Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Ungewohnt – Unholde

321

Ungewohnt, adj. nezwyklý, insvetus.

Ungezähmt, adj. neſkrocený, adv. —ně.

Ungeziefer, n. am Kopfe, neřád. 2) hmyz, vermes; žižle, žižala, insectum. 3) plaz, zeměplaz, reptile.

Ungeziemend, adj. neſluſſný, nepřjſluſſný.

Ungezogen, adj. netažený; fig. nezwedený; ein ungezogener Menſch, nezwedenec; die —heit, noſt.

Ungezweifelt, adj. nepochybný, nechybný, indubitatus; adv. —ně, bezpochyby.

Ungezwungen, adj. nenucený, adv. —ně; die —heit, noſt.

Unglaube, m. newěra, incredulitas.

Unglaubig, adj. newěrný, newěřjcý; ein Ungläubiger, newěrec, newěrnjk, nedowěrec.

Unglaublich, adj. nepodobný k wjře; adv. —ně k wjře; die —keit, noſt k wjře.

Ungleich, adj. nerowný, inaequalis; —er Boden, nerowná půda; ungleich ſeyn, býti neroweň. 2) fig. neſtegný; ungleiches Alter, neſtegný wěk. 3) nemilý; etwas ungleich aufnehmen, něco nemile přigjti. 4) lichý, impar. —che Zahl, lichý počet, numerus impar. adv. —ně, le. 2) 5) o mnoho, mnohem; Paris iſt ungleich volkreicher als Berlin, Pařjž geſt o mnoho lidněgſſj než Berljn.

Ungleichartig, adj. negednoſtegný, heterogeneus; adv. —ně; die —keit, noſt.

Ungleichförmig, adj. neſtegnotwárný, negednoſtegný; die —keit, noſt.

Ungleichheit, adj. nerownoſt, neſtegnoſt.

Unglimpf, m. nepowlownoſt, nevſſetřenj, neſſanowánj.

Unglimpflich, adj. nepowlowný, nevſſetřliwý.

Unglück, adj. neſſtěſtj, infortunium; es kommt ein Unglück über das andere, neſſtěſtj neſſtěſtj ſtjhá; in Unglück ſtürzen, w neſſtěſtj vweſti, vwrcy; ſich ein Unglück zuziehen, neſſtěſtj ſobě vhoniti.

Unglücklich, adj. neſſťaſtný; ein —cher Menſch, neſſťaſtnjk, neſſťaſtný člowěk; unglückli her Weiſe; zum Unglücke, na neſſtěſtj; adv. —ně.

Unglücksbothe, m. neſſťaſtný poſel.

Unglückſelig, adj. neſſťaſtný, adv. —ně; die —keit, noſt.

Unglücksfall, n. pohroma, neſſťaſtná přjhoda.

Unglückskind, n. neſſťaſtnjk.

Unglücksſtifter, f. Unglücksvogel, m. neſſťaſtnjk.

Unglückszeichen, n. znamenj neſſtěſtj, neſſťaſtné.

Ungnade, f. nemiloſt; in U. kommen, w nemiloſt přigjti.

Ungnädig, adj. nemiloſtiwý, adv. —wě.

Ungöttlich, adj. nebožný, nebožſký, adv. —ně, ſky; die —keit, noſt, nebožſtwj.

Ungrund, m. nedůwod, neprawda.

Ungültig, adj. neplatný; — machen, něco zruſſiti, adv. —ně; die —keit, noſt.

Ungunſt, f. nepřjzeň.

Ungünſtig, adj. nepřjzniwý, adv. —wě.

Ungut, adj. nedobrý; nichs für ungut, nic za zlé; etwas in ungutem vermerken, něco za zlé pokládati, za zlé mjti.

Ungüte, f. nedobrota; etwas in Ungüte vormerken, za zlé mjti, pokládati.

Ungütig, adj. nedobrotiwý, nemiloſtiwý, nelaſkawý, adv. —wě; die —keit, noſt.

Unhaltbar, adj. nepewný; —rer Zeug, nepewný cayk. 2) nevdržitedlný, nevdržný; eine —re Feſtung, nevdržitedlná pewnoſt; die —keit, noſt.

Unheil, n. neſſtěſtj.

Unheilbar, adj. nehogitedlný.

Unheilig, adj. neſwatý. 2) nepoſwatný; ein —ger Ort, nepoſwatné mjſto; die —keit, toſt, noſt.

Unhöflich, adj. nezdwořilý, inurbanus; ein —cher Menſch, nezdwořák; foem. nezwořačka nezdwořačka ; adv. —le; die —keit, loſt.

Unhold, adj. nelaſkawý, nepřjzniwý, nenakloněný, adv. —wě, ně.

Unholde, m. kauzelnjk; die —inn, kauzedlnice.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání