Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Unholdenkerze – Unmuthig

322

Unholdenkerze, f. diwizna, Verbascum Thapsus Lin.

Univerſität, f. wyſoké ſſkoly, universitas.

Unjagdbar, adj. nehonný.

Unkatholiſch, adj. nekatolický.

Unke, f. zmyge, Coluber herus Lin. 2) Die Waſſerunke, kukačka.

Unkenntlich, adj. neznalý, nepoznalý, adv. —le; die —keit, loſt.

Unkeuſch, adj. nečiſtný, oplzlý, mrzký, ſmilný; adv. —tě, le, ce, ně.

Unkeuſchheit, f. nečiſtota, ſmilſtwo, oplzloſt.

Unklage, f. zmatek, zmatečný půhon.

Unklar, adj. negewný; die Sache iſt noch unklar, geſſtě to nenj wywařeno, dowywařeno, na ſwětle.

Unklug, adj. neopatrný, nemaudrý.

Unkörperlich, adj. netělný, beztělný, immaterialis; die —keit, beztělnoſt.

Unkoſten, pl. náklad, sumptus. 2) autraty; machen ſie ſich keine Unkoſten, nedělagj ſobě žádných autrat.

Unkräftig, adj. ſlabý, neſylný, galowý; —ge Suppe, ſlabá poljwka, hatlonina, břjžďala; machen, ſýlu odnjti, adv. —ně, bě.

Unkraut, n. pl. Unkräuter, zuna, zizania; Unkraut verdirbt nicht, kopřiwu mráz neſpálj. 2) fig. zlé zelj.

Unkunde, f. newědomj, newědomoſt.

Unkundig, adj. nezběhlý; einer Sprache, w něgakém gazyku.

Unlängſt, adv. nedawno, nedáwno.

Unläugbar, adj. nezapřitedlný; adv. —ně; es iſt unläugbar, nenj k zapřenj, unläugbare Wahrheit, prawda prawdaucý; die —keit, noſt.

Unlauter, adj. nečiſtý. 2) fig. nečiſtý, oſſemetný; —er Abſicht, die —keit, nečiſtoſt, oſſemetnoſt, oſſemetný aumyſl.

Unleidlich, adj. neſneſytedlný; ein unleidlicher Menſch, člowěk neſneſytedlný, který enj k ſtrpěnj, k ſneſſenj; —che Kälte, neſneſytedlná zyma; die —keit, noſt.

Unleiſtbar, adj. newykonatedlný, čehož doweſti nelze.

Unleſerlich, Unlesbar, adj. nečtedlný, adv. —ně; die —keit, noſt.

Unlieblich, adj. nelibý, nelahodný, adv. —bě, ně; —keit, noſt.

Unlöblich, adj. nechwalitebný, adv. —ně; die —keit, noſt.

Unluſt, f. nechuť, neliboſt, nechutnoſt, nechutenſtwj, omrzeloſt; mit Unluſt, s nechutj.

Unluſtig, adj. neweſelý, adv. —le.

Unmannbar, adj. nedoſpělý, impubes; die —keit, loſt.

Unmaßgeblich, adj. nepředpiſný; unmaßgeblicher Vorſchlag, nepředpiſné nawrženj, adv. bez dánj mjry, předepſánj, nepředpiſugjc.

Unmäßig, adj. nemjrný; laufen, nemjrně běžeti. 2) neſtřjdmý; eſſen, neſtřjdmě gjſti. 3) neſmjrný; viel, groß, neſmjrně mnoho, weliký, adv. —ně; die —keit, noſt, moſt.

Unmenſch, m. nečlowěk.

Unmenſchlich, adj. nelidſký, adv. —ſky.

Unmenſchlichkeit, f. nelidſtwj, nelidſkoſt.

Unmerklich, adj. nepoznalý, adv. bez poznánj; der Bach fließt unmerklich dahin, potok teče bez poznánj; unmerklich zunehmen, bez poznánj růſti, přibýwati.

Unmilde, adj. nemiloſtiwý.

Unmittelbar, adj. bezproſtředný, bezproſtřednj, adv. —ně; die —keit, noſt.

Unmöglich, adj. nemožný; adv. nemožně, nelze, nenj lze; es iſt unmöglich, nelze geſt, nelze, nenj možná; die —keit, noſt.

Unmündig, adj. nedoſpělý, impubes. 2) Ein unmündiges Kind, nemluwně, nemluwňátko, infans.

Unmündigkeit, f. nezletiloſt.

Unmuth, m. mrzutoſt, newrloſt.

Unmuthig, adj. mrzutý, newrlý.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání