Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Unausforſchlich – Unberufen

315

Unausforſchlich, adj. newyzpytatedlný, newyſkaumatedlný.

Unausführlich, adj. newywedený, die —keit, noſt.

Unausgeſetzt, adj. nepřjtržný, vſtawičný; adv. bez přjtrži, bez přeſtánj.

Unauslöſchlich, adj. nevhaſytedlný; Feuer, oheň. 2) newymazatedlný; Schimpf, hana. 3) nevkogitedlný, neſmjřitedlný; Haß, záſſtj.

Unausſprechlich, adj. newyſlowitedlný, newyprawitedlný; adv. —ně; die —keit, noſt.

Unbändig, adj. nezbedný, adv. —ně; die —keit, noſt.

Unbarmherzig, adj. nemiloſrdný; adv. —ně; die —keit, nemiloſrdenſtwj.

Unbärtig, adj. holobradý; ein Unbärtiger Junge, holobrádek; adv. —tě.

Unbau, m. ein Feld, zanedbánj polj; in Unbau kommen laſſen, zanedbati pole.

Unbeantwortlich, adj. nezodpowědný; die —keit, noſt.

Unbedacht, adj. nerozmyſlný, nepowážliwý, adv. —wě.

Unbedacht, m. nerozmyſl, nepowáženj, nerozwáženj.

Unbedächtig, adj. nerozwážliwý; adv. —wě.

Unbedachtſam, adj. nerozwážliwý; adv. —wě.

Unbedeckt, adj. nepřikrytý; mit unbedecktem Haupte, mage nemage na hlawě.

Unbedeutend, adj. nepatrný, chatrný; adv. —ně.

Unbedingt, adj. neobmezený; adv. bez obmezenj, bez wýminky; die —heit, noſt.

Unbeerbt, adj. bezdědičný; adv. bez dědiců.

Unbefangen, adj. nepogatý; adv. —tě; die —heit, —toſt.

Unbefleckt, adj. nepoſſkwrněný; adv. —tě —ně ; die —heit, nepoſſkwrněnoſt.

Unbefugniß, f. bezprawj.

Unbefugt, adj. bezpráwný, práwa nemagicý, nenáležitý; adv. —ně, tě; die —heit, noſt, toſt.

nbegreiflich, adj. nepochopitedlný; adv. —ně, die —keit, noſt.

Unbehaglich, adj. nepřjgemný, nepohodlný, adv. —ně; die —keit, noſt.

Unbeherzt, adj. neſmělý, baba.

Unbehülflich, adj. nepomocný. 2) negapný.

Unbehutſam, adj. neopatrný; adv. —ně; die —keit, noſt.

Unbekannt, adj. neznámý; nepowědomý; adv. —mě; es iſt dir nicht unbekannt, nenj tebe tagno, tobě nepowědomo, neznámo.

Unbekümmert, adj. bezſtaroſtný; adv. —ně; darum laſſen ſie ſich unbekümmert, o to nemagj péče.

Unbelebt, adj. bezžiwý, nežiwý, adv. —wě. die —heit, bezžiwoſt, nežiwoſt.

Unbeleſen, adj. w knihách nezběhlý; die —heit, nezběhloſt w knihách.

Unbelieben, n. neljboſt; an etwas empfinden, neljboſt nad něčjm mjti.

Unbeliebig, adj. nelibý.

Unbemerkt, adj. nepoſtřehnutý, nepozorowaný; konnte dir dieſes unbemerkt bleiben? mohloli to tebe zůſtati tagno? nemohllis toho poſtřehnauti.

Unbenannt, adj. negmenowaný.

Unbenommen, adj. es bleibt dir ſolches zu thun unbenommen, nebránj ſe ti, to činiti.

Unbequem, adj. nepřjležitý, nepřjhodný, nepohodlný, adv. —tě, ně; kommen, přigjti newhod; die —keit, toſt, noſt.

Unberathen, adj. nerazený; adv. bez rady. 2) newybytý, newdaný.

Unberedſamkeit, f. newýmluwnoſt.

Unberedt, adj. nemluwný. 2) newýmluwný. adv. —ně.

Unberitten, adj. neobgežděný; ein Pferd, kůň. 2) bezkonný; ſeyn, neměti, býti bez koně.

Unberufen, adj. nepowolaný, nezawolaný. 2) nezlopowěſtný.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání