Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Uiberlaufen – Uibermorgig

Uiberlaufen, v. n. a) přetýkati, přeljwati ſe; das Glas, der Brunnen, ſklenice, ſtudnice. b) kypěti; der Topf, hrnec. c) zdwjhati ſe; die Galle, žluč. d) politi, pocházeti, pogjti; die Augen, ſlzy ho poljwagj, pocházegj. e) přeběhnauti; zum Feinde, einer andern Partey, Religion, . f) nepřjteli, giné ſtraně, náboženſtwj; täglich liefen viele über, denně gich mnoho přebjhalo. 2) a) přeběhnauti, zaběhnauti; ein Kind, djtě. b) přikročiti, přiběhnauti; Jemanden mit dem Degen, na někoho mečem. c) fig. nabjhati; mit Bitten, Fragen, proſſenjm, otázkami. d) přeběhnauti; ein Buch, eine Rech 300 nung, knihu, počet. e) napadati, lauſſtiti, pocházeti; es überläuft mich ein Schauer, Angſt, hrůza, auzkoſt mne napadá, obcházý. f) předběhnauti, přeběhnauti; der Hund den Haſen, pes zagjce. g) ſich müde laufen, vběhati ſe.

Uiberläufer, m. poběhlec, desertor.

Uiberlauſchen, v. a. přeſlechnauti.

Uiberlaut, adj. welmi na hlas; überlaut rufen, ſchreyen, wolati, křičeti co hrdla mjti, naparowati ſe; lachen, řehtati ſe; ein überlaufendes Gelächter, řeht, řehtánj.

Uiberleben, v. a. přežiti, přečkati; Jemanden, někoho.

Uiberlegebaum, m. ſſkřipec, ſkřipec.

Uiberlegen, v. a. přiložiti; ein Pflaſter, flaſtr. b) položiti; ein Kind, djtě (na ſtolicy) k potreſtánj. 2) přeložiti; mit Abgaben, daněmi. b) překládati, přeložiti; rozwážiti, ſich eine Sache, ſobě něco; lange etwas, překládati, rozwažowati, rozpakowati, přemjtati něco.

Uiberlegen, adj. an Macht, mocněgſſj; an Stärke, ſylněgſſj; an Tapferkeit, ſtatečněgſſj; ſeyn, býti; in Singen überlegen ſeyn, někoho přewyſſowati, předčiti, býti nad někoho w zpěwu.

Uiberlegenheit, f. wětſſj ſýla, wyšſſj moc, překonawoſt.

Uiberlegſam, adj. rozwážliwý, powážliwý, consideratus.

Uiberlegſamkeit, f. rozwážliwoſt, deliberatio.

Uiberlegt, adj. rozwážený, rozwážný; überlegt handeln, rozwážliwě gednati.

Uiberlegung, f. přeloženj, rozmyſl, rozwáženj, rozmyſſlenj, consideratio.

Uiberlegungskraft, f. rozmyſlnoſt.

Uiberleſen, v. a. přečjſti, perlegere; oft, přečjtati.

Uiberley, adv. zbytečně, nazbyt; ſeyn, zbýwati, zbýti.

Uiberliefern, v. a. odewzdati, odweſti, dodati; einen Brief, pſanj; dem Tode, na ſmrt wydati.

iberlieferung, f. odewzdánj, dodánj, odwedenj, wydánj. 2) poſlaupnoſt, traditio.

Uiberlieferungslehre, f. poſlaupné včenj, podánj, traditio.

Uiberliſten, v. a. přelſtiti.

Uiberliſtung, f. přelſſtěnj.

Uiberloben, v. a. přechwáliti.

Uibermachen, v. a. předělati; einen Rock, kabát. 2) odeſlati; ihm Waaren, Geld, gemu zbožj, penjze.

Uibermacht, f. přemoc, wyšſſj moc.

Uibermächtig, adj. přemocný.

Uibermahlen, v. n. přemalowati. 2) přemljti.

Uibermannen, v. a. přemocy, přemáhati, podmaniti.

Uibermannung, f. přemoženj, podmaněnj.

Uibermaß, n. přeměřenj, co ſe přeměřj. 2) fig. neſmjrnoſt; das Uibermaß ihrer Güte, neſmjrná gegich dobrota; er hat es im Uibermaß erfüllt, wyplnil to co neyhogněgi; im Uibermaße der Freude, w přjliſſné radoſti.

Uibermaße, f. neſmjrnoſt, přjliſſnoſt, abundantia.

Uibermäßig, adj. přjliſſný, inmodicus; adv. přespřjliš, přjliſſně, neſmjrně.

Uibermauern, v. a. přezdjti.

Uibermeiſtern, v. a. přemiſtrowati.

Uibermenſchlich, adj. neſkřjſſený, nelidſký, adv. —ſky; übermenſchlich laufen können, neſkřjſſeně mocy běhati.

Uibermeſſen, v. a. změřiti, přeměřiti; ein Feld, pole.

Uibermetzen, v. a. přetahowati mleče měřičným.

Uibermögen, v. a. přemocy, přetáhati; prov. wer den andern übermag, der ſteckt ihm in den Sack, kdo s koho, ten s toho.

Uibermorgen, adv. pozegtřj.

Uibermorgig, adj. pozegtřegſſj; der übermorgige Tag, pozegtřek.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání