Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Sterndiſtel – Stichelwort

247

Sterndiſtel, f. hwězdný oſet, Centaurea Calcitrappa Calcitrapa Lin.

Sternfiſch, m. hwězda, asterias Lin.

Sterngebäude, n. zhwězděnj.

Sternhell, adj. hwězdný; es iſt ſternhell, geſt hwězdno.

Sternhimmel, m. hwězdné nebe.

Sternkraut, n. dyměgowá, weyrowá bylina, hwězdnjk, Aster Lin.

Sternkunde, f. hwězdářſtwj, Astronomia.

Sternkündig, adj. w hwězdářſtwj zběhlý; der Sternkündige, hwězdář.

Sternrochen, m. reynok peřeſtý, Raja stellata, asteria Lin.

Sternſchnuppe, f. očiſſtěnj hwězdy.

Sternſeher, m. hwězdář, astronomus.

Sternwarte, f. hwězdárna.

Sterz, m. Sterze, f. des Pfluges, kleč, nožice, těhle, stiva; bey den Thieren, ocas; sl. chwoſt; bey dem Menſchen, řit, zachule; am Wagen, opačina. 2) Eine Speiſe, kucmauch, kucmocht, ſſuſtka, ſſkubanka, sl. praženka.

Sterzen, v. n. pobjhati; potlaukati ſe, plahočiti, ſmolýkati ſe.

Stetig, S. Stätig.

Stets, adv. pořád, vſtawičně, wždy, nevſtále.

Stetswährend, adj. celoročnj, perennis. 2) wždy trwagjcý.

Steuer, n. S. Steuerruder. 2) Der Hintertheil des Schiffes, bauda, zadák.

Steuer, f. daň, berně, plat, poplatek, vectigal; für Arme, zbjrka pro chudé; die Kopfſteuer, plat z hlawy; zur Steuer der Wahrheit, ku potwrzenj prawdy.

Steuer-, bernj; der Steuerbeamte, weyběrčj, bernj auřednjk.

Steueramt, n. berně, celnice, poplatnice.

Steuerbar, adj. celný, poplatný.

Steuerbuch, n. bernj, poplatnj knjha.

Steuereinnehmer, m. bernjk, celnjk,. ; weyběrčj danj.

Steyerfrey Steuerfrey , adj. ſwobodný od daně.

Steuermann, m. wrátný, nauclerus.

Steuermannskunſt, f. wrátnowſtwj.

Steuern, v. a. odpjrati, brániti, překazyti, překážeti, obstare, impedire. 2) reydowati, navim, gubernare. 3) poſlati, poſýlati, odprawiti poſla, mittere. 4) podpjrati ſe, imiti. 5) Den Armen ſteuern, vděliti chudým almužny. 6) platiti daň, berni, poplatek.

Steuernagel, m. zákoleſnjk.

Steuerruder, n. opačina, clavus.

Steuerſtange, f. ſochor, cotus.

Stich, m. der Nadelſtich, pichnutj; der Dolchſtich, bodnutj; der Schlangenſtich, vſſťknutj; auf den Hieb und auf den Stich, ſečmo a bodmo; etwas im Stiche laſſen, něco opuſtiti, zanechati; eine Perſon, nechati wězeti w blátě; ein Frauenzimmer, nechati ſeděti na holičkách; ein Flohſtich, ſſtjpnutj; er hält nicht Stich, nenj ſe na něho co ſpolehnauti; die Soldaten hielten nicht Stich, wogácy ſe rozvtekli, prchli; der Zeug hält nicht Stich, cayk ſe trhá; die Lügen halten nicht Stich, lži nemagj ſtánj, mjſta; des Kupferſtechers, rytj; es iſt ſtichdunkel, ge tma gak w pytli; mit dem Grabſcheite, reypnutj, vrytj; der Stich im Felſen, ſlug; im Teiche, lowiſſtě; beym Handel, freymarčenj; Stich um Stich, z ručky do ručky; Stich in den Karten, ſſtych; der Rede, Worte, důtka; das Bier hat einen Stich, piwo ge nakyſlé.

Stichart, f. křjž.

Stichbalken, m. hlawa, ſſtych.

Stichblatt, n. ſſtjtek v gilce. 2) kozýr, trumpf, karta, ktera která bige.

Stichel, n. rydlo.

Sticheley, f. důtky, auſſtipky, ſſpičky.

Sticheln, v. a. ſſpincowati, ſſpičkowati, popichowati, dogjmati, dorážeti ſlowy.

Stichelrede, f. auſſtipečná, důtkliwá, dogjmawá řeč.

Stichelwort, n. důtka, auſſtipek.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání