Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Umwickeln – Unausbleiblich

314

Umwickeln, v. a. přewinauti, přewinowati; ein Kind, djtě. b) owinauti, obaliti, obtočiti, obwázati, obtáčeti.

Umwindeln, v. a. přewinauti, přewinowati.

Umwindelung, f. přewinutj.

Umwinden, v. a. přewiti; das Garn, přjzy. 2) owiti; das Band, pentli; das Haupt, hlawu.

Umwölken, v. a. zamračiti; ſich, ſe, obnubilare.

Umwühlen, v. a. rozryti, přeryti. 2) fig. přeſſtárati.

Umzäunen, v. a. oplotiti, plotem ohraditi, obehnati, circumsepire circumsaepire .

Umzäunung, f. oplocenj, ohrazenj.

Umzechig, adj. ſeyn, ſtřjdati ſe.

Umzeichnen, v. a. přeznamenati. 2) oreyſowati. 3) obznamenati, wůkol wyznamenati.

Umzichen Umziehen , v. n. ſmeykati ſe, ſmolýkati ſe, plahočiti ſe, taulati ſe; in der Welt, po ſwětě. b) ſtěhowati ſe, přeſtěhowati ſe, transmigrare. 2) v. a. přewlecy, přewljkati; ſich, ſe. b) přezauti, přezauwati; die Strümpfe, die Schuhe, punčochy, ſtřewjce. c) fig. potahowati; Jemanden, někoho. d) obgjti, obcházeti; das Land, zemi. e) obtáhnauti, obtahowati, obtočiti; einen Wald mit Netzen, les ſytj. f) zatahowati ſe; der Himmel umziehet ſich mit Wolken, nebe ſe mračny zatahuge.

Umzingeln, v. a. ohraditi, eine Stadt mit einem Walle, oſſancowati. 2) obkljčiti.

Umzirkeln, v. a. okraužiti.

Umzirken, v. a. obmezyti.

Umzug, m. ſmeykánj, ſtěhowánj, přewljkanj, přezutj, obtaženj.

Unabänderlich, adj. nezměnitedlný, nezginačitedlný.

Unabänderlichkeit, f. nezměnitedlnoſt.

Unabhängig, adj. nepodrobený, ſoběwolný, ezáwiſný, independens; die —keit, nezáwiſnoſt, ſoběwolnoſt.

Unabläſſig, adj. nevſtálý, nevſtawný, vſtawičný, adv. —le, ně, bez vſtánj.

Unableglich, adj. neſložitedlný, železný.

Unabſehbar, adj. nedohljdný; ol. nedozýramý. die —keit, nepřehljdnoſt.

Unabſonderlich, adj. nerozlučitedlný.

Unachtbar, adj. malowážný; die —keit, malowážnoſt.

Unachtſam, adj. nepozorný, newſſjmawý.

Unadelig, adj. nevrozený, neſſlechtický.

Unähnlich, adj. nepodobný; ſeyn, nepodobiti ſe; die —keit, nepodobnoſt.

Unangefochten, praet. nedotknutý; laſſen, nedotýkati ſe.

Unangenehm, adj. nepřjgemný.

Unangeſehen, adv. neohlédage ſe, nehledě, bez ohledu; ſeines Alters, na geho wěk.

Unannehmlich, adj. nepřjgemný. 2) nepřigmutedlný; die —keit, nepřjgemnoſt; ich habe verſchiedene Unannhemlichkeit mit ihm, mám s njm rozličné opletky, neſnáze.

Unanſäſſig, adj. nevſedlý; die —keit, nevſedloſt.

Unanſehnlich, adj. nezhledný, nepatrný; ein Menſch, nepatrný, nezhledný, neoſobný člowěk; die —keit, nepatrnoſt, nezhlednoſt, neoſobnoſt.

Unanſtändig, adj. neſluſſný, indecens; die —keit, neſluſſnoſt.

Unanſtößig, adj. neauražčiwý, nepohorſſliwý; die —keit, nepohorſſliwoſt.

Unart, f. nemraw, nezpůſob.

Unartig, adj. nezpůſobný.

Unaufhörlich, adj. vſtawičný, nevſtalý, adv. —ně.

Unauflöslich, adj. nerozlučitedlný, nerozwazatedlný, nerozborný. 2) nerozwinutedlný, nerozhodnutedlný; die —keit, dlnoſt.

Unausbleiblich, adj. newyhnutedlný, giſtý, giſtotný, nepochybný; adv. —ně; die Strafe iſt unausbleiblich, treſt geſt giſtý.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání