Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Abhufen – Ablaſſen

7

Abhufen, v. a. koně odkowati. 2) kopyta ſrážeti, roh z kopyt wyřezáwati.

Abhülſen, v. a. olaupati.

Abhungern, ſich, v. rec. hladem ſe vmořiti.

Abhuren, ſich, kurwenjm ſe zhubiti, wykurwiti ſe.

Abhüten, v. a. odpáſti, ſpáſti, wypáſti.

Abjagen, v. a. odehnati. , odpuditi. 2) vhnati, vhoniti. 3) honbu ſkončiti, dohoniti, odhoniti. 4) dem Feinde den Raub, nepřjteli laupež vchwátiti, vlowiti.

Abicht, na ruby, ſ. beſſer Aebicht.

Abjochen, v. a. gho ſnjti, z gha wypřáhnauti.

Abkalben, v. n. oteliti ſe, poteliti ſe, wyteliti ſe; die Kühe haben ſchon alle abgekalbet, kráwy ſe giž wſſecky potelily.

Abkargen, v. a. vſkaupiti, vſkrbiti.

Abkarten, v. a. něco zlého tagně vmluwiti, zkartiti, zpléſti, zoſnowati.

Abkauf, m. odkup, odkaupenj.

Abkaufen, v. a. odkaupiti, kaupiti od někoho. 2) placenjm ſe wykaupiti.

Abkäufer, m. odkupitel.

Abkäuferinn, f. odkupitelkyně.

Abkäuflich, adv. odkupně, odkupem, odkaupenjm.

Abkehlen, v. a. hrdlo podřezati, zařezati.

Abkehren, v. a. odwrátiti, zawrátiti. 2) odméſti, vméſti, wyčiſtiti.

Abklären, v. a. očiſtiti; ſich, včiſtiti ſe, vſtáti ſe. 2) der Himmel klärt ſich ab, gaſnj ſe, na čas ſe wybjrá, wygaſňuge ſe.

Abklauben, v. a. poobjrati, zobjrati, olaupati.

Abkleiden, v. a. obnažiti, ododjti, z raucha ſwlécy. 2) pokogjk aneb ſwětnicy přjčnj ſtěnau přehraditi.

Abklopfen, v. a. oklepati, ſklepati. 2) někoho wybauchati, ſtlaucy.

Abkneipen, v. a. odſſtipnauti, vſſtipnauti; odſſklubnauti.

bkommen, v. n. odgjti, odchýliti ſe, ſgjti, vſſinauti, ſe. vſſinauti ſe. 2) z zwyku wygjti, zagjti. 3) herſtammen, pocházeti, pogjti. 4) am Verſtande, na rozumu ſcházeti. 5) mit einem, s někým ſe porownati.

Abkömmling, m. potomek, ſ. beſſer Nachkomme.

Abkrämpen, v. a. den Hut, klobauk odehnauti, ſklopiti, ſpuſtiti.

Abkündigen, v. a. ohlaſſowati, oznamowati, prohláſyti, wyhláſyti. 2) odřjcy ſe, odpowědjti ſe něčeho.

Abkunft, f. pocházenj, pogitj, plemeno. 2) porownánj.

Abkürzen, v. a. vkrátiti, zkrátiti.

Abkürzung, f. vkrácenj.

Abladen, v. a. ſkládati, ſložiti.

Ablader, m. ſkladač.

Abladung, f. ſkládánj, ſloženj.

Abladungsort, m. ſ klad.

Ablage, f. odklad, odloženj. 2) odložený podjl. 3) sklad dřjwj ku plawenj.

Ablager, n. hoſpoda, nocleh. 2) pohoſtinſtwj, práwo pohoſtinné; ſein Ablager bey einem halten, nehmen, hoſpodau v někoho býti, noclehowati, pohoſtinu býti.

Abländen, v. n. od břehu odtrhnauti, odplawiti ſe.

Ablang, obdlauhlý, obdlaužný, obdýlný; adv. obdlauhle, obdlaužně.

Ablangen, v. a. doſáhnauti, doſahowati.

Ablaß, m. des Waſſers, ſpauſſť, ſpauſſtěnj, wýpuſt, wýtok, ſtok wody. 2) der Sünden, odpuſſtěnj hřjchů, odpuſtky, indulgentiae. 3) ohne Ablaß, bez přeſtánj, bez přjtrže.

Ablaſſen, v. a. odpuſtiti, puſtiti, ſpuſtiti, vpuſtiti; a) ein Schloß, einen Teich, zámek, rybnjk ſpuſtiti; b) jemanden eine Sache, někomu některau wěc odpuſtiti, popuſtiti, vpuſtiti; c) einen Brief, liſt odeſlati; d) etwas am Preiſe, něco z ceny ſpuſtiti, ſlewiti. 2) v. n. opuſtiti, von ſeinem Vorſatze, od předſewzetj ſwého vpuſtiti, přeſtati.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání