Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Telle – Teufelskopf

273

Telle, f. tauně, tůně; auf dem Wege, lokáč.

Teller, m. taljř, orbis, quadra; dim. das Tellerchen, taljřek.

Tellereiſen, n. železa.

Tellerlecker, m. polizač, paſořjtek, řitopáſek, polizáček, náchlebnjk, fatkář, parasilus parasitus ; die —inn, polizačka, náchlebnice, fatkářka.

Tellerrübe, f. řepa, tuřjn, dumljk.

Tellertuch, n. ſerwjt.

Tellerwärmer, n. ohřiwadlo na taljře.

Temnitz, f. temnice, žalář.

Tempel, m. chrám, koſtel, templum; ein heidniſcher Tempel, božnice; der Judentempel, židowna.

Tempelherr, m. templář, templarius.

Tempelorden, m. templářſký řád.

Tempelſtock, m. potykač.

Temperament, n. ſloženj.

Tenne, f. mlat, humno, area.

Tennenbär, m. placák.

Tennenmeiſter, m. poklaſný, horrearius.

Tennewand, f. zátyně, oploteň.

Tenor, m. tenór.

Tenoriſt, m. tenoryſta.

Teppich, m. der Wandteppich, čalaun; der Tiſchteppich, koberec.

Teppichkrämer, Teppichhändler, m. koberčnjk.

Teppichwirker, m. koberečnjk.

Terling, m. dřjnka.

Termin, m. termjn, lhůta, ol. rok.

Terpenthin, m. terpentýn.

Terpenthin-, terpentýnowý; das Terpenthinöhl, terpentýnowý oleg.

Terzerol, n. bambytka.

Teſchine, f. těſſinka.

Teſtament, n. kſſaft, pořjzenj, Testamentum; das T. machen, kſſaft dělati; im T. vormachen, kſſaftem odkázati; ein T. umſtoßen, kſſaft, zruſſiti kſſaft zruſſiti , zwrhnauti. 2) zákon; das alte T., ſtarý zákon.

Teſtamentariſch, adj. kſſaftownj.

Teſtamenter, Teſtator, m. kſſaftugjcý, odkazatel, testator.

Teſtamentlich, Teſtamentiſch, adj. zákonnj; altteſtamentiſch, ſtarozákonnj; neuteſtamentiſch, nowozákonnj.

Teſtamentserbe, n. kſſaftownjk, legatarius.

Teſtamentsfälſcher, n. falſſowatel kſſaftu.

Testamentweiſe, adv. kſſaftem.

Teufe, f. hlubina.

Teufel, m. čert, ďábel, raráſſek, zleyduch, lucyáš, diabolus; dim. das Teufelchen, čertjk, čertjček; er ſtinkt wie der Teufel, ſmrdj gako ďaž ďas ; das taugt den Teufel nicht, to neſtogj za čerta; was zum Teufel! haſt du gethan? kýhos čerta zakauſl? Teufel! čerta! kozla! fig. ein armer T., chuďas, chudák, chudina; ein dummer T., bluma, huťapa.

Teufeley, f. ďábelſtwj, čertowſtwj.

Teufeliſch, Teufliſch, adj. ďábelſký, čertowſký, adv. —ſky; teufliches Weſen, ďabelſtwj.

Teufeln, v. a. čertowati, ďáblowati.

Teufels-, čertowý; des Teufelsgeſchmeiß, čertowa holota.

Teufelsabbiß, n. čertkus, Scabiosa Succisa Lin.

Teufelsauge, n. ohnjček, Adonis Lin.

Teufelsbanner, m. zaklinač čerta.

Teufelsbeere, f. leljk, ruljk, Atropa Belladonna Lin.

Teufelsbube, m. čertjk, čjrtě, čertjček, hromſký chlapec.

Teufelsdreck, m. čertowo howno, asa assa foetida. Lin.

Teufelskerl, m. čertůw chlap, hromſký chlap.

Teufelskind, n. čjrtě, čertowo djtě.

Teufelskirſche, f. ruljk. 2) poſchod, Bryonia alba Lin.

Teufelsklaue, f. gelenj růžek, zemſký mech, Lycopodium Lin.

Teufelskopf, m. čelnjk, Plantago dubia Lin.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání