Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Aufwecken – Augapfel

Aufwecken, v. a. probuditi, zbuditi; von Todten aufwecken, wzkřjſyti; einen auf 69 wecken, wzbuzowati, obweſeliti koho; ein aufgewecktes Gemüth, weſelá myſl.

Aufwecker, m. budič; die —inn, budička.

Aufwehen, v. a. rozwáti, rozwjti.

Aufweichen, 1. v. a. rozmočiti, rozměkčiti, rozmáčeti. 2. v. n. rozmočiti ſe, rozměkčeti.

Aufweifen, v. a. namotati.

Aufweinen, v. n. wzplakati, wzhůru hleděti a plakati.

Aufweiſen, v. a. vkázati, předſtawiti.

Aufwenden, v. a. nakládati, wynaložiti, náklad wéſti.

Aufwerfen, v. a. wýházeti wyházeti , wyhazowati, wywrcy, wywrhnauti; einen Graben aufwerfen, přjkop wykopati; Erde aufwerfen, wyryti zemi; das Brett hat ſich aufgeworfen, prkno ſe zbortilo; ſich zum König aufwerfen, za krále ſe wyſtawiti; ſich wider jemand aufwerfen, protiwiti ſe, zbauřiti ſe; eine Frage aufwerfen, otázku nawrhnauti.

Aufwickeln, v. a. namotati, nawinauti; die Haare aufwickeln, wlaſy w papjry nawinauti; ein Kind aufwickeln, djtě rozwinauti, z plen wynjti.

Aufwiegeln, v. a. das Volk, lid bauřiti, pozdwihowati.

Aufwiegen, v. a. přewážiti, wjce wážiti; deine Gründe wiegen die meinigen nicht auf, twé důklady wjce newážj než mé.

Aufwiegler, m. buřič.

Aufwiegleriſch, adj. bauřliwý; adv. —ě.

Aufwindeln, ſ. Aufwickeln.

Aufwinden, v. a. ſſkřipcem zdwjhati, zdwjhnauti; den Anker, kotwicy wytáhnauti. 2) nawjgeti; Zwirn, nitě nawinauti. 3) rozwjgeti, rozwinauti.

Aufwirken, v. a. alles Garn, wſſecku přjzý přjzy ztkáti, wytkati; das Gewebe aufwirken, co tkáno, rozdělati; ein Wild aufwirken, zwěř wykuchati, rozwrcy.

Aufwiſchen, v. a. wytřjti, vtřjti, ztřjti.

Aufwiſchhader, m. hadr, wonuce.

Aufwölben, v. a. wyklenauti.

Aufwühlen, v. a. wyryti, wyrýwati, rozhrabati.

Aufwuhnen, v. a. prohlubně dělati.

ufwurf, m. náſyp, hromada země, prſti.

Aufzählen, v. a. wypočjtati, zčjſti, wyſaditi penjze.

Aufzäumen, v. a. w vzdu pogjti, ocaňkowati, sl. zaklznati, mor. ocanowati.

Aufzehren, v. a. ſtráwiti.

Aufzeichnen, v. a. poznamenati, zaznamenati, napſati.

Aufziehen, 1. v. a. natáhnauti, natahowati; ein Geſchwür, wřed protrhnauti; eine Sache aufziehen, něco protahowati, odkládati; jemanden mit einer Sache, někoho s něčjm zdržowati; einen aufziehen, vexiren, pokauſſeti koho; eine Brücke, den Anker aufziehen, moſt, kotwicy zdwjhnauti; ein Kind aufziehen, djtě wychowati; zum Tanze aufziehen, k tancy wzýti, bráti.

Aufziehen, 2. v. n. es zieht ein Wetter auf, mračj ſe; die Wache zieht auf, wogácy gdau, táhnau na wartu; er zieht prächtig auf, ſkwoſtně chodj, er kommt mit einer Lüge aufgezogen, přicházý ſe lžj.

Aufzug, m. natahowánj, nataženj, taženj, průtah; von Menſchen, průwod; ein poſſirlicher Aufzug, ſměſſný ſſat, krog; ein Aufzug in den Schauſpielen, gednánj, actus; beym Weber, oſnowa.

Aufzugbrücke, f. zdwihacý moſt.

Aufzwängen, v. a. die Thür, mocý otewřjti, rozrazyti.

Aufzwecken, v. a. cwočky přibiti, přirazyti.

Aufzwingen, v. a. einem etwas, přinutiti někoho k čemu, mocý na koho ſtrkati.

Augapfel, m. zřjtedlnice, pupilla.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání