Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Schutt – Schwabenſtock

192

Schutt, m. wal, náſyp. 2) rum, sſutina, mit Schutt verſchütten, rumem zaſypati, zpěniti. 3) Im Bräuhauſe, ſypánj; des Hirten, ſeypka.

Schütt, f. náſep, f.

Schüttboden, m. obilnice, obročnice, ſeypka, žitnjk, žitnice, ſſpeychar, granarium.

Schütte, f. ſeypka. 2) hromada. 3) eine Sandſchütte, pjſku; Stroh, doſſek. 4) Im Walde, ſtrauhanka, hrabanka.

Schütteln, v. a. klátiti, potřáſati, quassare; die Hände ſchütteln, rukama potřáſati; den Kopf ſchütteln, hlawau wrtěti, třáſti; Obſt ſchütteln, owoce třáſti, klátiti.

Schütten, v. a. ſypati, fundere; Steine auf einen Haufen, kamenj na hromadu, fig. a) ſypati, dem Hirten, paſtýři. b) wrcy, wrhnauti; die Hündinen, wrhlcy, oſſtěniti ſe. c) ljti, fundere; Waſſer ſchütten, wodu ljti. 2) v. rec. ſich, ſrazyti ſe; die Milch hat ſich geſchüttet, mljko ſe ſrazylo. 3) v. n. ſypati; das Getreide ſchüttet gut, obilj dobře ſype.

Schüttenſtroh, n. otepná, dlauhá ſláma.

Schüttenfiſch, m. S. Zitteraal.

Schüttern, v. n. třáſti ſe, chwjti ſe. 2) v. a. S. Erſchüttern.

Schüttgabel, f. weytřaſky, furea furca .

Schüttgeld, n. zágemné.

Schüttgetreide, n. obilj ſuté.

Schutthaufen, m. sſutina, hromada rumu, rumiſſtě.

Schütthaus, n. ſeypka, ſſpeychar, obilnice.

Schüttplatz, m. záſyp.

Schüttſenf, m. ohnice, ohniwa, Erystimum Erysimum Lin.

Schüttung, f. záſyp. 2) ſypánj.

Schutz, m. pl. Schütze, obrana, ochrana, praesidium, tutela; in Schutz aufnehmen, přigmauti pod ochranu. 2) ſtawidlo, okenice. 3) zákampj; der Baum ſteht im Schutze, ſtrom ſtogj w zákampj.

Schutz-, obrannj, praesidiarium; der Schutzbrief, obrannj liſt, přjročj.

Schutzbefohlner, m. ſwěřenec.

Schutzbret, n. okenice, poklop, ſtawidlo; sl. ſtáwka, záſtawka.

Schutzbrücke, f. láwka.

Schutzdach, n. podſynj, porticus.

Schütze, Schütz, m. ſtřelec, sagittarius. 2) des Webers, člunek, radius. 3) Am Himmel, ſtřelec. 4) Der Wächter, hljdač.

Schützen, v. a. brániti, hágiti, obraňowati, defendere, tueri; Jemanden bey ſeinem Rechte, někoho zaſtaupiti; 2) Das Waſſer, zahraditi, zaſtawiti wodu.

Schützen, ſtřelecký; der Schützenbruder, ſtřelecký ſpolečnjk; die Schützeninſel, ſtřelecký oſtrow, ſtřelnice.

Schutzengel, m. anděl ſtrážce.

Schützenhaus, n. ſtřjlnice.

Schützer, m. zahražowač, hradič. 2) obránce, záſtupce, obhágce; die —inn, ochranitelkyně, obhagkyně, opatrownice.

Schutzgatter, n. hřebeny. 2) brdlenj.

Schutzgeiſt, m. duch ſtrážce.

Schutzgeld, n. ochranné, obranné.

Schutzgott, m. bůh ſtrážce.

Schutzhang Schutzhand, f. obrannj ruka.

Schutzherr, m. ochrannj, obrannj pán, ochranitel.

Schutzjude, m. žid pod ochranau.

Schutzkrieg, m. wogna obhágná.

Schutzlos, adj. bezobranný, bezochranný.

Schutzrede, f. omluwa, obrannj řeč.

Schutzſtadt, f. měſto pod ochranau.

Schutzverwandte, m. obywatel.

Schutzwehre, f. obrana.

Schwabbeln, v. n. hemžiti ſe.

Schwabe, f. ſſwáb.

Schwabengift, n. ged pro ſſwáby (knocljk) Pfiliſter.

Schwabenſtock, m. německá řezačka.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání