Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Aufdunſten – Aufgabe

59

Aufdunſten, v. n. gako pára wzhůru wſtupowati, pařiti ſe, wypařowati ſe.

Aufeinander, auf einander, gedno na druhé, na ſebe, gedno po druhém, po ſobě.

Aufenblatt, n. myrtus leſnj, ruſcus hypophyllum L.

Aufenthalt, m. bydlo, obydlj, přebýwánj, přjbytek, ſtanowiſſtě. 2) odtah, odtahowánj, překážka, meſſkanj, zdrzowánj zdržowánj ; ohne Aufenthalt, bez zádržky, bez zabawenj, ſine mora.

Auferlegen, v. a. naložiti, poručiti, přikázati, vložiti, ſ. Auflegen.

Auferſtehen, v. n. powſtati, wſtáti, wzhuru wſtáti, ſ. Aufſtehen. 2) z mrtwých wſtati, reſurgere. Auferſtehung, f. wzkřjſſenj, z mrtwých wſtánj.

Auferwecken, v. a. probuditi, ſ. Aufwecken. 2) wzkřjſyti. —ckung, f. wzkřjſſenj.

Auferziehen, v. a. odchowati, wychowati, ſ. Erziehen.

Aufeſſen, v. a. pogjſti, ſnjſti, wygjſti.

Auffahren, 1. v. n. wſtaupiti, wſtupowatě wſtupowati , wyſtaupiti; wzhuru geti, wygeti; 2) im Schlafe, ze ſna ſe probrati, protrhnauti, wyrazyti; ze ſna wyſkočiti; 3) im Zorne, popuditi ſe, rozhněwati ſe, rozzlobiti ſe; auffahrend, hněwiwý, popuďliwý. 4) es iſt mir eine Blatter im Geſichte aufgefahren, neſſtowice ſe mi na twáři wyhodila, wyſkočila. 5) mit dem Schiffe, na něco wgeti. 2. Act. nawozyti, progezditi, vgezditi, vwozyti.

Auffahren, n. Auffahrt, f. wſtaupenj, wſtupowánj. 2) wygetj, wýgezd.

Auffallen, 1. v. n. napadnauti, na něco vpadnauti, wpadnauti; do očj padati, pozor wzbuzowati. 2. Act. die Thür auffallen, dwéře pádem wyrazyti; den Kopf, hlawu ſy pádem potlaucy, rozbiti.

Auffangen, v. a. chytati, lapati, nachytati, nalapati, pochytati, polapati, ſchytati, zlapati, capere, excipere; Worte, ſlowa lapati; Briefe, přegimati, sl. předchwatiti, předchwatowati, intercipere.

uffaſſen, v. a. ſebrati, vchopiti, vchytiti.

Auffaſſung, f. vchopenj, vchycenj.

Auffinden, v. a. nagjti, naleznauti, nalézti.

Auffiſchen, v. a. vlowiti, wylowiti.

Aufflammen, 1. v. n. wzhůru hořeti, plápolati. 2. act. roznjtiti, zapáliti.

Aufflechten, v. a. zapléſti, zapletati. 2) rozpléſti, rozpletati.

Auffliegen, v. n. vletěti, wyletěti. 2. odletěti, znáhla ſe otewřjti.

Auffordern, v. a. požádati, žádati. 2. nutiti, pobjzeti, wybjdnauti, wyzwati, zwáti.

Aufforderung, f. požádánj, žádánj. 2. nucenj, pobjdka, pobjdnutj, pobjzenj, wybjdka, wybjdnutj, wyzwánj, zwánj.

Auffragen, v. a. doptati ſe někoho.

Auffreſſen, v. a. požrati, ſežrati, wyžrati, devorare. 2. rozežrati, ſežjrati, corrodere.

Auffriſchen, v. a. občerſtwiti, ochladiti, ochlazowati, refrigerare. 2) obnowiti, obnowowati, reficere. 3. powzbuzowati, incitare.

Aufführen, a. v. v. a. nawézti, nawozyti, wywézti, wywozyti. 2) nahoru wyhnati, wywéſti, wzdělati, exſtruere. 3) přiwáděti, přiwoditi, vwáděti, vwéſti, vwoditi, inducere, introducere. 4) předſtawowati, prowozowati, vwozowati, producere. 5) ſich aufführen, chowati ſe, držeti ſe, zprawowati ſe, ſe gerere.

Aufführen, n. —rung, f. nawezenj, náwoz, wywezenj. 2) přiwáděnj, přiwedenj, vwáděnj, vwedenj, vwozowánj. 3) předſtawowánj, prowozowánj. 4) chowánj, obcowánj, mores, vita.

Auffüllen, v. a. doplniti, naplniti, wyplniti.

Auffüttern, v. a. dokrmiti, nakrmiti, pokrmiti, ſkrmiti, wykrmiti.

Aufgabe, f. odewzdánj, odwedenj. 2) poddánj, wzdánj. 3) ſloženj, zadánj, abdicatio muneris. 4) nařjzenj, vloženj, præſcriptum. 5) naloženj, podánj, předloženj, propoſitio. 6) ſama wěc daná, podaná, předložená, vložená, penſum, otázka, problema, nádawek.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání