Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Unerſchrocken – Ungebräuchlich

Unerſchrocken, adj. nezaleknutý. 2) neleka 318 wý, nebázliwý, bezbázliwý; die —heit, bezbázliwoſt.

Unerſchütterlich, adj. neotřeſený, nezklatitedlný.

Unerſetzlich, adj. nenabytný, nenahraditedlný, adv. —ně; die —keit, noſt.

Unerſteiglich, adj. nepřjſtupný, nepřjchodný, die—keit, noſt.

Unerträglich, adj. neſneſytedlný; die —keit, noſt.

Unerwartet, adj. nenadálý, adv. —le, z nedogipky.

Unerwecklich, adj. neprobuditedlný.

Unerweislich, adj. neprůkazný, nedůkazný; die—keit, noſt.

Unerwogen, adv. S. Ungeachtet.

Unerzogen, adj. newychowaný.

Unfähig, adj. neſchopný.

Unfall, m. pohroma, pád, nehoda, zlá přjhoda; zu Unfall kommen, pád wzýti, k pádu přigjti.

Unfehlbar, adj. neomylný, infallibilis. 2) nepochybný, ně, bez pochyby, die —keit, noſt.

Unfern, adv. nedaleko.

Unfertig, adj. lehkomyſlný.

Unflath, m. neřád, nečiſtota, neſſwara. 2) Eine Perſon, cunda, cumpljk, ſſlundra. neřád, ohawa.

Unfläther, m. praſe člowěk, neřád, ſwiňák. foem. ſwině.

Unflätherey, f. praſectwj, ſwiňſtwj, ſwiňſtwo; treiben, oplzloſt, nečiſtotu páchati, ſmilniti.

Unfläthig, adj. neřádný, nečiſtý, neſſauſtný. 2) ſwiňſký, praſecý, oplzlý, mrzký, neřádný, adv. oplzle; die —keit, nečiſtota, neřádnoſt, oplzloſt, mrzkoſt.

Unfleiß, m. nepilnoſt, —ig, nepilný, adv. —ně.

Unform, m. nezpůſob.

Unförmlich, adj. neſpůſobný, netrefný, neſtwůrný, neforemný, networný; die —keit, noſt.

Unfreund, m. nepřjtel.

nfreundlich, adj. nelaſkawý, nepřjwětiwý, neweſelý; unfreundliches Wetter, nepřjgemné powětřj; die —keit, woſt, loſt.

Unfreundſchaft, f. nepřátelſtwj; —lich, adj. — nepřátelſký.

Unfrey, adj. neſwobodný, poddaný.

Unfriede, m. nepokog, rozbrog.

Unfriedlich, adj. nepokogný, rozbrogný; die —keit, noſt.

Unfruchtbar, adj. neaurodný, neplinný; das Feld, d. Baum, pole, ſtrom. 2) neplodný; die —keit, noſt; das Weib, žena.

Unfug, m. bezpráwj. 2) nezbednoſt, allen Unfug geſtatten, pauſſtěti folk, folkowati.

Unfüglich, adj. nenáležitý, nepřjſluſſný; das iſt unfüglich, to nenj přjhodné, nenj whod.

Unfugſam, adj. nepowolný.

Ungangbar, adj. neberný; Münze, mince. 2) neobyčegný; Worte, ſlowa. 3) bezceſtný, neſchodný, invius; ein ungangbarer Weg, bezceſtj; die —keit, noſt.

Unganz, adj. pleniwý; Eiſen, železo.

Ungar, Unger, m. Vher, Maďar, Hungarus; die —inn, Vherka, Maďarka.

Ungariſch, adj. vherſký; die Ungariſche Sprache, vherčina, vherſſtina.

Ungarn, Ungern, Vhry, Hungaria.

Ungeachtet, adj. newzácný, malowážný, newſſjmaný. 2) nehledě, neohljdage ſe, bez ohledu; deſſen, na to. 3) ač, ačkoli; er kann es nicht, ungeachtet er ſo groß iſt, nemůže, nenj s to, ač geſt tak weliký.

Ungeahndet, adj. nekáraný; adv. bez káry, káránj; etwas ungeahndet hingehen laſſen, něco bez káry prominauti.

Ungeberde, f. vkřiwowánj.

Ungeberdig, adj. ſich ſtellen, vkřiwowati ſe.

Ungebräuchlich, adj. neobyčegný, adv. —ně; die —keit, noſt.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání