Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Aufſchlitzen – Aufſeher

66

Aufſchlitzen, v. a. rozedřjti, rozřezati, rozſſtjpiti, findere.

Aufſchluß, m. odemknutj, odmykánj, otewřenj, otwjránj. 2) wyloženj, wyſwětlenj.

Aufſchmeißen, Aufſchmieden, Aufſchmieren, Aufſchmücken, ſ. Schmeißen — Schmücken.

Aufſchnallen, v. a. připnauti, zapnauti. 2) odepnauti, rozepnauti.

Aufſchnappen, 1. v. a. nalapati, polapati, vchytiti. 2. v. n. ſpuſtiti ſe, wyſſwihnauti.

Aufſchneiden, 1. v. a. nakrágeti, nakrogiti, pokrágeti, nařezati, pořezati, ſkrágeti, ſřezati, rozkrágeti, rozkrogiti, rozřezati. 2. v. n. bez prachu ſtřjleti, vkragowati, vřezowati, lháti, chlubiti ſe, sl. chwaſtati, ſſwaſtati.

Aufſchneiden, n. Die Aufſchneidung, nakrogenj, nařezánj, pokrágenj, pořezanj , ſkrágenj, ſřezánj, rozkrágenj, rozkrogenj, rozřezánj. 2) bez prachu ſtřjlenj, vkragowánj, lhánj, chlubenj, sl. chwaſtánj, ſſwaſtánj.

Aufſchneider, m. krageč, řezáč, lhář, marnochlubnjk, sl. chwaſtač, ſſwaſtal.

Aufſchneiderey, f. lhářſtwj, marná chlauba, marnochlubnoſt.

Aufſchnellen, 1. v. a. rychle wyhoditi, wymrſſtiti. 2. v. n. wymrſſtiti ſe, wyniknauti.

Aufſchnüren, v. a. připnauti, vwázati. 2) rozepnauti, rozſſněrowati, rozwázati.

Aufſchnitt, m. ſ. das Aufſchneiden. 2) nařjznutj, rozparek, zářez.

Aufſchößling, m. wýpuk, wýroſtek, wýſtřelek.

Aufſchrecken, v. a. zděſyti, vſtraſſiti.

Aufſchreiben, v. a. napſati, popſati, zapſati.

Aufſchreiben, n. napſánj, popſánj, zapſánj.

Aufſchrift, f. nápis, inſcriptio.

Aufſchroten, v. a. odetnauti, vtnauti. 2) wyſſrotowati, wywáleti na horu.

Aufſchub, m. odklad, průtah, prodlenj.

Aufſchürzen, v. a. ohrnauti, okaſati, podkaſati, wykaſati, přepáſati, ſuccingere.

Aufſchütteln, v. a. natřáſti, potřáſti, protřáſti, roztřáſati.

Aufſchütten, v. a. naſypati, wſypati.

Aufſchüttung, f. naſypánj, wſypánj.

Aufſchwämmen, v. a. gako haubu wyhnati; as Brod, přeřjditi, zkypřiti, zřediti. 2) naplawiti, ſ. Aufſchwemmen.

Aufſchwänzen, v. a. ocas podwázati, zahnauti.

Aufſchwärzen, v. a. načerniti, počerniti, začerniti, denigrare.

Aufſchwatzen, v. a. k něčemu namluwiti, naſſweholiti, nažwaſtati, nažwatlati.

Aufſchwellen, 1. v. n. naběhnauti, nadmauti ſe, napuchnauti, opuchnauti, otécy, otekati, intumeſcere; vom Waſſer, dmauti ſe, dauti ſe, zdauti ſe, zdauwati ſe. 2. v. a. nadauwati, nadýmati, přecpáwati, zdauwati, tumefacere.

Aufſchwellen, n. Die Aufſchwellung, naběhnutj, nadmutj, napuchnutj, opuchlina, opuchnutj, otekánj, oteklina, otok. 2) dmutj, dutj, zdutj, nadauwánj, zdauwánj, nadýmánj.

Aufſchwemme, f. náplawka, mjſto kde ſe naplawuge, weyton.

Aufſchwemmen, v. a. naplawiti, naplawowati. Der Aufſchwemmer, naplawač.

Aufſchwingen, v. rec. wznáſſeti ſe, wzneſti ſe, wyletěti na horu.

Aufſehen, v. n. wzezřjti, wzhlédati, wzhlédnauti, wzhůru pohleděti. 2) dohlédati, dohljžeti, dozýrati, opatřiti, opatrowati, pozorowati, přihljdati.

Aufſehen, n. wzhůru pohleděnj, wzezřenj, wzhled, wzhlédnutj. 2) ſ. Aufſicht.

Aufſeher, m. dohljdač, dohljžitel, opatřitel, pozorowatel, přihljdač. Die Aufſeherinn, dohljdačka, dohljžitelka, opatřitelka, pozorowatelka, přihljdačka.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání