Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Uneben – Unerſchöpflich

Uneben, adj. nerowný; adv. —ně. 2) nicht 317 uneben, nezlý; das iſt nicht uneben, to nenj zlé; er iſt kein unebener Menſch, nenj zlý člowjček; kein unebener Rath, rada nenj zlá.

Unebene, f. nerownoſt.

Unecht, adj. faleſſný; Steine, Perlen, kameny, perly. 2) neprawý, z lewého boku; Kinder, děti z lewého boku;

Unedel, adj. nevrozený, ignobilis. 2) faleſſný; Steine, kameny. 3) neſſlechetný; Handlungen, gednánj.

Unehe, f. ſauložnictwj, ſauloženj, concubinatus.

Unehelich, adj. nemanželſký, z ſmilſtwa, z lewého boku zplozený.

Unehrbar, adj. nepočeſtný, nepoctiwý, adv. —ně, wě; die —keit, noſt.

Unehre, f. nečeſt.

Unehrlich, adj. nectný, bezectný, adv. —ně; die —keit, noſt.

Unehſe, adj. negedlý.

Uneigennützig, adj. nezyſſtný, adv. —ně; die —keit, noſt.

Uneingedenk, adv. nepamětliw; einer Sache, něčeho.

Uneinig, adj. neſgednocený, neſworný; ſeyn, ſwářiti ſe, neſnadniti ſe, na ſpor, na ſſtjru ſobě býti.

Uneinigkeit, f. neſwornoſt, neſgednocenoſt.

Uneins, adv. ſeyn, na ſſtjru, na ſpor ſobě býti, newražiti na ſebe, neſnadniti ſe; werden, rozkmotřiti ſe, roztowaryſſiti ſe.

Unempfänglich, adj. negemný; adv. —ně; die —keit, noſt.

Unempfindlich, adj. nečitedlný, zmrtwělý. 2) nečitedlný, adv. —ně; die —keit, noſt, loſt.

Unendlich, adj. neſkončený, neſkonalý, adv. —ně, le; die —keit, noſt, loſt.

Unentbehrlich, adj. newyhnutedlně potřebný; adv. —ně; die —keit, newyhnutedlná potřeba.

Unentfallen, adv. es iſt mir unentfallen, newyſſlo mi z paměti.

Unentgeldlich, adj. darmo, za darmo, bez peněz.

Unenthaltſam, adj. nezdrželiwý.

nentſchieden, adj. nerozhodnutý, nerozſauzený.

Unentſchloſſen, adj. nerozmyſſlený, rozpačný, na rozpacých; die —keit, noſt.

Unentſinnlich, adj. nepamětný; von unentſinnlichen Zeiten, od nepamětných čaſů.

Unentwickelt, adj. nerozwinutý.

Unerachtet, S. Ungeachtet.

Unerbittlich, adj. nevproſytedlný, adv. ně; die —keit, noſt.

Unerfahren, adj. nezběhlý, nezkuſſený.

Unerforſchlich, adj. newyzkaumatedlný, newyzpytatedlný, adv. —ně; die —keit, noſt.

Unerfreulich, adj. nepotěſſitedlný.

Unergänzlich, adj. nedoplnitedlný, nedocelitedlný.

Unergründlich, adj. newyhlaubatedlný, newyhlubný, newyſtižitedlný, newyſtihlý, adv. —ně, le; die —keit, noſt, loſt.

Unerheblich, adj. nepatrný, chatrný, nedůležitý; adv. —ně, tě.

Unerhört, adj. neſlýchaný, inauditus. 2) oſlyſſený; eine Bitte laſſen, oſlyſſeti.

Unerinnerlich, adv. das iſt mir unerinnerlich, to mi nenj w paměti, nelze ſe na to vpamatowati.

Unerkenntlich, adj. nevznalý; adv. —le; die —keit, loſt.

Unerklärbar, adj. newygaſnitedlný.

Unerlaubt, adj. nedowolený.

Unerleidlich, adj. neſneſytedlný, neſtrpitedlný.

Unermeßlich, adj. neſmjrný, adv. —ně; die —keit, noſt.

Unermüdet, adj. nevnawený, nevſtalý, adv. —ně, le.

Unermüdlich, adj. nevnawitedlný, adv. —ně, die —keit, noſt.

Unerreichbar, adj. nepoſtižitedlný, newyſtižitedlný, die —keit, noſt.

Unerſättlich, adj. nenaſylitedlný nenaſytitedlný , nenaſycený, insatiabilis.

Unerſchöpflich, adj. newywažitedlný.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání