Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Strich – Strohbutter

Strich, m. der Vögel, tah, taženj. 2) In einem Striche, bez přjtrže. 3) Des Holzes, ljto. 4) Des Zeuges, wlas; gegen Strich, proti wlaſu. 5) Zu Striche ſtellen, (auf Tiſche Fische ) po wodě kláſti, poljknauti. 6) Der Vögel, heyno, sl. krděl; ein Strich Repphühner, ſtádo korotwj. 7) Das Leichen der Fiſche, třenj; der Brut, potěr, plod, plůdek. 8) Mit der Feder, 259 auf der Geige, tah. 9) průba; den Strich halten, průbu wydržeti. 10) čára; viele Striche auf etwas machen, něco počarowati; fig. einen Strich durch die Rechnung machen, někomu něco překazyti, zkazyti, někomu autory ſrazyti. 11) čárka, comma. 12) pruh; ſchwarzes Pferd mit weißen Strichen, wranný kůň s bjlými pruhy. 13) Ein Strich Landes, kus země, podkragj. 14) der Erde, des Himmels, páſmo, pona. 15) Getreides, korec, modius. 16) An den Eutern der Kühe, cecek; mor. ſſwáh; dim. das Strichlein, čárka, čárčička.

Strichbret, n. S. Streichbret.

Striche, f. ſſtrychna, protahowačka.

Strichhader, m. vtěrák, funitergium.

Strichpunct, m. čárka s puntjkem.

Strichregen, m. přeháňka, transitus.

Strichweiſe, adv. po korcých; po čarách.

Strick, m. prowaz, funis; dim. das Strickchen, n. prowázek; ein Kuhſtrück Kuhſtrick , přjtěžek. 2) Strick zum Fangen, oſydlo, lapačka, laqueus. 3) Der Strick am Netze, obřew. 4) fig. du Strick! ty padauchu! ſſibeničnjku! dem Stricke entgehen, ſſibenicy vgjti; ſich mit dem Strick erhängen, odſydlem oſydlem , prowazem ſe oběſyti.

Strick-, ſſtrykowacý, wazacý; das Strickholz, dřewo ſſtrykowacý, k ſſtrykowánj.

Strickbeutel, m. ſſtrykowáček, ſſtrykowacý pytljk.

Stricken, v. a. wázati, ſſtrykowati; Netze ſtricken, ſýtě pléſti; Strümpfe ſtricken, punčochy wázati, ſſtrykowati.

Stricker, m. ſſtrykowač, wazač, f. ſſtrykowačka, wazačka.

Strickgras, n. ſytnjk, Schoenus Lin.

Stricknadel, f. ſſtrykowačka.

Strickſcheide, f. tauleček.

Strickzeug, n. wázánj, ſſtrykowánj.

Striefe, f. S. Streifen.

Striegel, f. u. m. hřbelec, strigilis.

Striegeln, v. a. cýditi, čeſati hřbelcem, strigili radere. 2) fig. natahowati, drbati, ſſiditi, vexare. 3) teyrati, dřjti; die Bauern ſtriegeln, ſedláky dřjti. 4) wyčeſati, wydrbati, wylupati.

Striegelzeug, n. čeſánj.

Strieme, f. pruh, prauha, pružina, mor. lizna, máz, hanak. máza, vibex; eine blaue Strieme, zſynaloſt, modřina, sl. wráž, sugillatio. 2) Im Brode, klih, knedljkowatina, klihowatina.

Striemig, adj. pružinowatý, pruhowatý, mor. mázowitý. 2) Waſſerſtriemig, klihowatý, knedljkowatý.

Strietz, m. S. Sequ.

Strietzel, m. großer, calta; kleiner, hauſka; Weinnachtsſtrietzel Weihnachtsſtrietzel , wánočka, ſſtědrowka; Butterſtrietzel, pomazanice. 2) homole.

Strippe, f. an den Stiefeln, loſſna, ſſtrenġle, bey der Leinwand auf der Bleiche, klička, petlička, pretlička.

Strittig, adj. S. Streitig.

Strobel, m. ſſiſſka, krutka, strobillus.

Strobeldorn, m. artyčok, cynara Lin.

Strobelkopf, m. koſtrbáč, koſmáč, racocháč.

Stroh, n. ſláma, stramen; Erbſenſtroh, hrachowina; Bohnenſtroh, bobowina; Wickenſtroh, wykwowina; Schüttenſtroh, otepná, dlauhá ſláma; Wirrſtroh, ſwiganka, mětýnka , drchanka, matenice, plažená, ruſſená, mětná ſláma; leeres Stroh dreſchen, cykánka meyti; mit Stroh decken, poſſiti, poſſjwati ſtřechu.

Stroh-, ſlaměný, stramineus; die Strohmatte, ſláměná rohožka; der Strohmiſt, ſláměný hnůg.

Stroharbeit, f. djlo ze ſlámy.

Strohband, n. pobřjſlo, powřiſlo, prowřjſlo.

Strohblume, f. ſlaměnice ? Xeranthemum Lin.

Strohbund, m. otep ſlámy.

Strohbüchſel, n. doſſek; S. Strohſchaube.

Strohbutter, f. zymnj máſlo.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání