Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Verriechen – Verſchachern

360

Verriechen, v. a. bin, wyčichnauti. 2) v. rec. ſich, wywětrati; verrochen, wyčichlý, wywětralý.

Verriegeln, v. a. zaſtrčiti.

Verringern, v. a. menſſiti, vmenſſiti, zmenſſiti, zlehčiti; die —rung, menſſenj, vmenſſenj, zlehčenj.

Verritzen, v. a. prokopati, protrhati.

Verröcheln, v. a. odchroptěti, wychroptěti, ochroptiti.

Verroſten, v. n. zzrzawěti, zazrzawěti, verroſtet, zazrzawělý; die —ſtung, zazrzawěnj.

Verrotten, v. n. zetljti, práchniwěti, zležeti.

Verrucht, adj. zabylý, zawilý, přewrhlý, bohaprázdný.

Verruchtheit, f. zabylſtwj, bohaprázdnoſt, přewrhloſt.

Verrücken, v. a. pomknauti, poſtrčiti; einen Tiſch, ſtůl, ſtolem. b) fig. den Kopf, ſein Concept, hlawu, koncept máſti; verrückt, pomatený, vſſjlený, na mozek vražený; werden, zmáſti ſe, ſmyſlem ſe pominauti, zpleſti ſe, zſſjliti ſe.

Verrücktheit, f. pomatenoſt, ſmyſlem pomiminutj pominutj , zſſjlenoſt.

Verrückung, f. pomknutj, poſtrčenj, pomatenj, zſſjlenj.

Verrufen, v. a. rozkřičeti; ein verrufener Dieb, rozkřičený, zlopowěſtný zloděg . 2) zapowědjti, odwolati; Geld, penjze; die —fung, zapowěděnj, odwolánj.

Verrühmen, v. a. oſlawiti, oſlawowati.

Verrunzeln, v. n. zwraſſtěti, oſmrſſtěti.

Vers, m. werš, (auwrať) versus; dim. das Verschen, werſſjk, werſſjček.

Verſäen, v. a. zaſyti, zaſeti, obſetj, obſeti; die —ſäung, zaſetj, obſetj.

Verſagen, v. a. zamluwiti; eine Waare, zbožj; meine Hand iſt ſchon verſagt, má ruka giž geſt zamluwena. b) odepřjti, odpowědjti. 2) v. n. ſelhati; das Feuerge ehr, ručnice; verſagt, přiſljbený, vmluwený; eine Braut, připowězený. d) odepřený.

Verſagen, n. ſelhánj.

Verſagung, f. odepřenj, odpowěděnj.

Verſalbuchſtab, m. werſalnj pjſmeno.

Verſalzen, v. a. přeſoliti; fig. Jemanden die Freude, někomu radoſt zahorčiti; die —zung, přeſolenj.

Verſammeln, v. a. shromážditi, shromažďowati; das Volk, lid; ſich, ſe.

Verſammeln, n. shromažďowánj.

Verſammlung, f. shromážděnj; der Gläubigen, ol. zbor.

Verſanden, v. a. zapjſčiti, pjſkem zaneſti; v. n. pjſkem ſe zaneſti.

Versart, f. způſob werſſe.

Verſatz, m. zaſtawenj.

Verſatzamt, n. záſtawnj dům, auřad.

Verſatzung, f. ſpogenj.

Verſäubern, v. a. wyčiſtiti.

Verſauen, v. a. zaſwiniti, poſwiniti.

Verſauern, v. n. zkyſeleti, zakyſnauti.

Verſäuern, v. a. zakyſeliti; die —rung, zakyſelenj.

Verſaufen, v. n. vtopiti ſe. 2) v. a. prochlaſtati, propiti, prožrati; ſein Vermögen, ſwé gměnj; verſoffen, ožralý, ožjrawý; ein verſoffener Menſch, ochlaſta, ožralec.

Verſäufen, v. a. vtopiti.

Verſäumen, v. a. zmeſſkati, zameſſkati, promeſſkati; die Zeit, die Mahlzeit, čas, oběd; durch Müſſigkeit, prozaháleti.

Verſäumniß, f. meſſkánj, zmeſſkánj, promeſſkánj, prozahálenj.

Verſchachern, v. a. začachrowati, zaſſantročiti.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání