Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Ständerſtock – Starke

238

Ständerſtock, m. ſtogák.

Standesgebühr, f. ſluſſnoſt ſtawu; nach Standesgebühr, podlé ſtawu.

Standesherr, m. ſtawownj pán.

Standesmäßig, adj. podlé ſtawu.

Standesperſon, f. oſoba od ſtawu, ſtawownj oſoba.

Standgeld, n. plat od ſtawadla, od ſtánj, od mjſta, mjſtné.

Standhaft, adj. ſtálý, wytrwalý, firmus, constans; adv. ſtále.

Standhaftigkeit, f. ſtáloſt, ſetrwaloſt, constantia, perseverantia.

Ständig, adj. ſtálý, běžjcý.

Ständiſch, adj. ſtawownj, ſtawowſký.

Standort, m. ſtawuněk, ſtanowiſſtě, mjſto kde kdo ſtogj.

Standrecht, n. mjſtné práwo, ſtanné práwo, judicium statarium.

Standrede, f. pohřbenj pohřebnj řeč v hrobu.

Standvogel, m. přebywný, přebudný pták.

Stange, f. tyč, pertica. b) In den Bauernſtuben, bidlo. c) an einem Spieße, kopiſſtě, oſſtěpiſſtě, hastile. d) am Pferdegebiſſe, ſtranice, feine Gold- Eiſen- Silberſtange, prut, hůl zlata, ſtřjbra, železa. e) Hühnerſtange, hřada. f) Stallſtange, roſocha, ſoſſka, amis bisurca bifurca . g) Leimſtange, rohatina. h) Vogelſtange, žerď. i) Meßſtange, tyč, decempeda. k) Schifferſtange, plawecký ſochor, contus. l) Fiſcherſtange, tlauk. m) Brechſtange, f. páč. n) fig. des Fuchſes, prut. o) fig. einem die Stange halten, někomu nadržowati, pomáhati.

Stängel, m. ſlaupek, caulis, scapus; an den Krautpflanzen, koſſťál; in der Mühle, kozljk, koſſťál; dim. Stängelchen, n. ſlaupeček, koſſťálek.

Stängeln, v. n. wcházeti w ſlaupek, metati ſe. 2) v. a. tyčiti, ſtanowiti.

Stangeneiſen, n. holowé železo, holowka. 2) železo, pl. železo w hutjch.

Stangenholz, n. tyčowé dřjwj, coll. tyčj.

Stangenpferd, n. kůň při ogi.

Stangenzaum, m. vdidlo ſe ſtranicema.

Stank, m. puch, puchnutj, ſmrad.

Stänker, m. bzďoch, prďoch, poprda, ſmraďoch, ſmrdoch. 2) kolomaz, axungia. 3) tchoř, shoř, viverra. 4) ſſťáral, ſſťárálek. 5) haſſteřil.

Stänkerey, f. ſmrady. 2) ſſťáránj. 4) haſſteřenj, ſwár.

Stänkern, v. n. čmuchati, čenichati. 2) ſſťárati; im Hauſe herumſtänkern, dům přeſſťárati, ſſťárati w domě. 3) ſmraditi, zaſmraditi.

Stapel, m. kůl; 2) hromada; Holzſtapel, hranice dřjwj; ein Stapel Thaler, hromádka tolarů; ein Stapel Volkes, hromada, záſtup lidu. 3) Schiffsſtapel, loděnice. 4) fig. ſklad.

Stapelbar, adj. ſkladný, ſložný.

Stapeln, v. n. hňápati ſe; geſtapelt kommen, přihňápati ſe. 2) v. a. ſkládati, do hranice kláſti.

Stapelplatz, m. ſkladné mjſto.

Stapelrecht, n. ſkladné práwo.

Stapelſtadt, f. ſkladné měſto.

Stark, m. adj. comp. ſtärkere, ſtärkſte. 2) ſylný, fortis; ſehr ſtark, přemocný, přeſylný; ein ſtarker Mann, ſylný, řičný muž, vir robustus; ſtark ſeyn, ſylným býti; — werden, vſylněti, zſyliti ſe. b) kořenatý; ſtarker Wein, kořenaté wjno. c) hřmotný; ſtarke Stimme, hřmotný hlas. d) prudký, bruſký, walný; ſtarker Strom, prudká, walná řeka. e) tuhý, twrdý, pewný, ſtarker Schlaf, tuhé, pewné, twrdé, ſylné ſpanj. f) zběhlý; ſtark in einer Wiſſenſchaft ſeyn, zběhlým býti w něgakém vměnj. g) prožluklý; ſtarke Butter, prožluklé máſlo. h) walný, mnohý, přemnohý; ein ſtarkes Heer, walné wogſko. i) ein ſtarker Geiſt, wolnowěrec, ſwobodowěrec.

Starke, Stärke, f. galowice.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání