Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Untragbar – Unvergolten

Untragbar, adj. nenoſný, neaurodný; Baum, 332 ſtrom; eine untragbare Kuh, nebřezý, galowá kráwa.

Untreu, adj. newěrný, untreues Geſinde, newěrná čeládka.

Untreue, f. zpronewěřiloſt; des Liebhabers, des Unterthans, milownjka, poddaného. 2) newěrnoſt; des Geſindes, čeládky.

Untrieglich, adj. neomylný, infallibilis; die —keit, noſt.

Untrinkbar, adj. nepilý; die —keit, loſt.

Untröſtbar, adj. S. Sequ.

Untröſtlich, adj. nevtěſſitedlný, nevkogitedlný.

Untröſtbarkeit, f. nevkogitedlnoſt, nevtěſſitedlnoſt.

Untrüglich, S. Untrieglich.

Untüchtig, adj. neſchopný, nedoſtatečný; die —keit, noſt.

Untugend, f. nectnoſt, scelus; b) die Untugenden des Pferdes, des Hundes, nectnoſti koně, pſa.

Untugendhaft, adj. nectnoſtný.

Unüberlegt, adj. nepředložený; handeln, nepředloženě gednati; ein unüberlegter Menſch, nerozwážliwý člowěk.

Unüberſehbar, adj. nepřehljdný; die —keit, noſt.

Unüberwündlich, adj. nepřemožitedlný, invincibilis; die —keit, noſt.

Unumgänglich, adj. netowaryšſký, sſtaupený, adv. —ſky; er iſt unumgänglich, nenj obecen. 2) newyhnutedlný; nothwendig, potřebný, adv. —ně.

Unumſchränkt, adj. neobmezený.

Unumſtößlich, adj. neporazytedlný, newýwratný, newywratitedlný; Beweis, důwod.

Ununterbrochen, adj. nepřetržený, nepřetržitý; adv. bez přjtrže.

Ununterwürfig, adj. nepoddaný, nepodrobený, nepodmaněný; die —keit, noſt.

Unverachtet, adj. nepotupný; adv. bez potupenj.

Unverächtlich, adj. nepotupný; die —keit, noſt.

nveränderlich, adj. neměnitedlný, neproměnitedlný; die —keit, noſt.

Unverantwortlich, adj. newymluwitedlný, nezodpowědný; die —keit, noſt.

Unverbeſſerlich, adj. nenaprawitedlný , nezlepſſitedlný; die —keit, noſt.

Unverbindlich, adj. nezáwazný; die —keit, noſt.

Unverborgen, adj. nezakrytný, nevtagemný.

Unverbothen, adj. nezapowěděný.

Unverbrennlich, adj. neshořitedlný, neshorný.

Unverbrüchlich, adj. nezruſſitedlný.

Unverdächtig, adj. nepodezřelý; Zeuge, ſwědek.

Unverdammlich, adj. nezatratitedlný; die —keit, noſt.

Unverdaulich, adj. nezážiwný, těžký k ztráwenj; die —inn —keit , noſt.

Unverderblich, adj. nezkazytedlný.

Unverdient, adj. nazaſlaužilý, nezaſlaužený.

Unverdroſſen, adj. neomrzelý, ochotný; adv. ochotně, s chutj; die —heit, loſt, noſt.

Unverehligt, adj. děwogný, ſwobodný; unverehligt ſeyn, nebýti ženatý; foem. wdaná.

Unvereinbar, adj. neſgednotitedlný, neſrownatedlný; die —keit, noſt.

Unverfälſcht, adj. nezfalſſowaný.

Unverfänglich, adj. nechytlawý, nelapawý; Frage, otázka.

Unvergänglich, adj. nepominutedlný, nepomjgjtedlný; die —keit, noſt.

Unvergeblich, adj. neodpuſtitedlný, neprominutedlný.

Unvergeſſen, adv. das iſt mir unvergeſſen, na to ſem nezapomněl.

Unvergeßlich, adj. nezapomenutedlný; die —keit, noſt.

Unvergleichlich, adj. nepřirownatedlný, newyrownaný; Gott iſt unvergleichlich, Bůh nenj k přirownánj. 2) wýborný; ein unvergleichlicher Mann, Einfall, wýborný muž, nápad .

Unvergnüglich, Unvergnügſam, adj. nikdý doſt nemagjcý; die —keit.

Unvergolten, adj. neodměněný, neodplacený, adv. bez odměny, bez odplaty.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání