Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Unberühmt – Undurchſichtig

316

Unberühmt, adj. neſlawný; nicht unberühmt, neneſlawný.

Unbeſchadet, adv. bez vraženj, bez vbljženj; deiner Ehre, twé cti.

Unbeſchädigt, adj. nevražený, nevſſkozený.

Unbeſcheiden, adj. nemjrný, neſkrowný, nepočeſtný, immodestus; adv. —ně; die —heit, noſt.

Unbeſcholten, adj. zachowalý, dobropowěſtný; adv. le, ně.

Unbeſchreiblich, adj. newyprawitedlný, newyſlowitedlný; adv. ně; die —keit, noſt.

Unbeſchwerlich, adj. netěžek, neobtjžný; adv. ſeyn, nebyti těžek.

Unbeſchwert, adj. obtjžený; adv. geben ſie mir unbeſchwert das Buch, nenjli gim za těžko, podagj mi tu knjhu; laſſen, neobtěžowati, nebyti těžek.

Unbeſonnen, adj. nerozmyſlný, neſmyſlný, adv. —ně; die —heit, neſmyſlnoſt.

Unbeſtand, m. neſtáloſt; des Kaufes, kaupě. 2) nevſtawičnoſt.

Unbeſtändig, adj. neſtálý. 2) nevſtawičný, adv. —le, ně; die —keit, loſt, noſt.

Unbeſtechlich, adj. neporuſſitedlný; die —keit, noſt.

Unbeſtimmt, adj. nevſtanowený, nevrčitý, nevrčený, adv. —ně, tě.

Unbetrüglich, adj. nepodwodný, neklamawý, neomylný, adv. —ně, wě.

Unbeweglich, adj. nepohnutedlný; Pfeiler, piljř; ein Mann, muž. 2) nemohwitý, nemowitý; Güter, ſtatky.

Unbewohnbar, adj. nebydlitedlný, adv. —ně, die —keit, noſt.

Unbewußt, adv. newědomo, nepowědomo; es iſt mir unbewußt, nenj mi powědomo, wědomo; er war ſich ſeiner unbewuſt, nebyl ſobě ſwědom, powědom.

Unbezeugt, adj. neoſwědčený; adv. bez oſwědčenj.

Unbezwinglich, adj. nepodmanitedlný; adv. —ně; die —keit, noſt.

Unbiegſam, adj. neohebný; adv. —ně; die —keit, noſt.

nbild, n. přjſſera, obluda, haſtroš, ohawa.

Unbilde, f. Unbild, n. křiwda, přjkořj.

Unbildlich, adj. neobrazný.

Unbillig, adj. neſluſſný. 2) neſprawedliwý; ein Mann, muž; ein Preis, cena, adv. —ně, wě; die —keit, noſt, woſt.

Unblutig, adj. nekrwawý; adv. —wě.

Unboth, n. mrcha podánj.

Unbrauchbar, adj. nevžitečný; die —keit, noſt.

Unbußfertig, adj. nekagjcý, nekagjcný; adv. —ně, die —keit, nekagjcnoſt.

Unchriſt, m. nekřeſťan.

Unchriſtlich, adj. nekřeſťanſký, adv. —ſky; die —keit, nekřeſťanſtwj.

Und, conj. a, et; ich und du, gá a ty. 2) und auch, y; mir und auch ihr, my i wy. 3) er kam und weinte, přiſſed plakal; ich ſtehe und warte, ſtoge čekám; er ſaß und ſchlief, ſedě ſpal.

Undank, m. newděčnoſt.

Undankbar, adj. newděčný, ingratus; adv. —ně; die —keit, noſt.

Undauung, f. nezažitj, nezažjwánj.

Undenkbar, adj. nepomyſlitedlný.

Undenklich, adj. nepamětný, adv. —wě; vor undenklichen Zeiten, od nepaměti lidſké.

Undeutlich, adj. nezřegmý, nezřetedlný, newýſlowný, neſrozumitedlný. 2) neſwětlý, negaſný; undeutliche Begriffe, neſwětlá ponětj, pochopenj; adv. —ně; die —keit, noſt.

Undeutſch, adj. nedobře německý. 2) neſrozumitedlný.

Undienlich, adj. nevžitečný, neplatný, adv. —ně; die —keit, noſt.

Undienſt, m. neſlužba, zlá ſlužba.

Undienſtfertig, adj. neſlužebný, adv. —ně; die —keit, noſt.

Unding, m. nic, nicota; hölzernes Eiſen iſt Unding, dřewěné železo nenj nic.

Undurchdringlich, adj. neproniklý, adv. —le; die —keit, loſt.

Undurchſichtig, adj. neprohljdný, neprozračný; adv. —ně; die —keit, noſt.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání