Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Spießfeder – Spitzbeutel

227

Spießfeder, f. třapec, ala.

Spießgerte, f. prautek k ſſwjhánj, mrſſtný prut.

Spießgeſell, m. towaryš, ſpolečnjk, druh.

Spießglas, n. ſurma, ſſpisġlas, Antymonyum.

Spießhirſch, m. S. Spießer.

Spießig, adj. lubowatý.

Spießkuchen, m. wagečnjk, sl. trdelnjk, obelia.

Spießlerche, f. linduſſka, Alauda Sylvestris Kl.

Spießrennen, n. kolba, ol. ſedánj, hastiludium.

Spießruthe, f. prautek, zmrſſtěk. 2) Bey den Soldaten, pračata; durch die Spießruthen laufen, běhati ſkrze pračata.

Spießſtange, f. kopiſſtě, ratiſſtě, oſſtěpiſſtě, hastile.

Spießträger, m. kopinnjk, ratiſſnjk, ſudličnjk.

Spießtreiber, m. ſamogdaucý rožeň, ſamoběh.

Spießwurzel, f. ſrdečnj kořen.

Spießzahn, m. ſſpičák.

Spille, f. wřeteno. 2) Eine Art Pflanzen, ſſpendljk.

Spillenholz, n. gawor, Acer psevdoplatanus Lin.

Spilling, m. ſſpendljk, Prunum cereum Lin.

Spillmann, m. přjbuzný po přeſlicy.

Spinat, m. ſſpenát, Spinacia Lin.

Spind, m. ſſkřjně, police.

Spindel, f. wřeteno, fusus; dim. Spindelchen, n. wřetýnko. 2) am Kammrade, cewě. 3) Die Leimruthe, wěgice.

Spindelbaum, m. brſlen, wrſlen, Evonymus Evropaeus Lin.

Spindelmacher, m. wřetenář.

Spindelwirtel, m. přeſlen, verticillus dim. přeſljnek.

Spinnblume, f. ocun, ocaun, Colchicum Lin.

Spinne, f. pawauk, mor. pauk, aranea Lin., dim. Spinnchen, n. pawauček.

Spinnefeind, adj. er iſt mir Spinnefeind, geſt můg auhlawnj nepřjtel.

Spinnen, v. a. irr. ich ſpann, ich ſpänne, geſponnen, přjſti, nere; Tabak ſpinnen, tabák wjti, točiti, přjſti.

Spinnenwebe, n. pawaučina, pawučina.

Spinner, m. přádlj, přádelnjk, netor; —inn, f. předlj, přadlena, přelka, (předlka), předlice, netrix.

Spinnerey, f. předenj, přádlo, přáſtwa, netum, netio.

Spinnewebe, f. pawučina, araneum; voll Spinneweben, pawučinowatý.

Spinnhaus, n. předárna, přádelna, přáſtewnj dům.

Spinnrad, n. kolowrat, přeſlice, rhombus netorius, dim. kolowrátek, přeſlička.

Spinnrocken, m. kužel, trubice, colus; den Rocken anlegen, kužel nadjti.

Spinnſtube, f. přáſtewna; der ſie beſucht (in Böhmen ein Rockenreiſer), přáſtewnjk; foem. eine Rockenreiſerinn, přáſtewnice.

Spint, m. des Brodes; klihowatina; des Holzes, blána, oblana, alburnum.

Spintig, adj. klihowatý.

Spintiſiren, v. n. hlaubati, wrtati, přemeyſſleti.

Spion, m. ſſpehaun, ſſpehýř, wyzwědač , auhledſſj.

Spioniren, v. n. ſſpehowati, wyzwjdati, přezwjdati, na poſluchách, na zwědách býti.

Spiritus, m. wodka, ljh.

Spital, n. ſſpitál.

Spitalmann, m. ſſpitálnjk.

Spitalweib, n. ſſpitálnice.

Spitz, adj. ſſpičatý, acutus.

Spitz, m. ein Hund, ſſpicljk, ſſpicl. 2) Ein Räuſchchen, ſſpička, opice; dim. das Spitzchen, opička.

Spitzambos, m. rohatina.

Spitzbart, m. ſſpicobrádek.

Spitzbeutel, m. in der Mühle, pytljk na ſſpicowánj.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání