Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Stieriſch – Stimme

249

Stieriſch, adj. zakrnělý, zaſmuſſilý.

Stift, n. am Bande, ženklička; in der Schnalle; ozubec; an der Gans, ſſpička; der Bleyſtift, olůwko; an der Zins, činže, nágem.

Stift, n. ſſtyft, založenj, biſkupſtwj, probošſtwj, @.

Stiften, v. a. ženkličku nawljknauti; fig. založiti, nadati, condere, constituere; eine Univerſität, wyſoké ſſkoly založiti, zarazyti. 2) zaſwětiti; einen Feyertag, ſwátek. 4) zgednati; Frieden, zgednati, zawřjti pokog. 5) Freundſchaft, w přátelſtwj wgjti, přátelſtwj včiniti. 6) ploditi, tropiti; viel Unheil, Unglück, mnoho neſſtěſtj natropiti, naploditi, ztřápati, ſpjlati. 7) přináſſeti; Nutzen ſtiften; vžitek způſobiti, přineſti. 8) zaweſti; was haſt du wieder geſtiftet, což ſy zaſe zawedl, zakauſl, dokázal.

Stifter, m. zakladatel, založitel, fundator; —inn, f. zakladatelkyně; der Stifter einer Unruhe, půſobce, tropič, tropitel nepokoge.

Stiftiſch, adj. ſſtyftownj, biſkupſký, kanownický @.

Stifts-, ſſtyftownj; Stiftsamt, ſſtyftownj auřad.

Stiftsbrief, m. nadacý liſt.

Stiftsfrau, f. kanownice, ſſtyftownj panj, dáma.

Stiftsherr, m. kanownjk.

Stiftshütte, f. archa vmluwy.

Stiftskirche, f. hlawnj koſtel, chrám.

Stiftsmäßig, adj. do ſſtyftu ſchopen, k. p. za dámu ſchopna, magjc 32 vrozených předků.

Stiftsſtelle, f. kanownictwj.

Stiftung, f. založenj, nadánj, fundatio; způſobenj, zgednánj.

Stiftungsbrief, m. liſt nadacý.

Stilett, n. bodec.

Still, Stille, adj. tichý, quietus, tranquillus; ſtille werden, vtichnauti, ztiſſiti ſe; ſtille halten, ſtanauti, zaſtawiti ſe, ſtille ſchweigen, mlčeti, vmlknauti; ſtille! ti ho! halt ſtill! ſtůg! die ſtille Woche, paſſiowý teyden; im Stillen, w tichoſti, potichu; die ſtille Meſſe, malá mſſe; ſtille Wäſſer ſind tief, tichá woda břehy podemjlá; ſtilles Meer, tiché moře; wieder ſtille werden, opět vtichnauti, vtuchnauti, vmrknauti; der ſtille Freytag, weliký pátek; adv. tiſſe, zticha, mlčecky.

Stille, f. ticho, tiſſina, tichoſt, Silentium; in der Stille kommen, mlčecky přigjti; in der Stille leben, pro ſebe, o ſamotě žiwu býti; in der Stille davon gehen, kradmo, potagmo, potichmo odgjti.

Stillen, v. a. ſtawiti, sistere; das Blut ſtillen, ſtawiti, zaſtawiti, sſtawowati krew. 2) fig. Den Durſt, vhaſyti žjžeň. 3) Den Zorn, vkrotiti hněw. 4) Die Schmerzen, boleſti vkládati. 5) Sein Verlangen, vpokogiti, ſpokogiti ſwau žádoſt. 6) Einen Aufruhr, vtiſſiti, vpokogiti bauřku, odbog. 7) Ein Kind, kogiti, přikágeti djtě, lactare prolem. 8) Einen Zornigen, vchlácholiti, vdobřiti hněwiwého, iratum placare.

Stillſchweigen, n. mlčenj, odmlčenj, vmlknutj; beobachten, mlčenj zachowáwati.

Stillſchweigend, adj. männl. mlče, weibl. mlčjc, pl. mlčjce.

Stillſtand, m. zaſtawenj, poſtánj; der Stillſtand der Sonne, ſtanowiſſtě ſlunečné, solstitium; der Waffen, přjměřj, induciae indutiae ; vor Gerichte, odklad , odloženj, lhůta, hogemſtwj.

Stimme, f. hlas, vox; dim. das Stimmchen, hláſek; eine feine Stimme, hláſek, temný hlas; ſtarke Stimme, hřmotný hlas; mit lauter Stimme, na hlas; ſeine Stimme verändern, přemjzati ſe; halbe Stimme, polauhlaſý. 2) hlas; er hatte zwey Stimmen mehr; o dwa hlaſy měl wjce. 3) podſtawek, duſſe w hauſljch.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání