Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Verkleiben – Verlangen

Verkleiben, v. a. wylepiti; vielen Lehm, 352 mnoho hljny. b) zalepiti; ein Loch, djru. c) ſlepiti.

Verkleibung, f. wylepenj, zalepenj, ſlepenj.

Verkleiden, v. a. obložiti; eine Thür, dwéře. 2) přewlécy, přewljkati; ſich, ſe.

Verkleidung, f. obloženj. 2) přewlečenj.

Verkleinen, v. a. zmaliti, změlniti; die —nung, zmalenj, změlněnj.

Verkleinerlich, adj. zlehčugjcý.

Verkleinern, v. a. zmenſſiti, zmenſſowati, zdrobniti; das V., zmenſſowánj; die —rung, zdrobněnj, zmenſſenj.

Verkleinerungsglas, n. zmenſſowacý ſklo.

Verkleiſtern, v. a. zaklegowati, zalepiti; fig. die Augen, zalepiti, zapleſſtiti, oči; die —rung, zalepenj.

Verklettern, v. rec . ſich, zalezti ſe.

Verklüften, v. a. der Dachs, zalezti, zakopati ſe.

Verkniſtern, v. n. zpraſknauti, zprychnauti.

Verknotten, v. a. den Wein, pořezáwati.

Verknüpfen, v. a. na zádrmo zawázati; ein Band, tkaničku. 2) zavzliti, innodare; fig. ſlaučiti, ſpogiti.

Verknüpfung, f. zavzlenj, ſlaučenj, ſpogenj.

Verkochen, v. a. wywařiti, zawařiti.

Verkohlen, v. a. na vhlj páliti.

Verkommen, v. n. wygjti; er kann dabey nicht, nemůže při tom wygjti; mit Jemanden, vmluwiti ſe.

Verkornen, v. rec. zrnatěti.

Verkörpern, v. a. ztěliti, ztělowati.

Verkoſten, v. a. okuſyti, zakuſyti.

Verköſtigen, v. a. ſtrawowati.

Verkramen, v. n. zaſſtrachati, zandati.

Verkratzen, v. s. a. zaſſkrabati.

Verkriechen, v. rec. irr. zalezti; fig. ſchowati ſe; es muß ſich vor ihm, muſý ſe před njm ſchowati.

Verkröpfen, v. a. einen Nagel, zbakulatěti.

Verkrümeln, v. a. drobiti, rozdrobiti; ſich, ſe.

Verkrümen, v. a. drobiti.

erkrummen, v. n. zchromnauti, ochromnauti, ochroměti.

Verkrüpeln, v. n. zakrſati, zakrněti. 2) v. a. zakrniti.

Verkümmern, v. a. ſtawowati, zaſtawiti; Einkünfte, přjgmy. 2) zahorčiti, zkrátiti.

Verkündigen, v. a. zwěſtowati, annuntiare.

Verkündiger, m. zwěſtowatel.

Verkündigung, f. zwěſtowánj, annuntiatio.

Verkundſchaften, v. a. wyzwěděti, wyzwjdati, wyſkaumati.

Verkünſteln, v. a. přepiplati, zpiplati; die —lung, přepiplánj.

Verkuppeln, v. a. kuplowati, rus. ſwodničiti .

Verkürzen, v. a. krátiti, vkrátiti; ſein Leben, žiwot ſwůg; ſich die Zeit, vkrátiti, vkracowati ſobě čaſu; den Lohn, na mzdě vtrhnauti.

Verlachen, v. a. wyſmjwati ſe, poſmjwati ſe; die —chung, wyſmánj.

Verlag, m. náklad, (záloha), nakládánj, eines Buches, na knihu; in V. nehmen, náklad na knihu weſti.

Verlags, n. nákladnj; die Verlagskoſten, nákladnj autraty.

Verlahmen, v. n. zchromnauti, ochromnauti; die —ung, ochromnutj.

Verlähmen, v. a. zchromiti, ochromiti; die —ung, zchromenj, ochromenj.

Verlammen, v. n. zmetati, o owcech.

Verlanden, v. n. ſtáti ſe pewnau zemj. 2) einen Teich, wyſuſſiti rybnjk. 3) wyſtěhowati ſe.

Verlangen, v. a. žádati; Geld, penjze, Hülfe, o pomoc; ein Amt, o auřad. 2) taužiti; nach Arzte, po lékaři. 3) impers. chtjti ſe, bažiti po něčem; es verlangt mich darnach chce ſe mi toho, bažjm po tom. 4) sháněti ſe; die Waare wird verlangt, sháněgj ſe po zbožj.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání