Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Aernte – Aſchenhändler

55

Aernte, f. žeň ſ. Ernte.

Aron, n. aronowa brada, sl. německý ďumbjr aneb zázwor, arum.

Arrende, f. arenda, progednánj, pronágem, pronagetj, locatio; Arrendiren, progednati, pronagjti, propachtowati, elocare.

Arrendator, m. arendátor, pachtýř, pronágemnjk, locator.

Arreſt, m. areſt, wězenj, žalář. 2) zabawenj, zatknutj, zadrženj, retentio.

Arreſtant, m. areſtant, wězeň, wězný, captiuus. Arretiren, do areſtu, do wězenj dáti, wſaditi.

Arſch, m. plur. Aerſche, prdel, řit, zachule, anus, podex. Arſchbacke, f. kýty, obřitné ljce, podřitek, zadek, zadnice, nates.

Arſchig, adj. prdelatý, řitnatý.

Arſchpaucker, m. bitec, práč, který nemjrně děti bige.

Arſchwiſch, m. wěchet, wytřiřitek. 2) leccos, ledacos, wěc daremná, ničemná, hadr.

Arſchwolf, m. wlk na zadku.

Arſenal, n. zbrognice, ſ. Zeughaus.

Arſenik, m. vtreych, sl. myſſj otrawa, myſſák, arſenicum.

Art, f. plur. Arten, plémě, plemeno, způſob, pokolenj, rod, brak, genus, modus. 2) powaha, přirozenj, rod, wlaſtnoſt, indoles, natura; aus der Art ſchlagen, ſ. Abarten. 3) obyčeg, způſob, zwyk, zwykloſt, conſuetudo, modus, mos; auf alle Art und Weiſe, na wſſechen způſob. 4) dobrý způſob, přjſluſſnoſt, ſluſſnoſt, způſobiloſt, způſobnoſt, decor; mit einer Art etwas ſagen, dobrým způſobem, přjſluſſně, ſluſſně, způſobně něco powědjti; es iſt keine Art, to nepřjſluſſj, neſluſſj.

Art, f. oránj. Artacker, m. orná rolj.

Artbar, adj. orný.

Arten, 1. neut. podařiti ſe, potatiti ſe, wrhnauti ſe po někom. 2. act. způſobiti.

Artig, adj. hezký, přjwětiwý, ſličný, vtěſſený, způſobný, lepidus. 2) ctnoſtný, mrawný, ſſlechetný, bene moratus. 3) obzwláſſtný, wzácný, ſingularis. adv. hezky, přjwětiwě, ſličně, vtěſſeně, způſobně, @.

rtigkeit, f. způſobnoſt, ſličnoſt, přjwětiwoſt, vtěſſenoſt, elegantia, lepos.

Artikel, m. članek, klaub, klaubek, articulus. Figürlich, artikul, čáſtka, članek, rozdělenj; die Glaubensartikel, članky wjry. Artikelweiſe, adv. po čáſtkách, po člancých.

Artillerie, f. děla, kuſy, těžká ſtřelba, tormenta, děloſtřelſtwj ?

Artilleriſt, m. děloſtřelec ? puſſkář.

Artiſchoke, f. artyčok, artyſſok, m. cynara L.

Artoffel, ſ. Erdapfel, Kartoffel.

Arzeney, Arzney, f. lék, lékařſtwj, medicina.

Arzney-, adj. lékařſký; Arzneybuch, kniha lékařſká, Arzneykunde, lékařſké vměnj.

Arzneyen, v. a. hogiti, léčiti, lékařiti, lékařſtwj dáwati. 2. neut. lékařſtwj vžjwati. Arzneyen, n. lékařenj.

Arzt, m. lékař, medicus; Arztinn, lékařka.

Aſant, m. čertowo howno, vulgo ozant.

Asbeſt, m. aſbeſt, asbeſtum.

Aſch, m. Reibaſch, ſtřez; Milchaſch, ſlewák.

Aeſchbaum, m. Aeſche, f. Aeſchenbaum, m. geſen, gaſen, fraxinus; äſchen, geſenowý.

Aeſche, f. lipan, kwětowoň, ryba, thymallus L.

Aſche, f. popel, cinis; glimmende Aſche, giſkrnatý, tljcý popel, peyř, pýřenj, sl. pýřeň, pýřenice, favilla. Zu Aſche werden, w popel ſe obrátiti.

Aſchen-, adj. popelný, popelowý, cinereus.

Aſchenlauge, popelowý lauh.

Aſchenbrenner, Aeſchner, m. popelář; —inn, f. popelářka.

Aſchenbrod, n. podpopelný chléb, podpopelnjk, panis ſubcinericius.

Aſchenbrödel, m. pecywál, pecywálek, popelwál, popelwálek, m. popelka, comm. pecywálka, popelwálka, f.

Aſchenfarbe, Aſchfarbe, f. popelatá, popelawá barwa, color cineraceus.

Aſchenfarbig, Aſchfarbig, Aſchenfarben, adj . popelatý, popelawý .

Aſchenhändler, m. popelář, popelnjk; Aſchenhändlerinn, f. popelářka, popelnice.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání