Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Veränderlich – Verbeißen

338

Veränderlich, adj. měnitedlný, proměnitedlný, die —keit, noſt.

Verändern, v. a. měniti, změniti, proměniti, zginačiti; ſich, ſe; das Teſtament, kſſaft, ſeinen Namen, překřtiti ſe, přegmenowati ſe; ſein Haus, přeſtawěti dům. b) přeſtěhowati ſe; ſeine Kleidung, přewlécy ſe.

Veränderung, f. změna, proměna, ginačenj, proměněnj; eine V. iſt vorgefallen, ſtala, dála ſe změna.

Veranlaſſen, v. a. způſobiti; einen Befehl, nařjzenj. b) přiweſti, nawéſti, pomknauti; Jemanden zu etwas, někoho k nečemu něčemu . c) přjčinu podati; das hat mich veranlaſſet, zu thun, to mně přjčinu podalo, že ſem to včinil.

Veranlaſſung, f. půwod, přjčina, půſobenj.

Veranſtalten, v. a. způſobiti, přiſtrogiti, přichyſtati, přihotowiti, připrawiti; einen Schmaus, hoſtinu; die —tung, přiſtrogenj, přichyſtánj, připrawenj.

Verantworten, v. a. odpowjdati, zodpowjdati; ſich, za ſebe; ich will es varantworten, gá to zodpowjm.

Verantwortlich, adj. zodpowědný.

Verantwortung, f. odpowjdánj, zodpowjdánj.

Verarbeiten, v. a. zdělati, elaborare; Gold, zlato; alles Holz, wſſe dřjwj; die —tung, zdělánj.

Verargen, v. a. horſſiti, pohorſſiti; ſich, ſe. 2) za zlé mjti, pokládati, zle wykládati; die —gung, za zlé pokládánj.

Verarmen, v. a. zchudnauti, na mizynu přigjti; verarmt, zchudlý, ochudlý.

Verarrendieren, v. a. pronagmauti, locare.

Verarreſtieren, v. a. zatknauti, obſtawěti, wězyti, do wězenj dáti, wzýti.

Verarten, v. n. odroditi ſe, zwrcy ſe.

Verarzeneyen, v. a. proléčiti, prolékařiti, prodoktořiti.

Verauctionieren, v. a. prowolati, kdo dá wjc, prodáwati; die —rung, prowolánj.

erauctionierungsbrief, m. liſt prowolacý.

Veräußern, v. a. prodati, odprodati, přepuſtiti za penjze; die —ung, prodag, přepuſſtěnj.

Verbacken, v. a. pécy z něčeho; Rockenmehl, z režné mauky. 2) zpecy; alles Mehl, wſſecku mauku. 3) přepecy; das Brod, chléb. 4) propecy; ſein Haus, alles, ſwůg dům, wſſecko.

Verbällen, v. a. ſich den Fuß, nahněſti, oddáwiti, odrazyti; das Verbällen, oddawenina, zápary, náhněty, weyſkoky, odraženina.

Verband, m. obwazek.

Verbannen, v. a. zahágiti; eine Wieſe, lauku. 2) do klátby dáti, z cýrkwe wylaučiti, wyobcowati, excommunicare; 3) bohu poſwětiti; ein verbannter Acker, poſwěcené pole. b) zabiti; wer den Göttern opfert, der ſey verbannt, kdo bohům obětuge, zamordowán buď. 4) zapřiſáhnauti ſe, zařjcy ſe s klatbau. 5) prokljti, anathematizare; der ſey verbannt, proklet, proklat buď, anathema sit. 6) wypowjdati, wypowědjti; in exilium ejicere; ein Verbannter, wypowěděnec, wyhnanec. 7) fig. zapuditi, wypuditi, pellere; Jemanden von ſich, někoho od ſebe; die —ung, wyobcowánj, poſwěcenj, prokletj, wypowěděnj, zapuzenj.

Verbauen, v. a. zaſtawěti; den Eingang in den Hof, wchod do dwora. 2) proſtawěti; viel Holz, mnoho dřjwj; ſein Geld, ſwé penjze; ſich, ſe; die —ung, zaſtawěnj, proſtawěnj.

Verbeißen, v. a. zakauſnauti, zatagiti, zadržeti w ſobě; den Schmerz, das Lachen, boleſt, ſmjch. 2) zhrýzti w ſobě; ein Unrecht, einen Verluſt, křiwdu, ztrátu. 3) okauſati, okuſowati; ſich die Nägel, nehty ſobě. 4) vkuſowati; die Wörter, ſlowa. 5) v. rec. zatjti, zakauſnauti; ſich die Hunde, pſy ſe; das Verbeißen, die —ung, zakauſnutj, zhryzenj, okauſánj, okuſowánj, zatětj.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání