Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Ungenügſam – Ungewöhnlich

320

Ungenügſam, adj. nepřeſtáwagjcý na ſwém, nemjrný; die —keit, nemjrnoſt, neſpokogenoſt.

Ungerade, adj. nerowný, inaequalis; eine Linie, lina. 2) lichý, impar; Gerade Ungerade, lich ſuda.

Ungerathen, adj. nezdařilý, wyrodilý, nezdárný, nezwedený, nepodařilý.

Ungerechnet, adj. nepočetný, adv. nepočjtage; alles dieſes ungerechnet, wſſeho toho nepočjtage.

Ungerecht, adj. neſprawedliwý, injustus; adv. —wě.

Ungerechtigkeit, f. neſprawedliwoſt, injustitia.

Ungereimt, adj. nerymowaný. 2) neſpůſobný, nemotorný; ein ungereimter Menſch, nemotora; die —heit, noſt.

Ungern, adv. nerad, nerád, bezděky, bezdečně bezděčně .

Ungerochen, adj. nemſſtěný, adv. bez pomſty.

Ungeſäumt, adj. nezawraubený, neobraubený; Schnupftuch, ſſátek na nos. 2) nemeſſkawý; adv. bez meſſkánj, bezprodlenj, nemeſſkage; kommen, přigjti.

Ungeſchehen, adj. neſtalý; was geſchehen iſt, kann nicht ungeſchehen gemacht werden, co ſe ſtalo, odeſtati ſe nemůže.

Ungeſcheid, adj. nerozumný; die —heit, noſt.

Ungeſcheut, adj. neoſteychawý. 2) neſtaudný, necudný, adv. —wě; ně.

Ungeſchicklich, adj. nezpůſobný; S. Ungeſchickt.

Ungeſchicklichkeit, f. nezpůſobnoſt, nezpůſobiloſt, neohrabanoſt, nemotornoſt, neobratnoſt.

Ungeſchickt, adj. neſchopný, nezpůſobný, nemotorný; ein ungeſchickter Menſch, nemehlo, nemotora, newtipa; adv. —ně.

Ungeſchlacht, adj. humpolácký; ein ungeſchlachter Menſch, humpolák, hulwát.

Ungeſchliffen, adj. nebrauſſený; fig. newycepowaný, nehoblowaný, neohrabaný, adv. —ně; die —heit, noſt.

ngeſchmack, adj. nechutný, galowý; adv. bez chuti.

Ungeſchmeidig, adj. potočitý, hladký, mrſſtný, ohebný; die —keit, toſt, koſt, noſt.

Ungeſchoren, adj. neholený, neoſtřihaný, adv. —ně; fig. laß ihn ungeſchoren, neſſiď ho; něteyrey neteyrey ho, nech ho na pokokogi pokogi , netrmáceg ho.

Ungeſellig, adj. netowaryšſký, adv. —ſky; die —keit, netowaryšſtwj.

Ungeſittet, adj. nemrawný.

Ungeſprächig, adj. nehoworný, nemluwný; die —keit, noſt.

Ungeſtalt, adj. Ungeſtaltet, adj. neſličný, networný, potworný, znetwořilý, zpotwořilý, nezpůſobný.

Ungeſtümm, adj. bauřliwý, impetuosus; ein ungeſtümmer Menſch, buřiwog, adv. —wě; anklopfen, zatřjſkati, hurtem zatlaucy na dwéře; ſchreyen, naparowati ſe, křičeti co chřtánu mjti, hulákati.

Ungeſtümm, m. et n. bauře; des Meeres, moře; 2) prudkoſt bauře, bauřliwoſt; des Herzens, der Leidenſchaft, ſrdce, náružiwoſti.

Ungeſund, adj. nezdrawý; etwas ungeſundes, nezdrawota; adv. —wě; die —heit, nezdrawj.

Ungethüm, n. ſtraſſidlo, přjſſera, přjſtrach, přelud, obluda.

Ungetreu, adj. newěrný, zpronewěřilý.

Ungewiß, adj. negiſtý, negiſtotný, incertus; adv. —ſtě, ně; das ungewiſſe Geſchlecht, ſtřednj (ničj ? ) pohlawj.

Ungewiſſenhaft, adj. neſwědomitý; adv. —tě; die —igkeit, toſt.

Ungewißheit, adj. negiſtota, negiſtotnoſt.

Ungewitter, n. bauře, bauřka, tempestas; es erhob ein Ungewitter, bauře ſe ſtrhla.

Ungewittervogel, m. hlupeyš, Procellaria Lin.

Ungewohnheit, f. nezwykloſt.

Ungewöhnlich, adj. neobyčegný, adv. —ně; — werden, zneobyčegeti; die —keit, noſt.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání