iſt gefaßt, tam ſem ſy vmjnil. 6) vſudek, ſneſſenj, nález, sententia. 7) In der Logik, zawjrka, conclusio.

Schlußart, f. způſob zawjránj.

Schlußbaum, m. ſwjrka.

Schlußbein, n. kyčelnj koſt.

Schlußbier, n. der Mäurer, dodělná.

Schlüſſel, m. kljč, clavis; zu der Uhr, kljček; dim. das Schlüſſelchen, kljček.

Schlüſſenbart Schlüſſelbart , m. zuby v kljče.

Schlüſſelbein, n. oſtružka, clavicula.

Schlüſſelblume, f. Petrůw kljč, bjlá bukwice, kropáček, prwnička, Primula veris Lin.

Schlüſſelbüchſe, f. bambitka.

Schlüſſelring, m. reydna.

Schlüſſelrohr, n. trubka v kljče.

Schlüſſelſchild, m. ſſtjt v kljče.

Schlüſſelſenke, f. kljčowna.

Schlüſſelverwahrer, m. kljčnjk, clavicularius; die —inn, kljčnice.

Schlüſſig, adj. — werden, vſmyſliti ſobě, rozmyſliti ſe.

Schlußfaſſung, f. vſtanowenj, rozmyſſlenj.

Schlüßlich, adv. konečně, záwěrečně.

Schlußpunkt, m. puntjk (na koncy).

Schlußrechnung, f. aučet při záwěrku.

Schlußrede, f. záwěrek řeči.

Schlußreif, m. poſlednj obruč.

Schlußſtein, m. kljn.

Schmach, f. pohaněnj, potupa.

Schmachrede, f. řeč hánliwá.

Schmachten, v. n. ol. nýti, mřjti, ſchnauti po něčem, languere; vor Durſt, Hitze, žjžnj, horkem pogjti, ſe zalknauti. 2) fig. vor Liebe, láſkau mřjti, amore deperire; vor Verlangen, bažiti wyſoce po něčem; ſchmachtende Augen, bažiwé, zamilowané oči.

Schmachtkorn, n. zadina, zadeněk.

Schmächtig, adj. hladowý, wychrtlý, zchaudlý; ſchmächtige Herberge, chudobná hoſpoda. 2) čjplý, ſſtjhlý, gracilis.

Schmachtriemen, m. gezdecký pás.

Schmackhaft, adj. chutný, pochutný, pochautný, sapidus.

Schmackhaftigkeit, f. chutnoſt, pochutnoſt.

Schmacklos, adj. nechutný, bezchutný, galowý, wywětralý.

Schmaderer, m. ſſkrtač, ſſkrabák.

Schmadern, v. n. ſſkrabati, ſſkrtati, ſſmařiti, sl. čarbati.

Schmäh-, hánliwý, nařkliwý; die Schmähſchrift, hánliwý ſpis, zrádná cedule.

Schmähen, v. a. haněti, obauzeti, ſočiti, tupiti, conviciari.

Schmäher, m. hánce, conviciator.

Schmähſucht, f. hánliwoſt, hánčliwoſt.

Schmähſüchtig, adj. hánliwý, hánčliwý.

Schmähung, f. haněnj.

Schmal, adj. ſchmäler, ſchmälſte, chatrný, ſkrowný, parcus, exiguus; ſchmale Koſt, ſkrowná ſtrawa. 2) auzký, angustus; ſchmales Tuch, auzké ſukno; ſchmäler machen, saužiti.

Schmalänte, f. labſká kachna.

Schmälen, v. n. haben, láti, bublati, hubowati, dowáděti, žehrati, objurgare.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání