Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Verſchränken – Verſchwendung

Verſchränken, v. a. oſſraňkowati, zaſſraň 364 kowati, zaplaňkowati; die —kung, zaſſraňkowánj.

Verſchrauben, v. a. zaſſraubowati; verſchroben, ztočený.

Verſchreiben, v. a. wypſati; viele Dinte, mnoho inġauſtu. b) přepſati; ein Wort, ſlowo; ſich, ſe. c) vpſati, zapſati; einem etwas, někomu něco; ſich, ſe. d) předepſati, o něco pſáti; Waaren, zbožj. e) předepſati; ein Recept, recept.

Verſchreiben, n. wypſánj, přepſánj, předepſánj.

Verſchreibung, f. zápis, vpſánj; eine V. machen, von ſich ſtellen, vpſánj od ſebe dáti.

Verſchreyen, v. a. rozkřičeti.

Verſchrienheit, f. rozkřičenoſt, zlopowěſtnoſt.

Verſchroten, v. a. ſeſſrotowati; alles Getreide, wſſe obilj.

Verſchrumpfen, v. n. zwraſſtěti, ſmrſſtiti ſe, ſcwrknauti; verſchrumpfet, ſcwrklý, zwraſſtělný.

Verſchub, m. odkládanj.

Verſchüchtern, v. n. zaleknauti ſe. 2) v. a. zaleknauti, přeplaſſiti.

Verſchulden, v. a. zadlužiti, prodlužiti; ſein Gut, ſwůg ſtatek. b) zawiniti, prowiniti; an dem Blute, das du vergeußt, krwj, kterau wyljwáš; an deinem Bruder, proti ſwému bratru. c) zaſlaužiti; um einen, něco ſobě na někom. d) odſlaužiti ſe, odſluhowati ſe; es, za to; bleibt zu verſchulden, na odſlauženau.

Verſchulden, n. zaſlauženj.

Verſchuldigen, v. rec. ſich, prowiniti, zawiniti.

Verſchuldung, f. prowiněnj, zawiněnj.

Verſchütten, v. a. zaſypati, zaſauti, zařjtiti; einen Brunnen, ſtudnicy. b) ſypati, ſeſeypati; ſein Vieh dem Hirten, z ſwého dobytka paſtýři. c) rozliti; den Wein, wjno; fig. er hat es bey ihm erſchüttet, ocet ſy v něho rozlil. d) nedochoditi.

Verſchütten, n. zaſypánj, zařjcenj; ſeſypánj.

Verſchüttung, f. rozlitj.

Verſchwägern, v. rec. sſſwaġřiti ſe.

Verſchwägerung, f. sſſwaġřenj.

Verſchwärmen, v. n. odrogiti ſe, wyrogiti ſe.

Verſchwärzen, v. a. začerniti, očerniti; ſeinen Freund, přjtele. b) začerniti. c) zpaſſowati, pomykati.

Verſchwärzen, n. Verſchwärzung, f. očerněnj.

Verſchwatzen, v. a. prokláboſyti, protlachati, propljſkati, pljſkánjm ſtráwiti; die Zeit, čas. b) ſich verſchwatzen, probleknauti ſe, prořeknauti ſe. c) otlachati, opliſkati; Jemanden, někoho.

Verſchweigen, v. a. zamlčeti, ſmlčeti.

Verſchweigung, f. zamlčenj, ſmlčenj.

Verſchwelgen, v. a. promrhati, proheyſowati.

Verſchwelgung, f. promrhánj, proheyſowánj.

Verſchwellen, v. a. prahem opatřiti, opražiti. 2) v. n. irr. zatekati, otekati, opuchnauti, naběhnauti; verſchwollen, zateklý, oteklý, opuchlý, naběhlý.

Verſchwemmen, v. a. zaneſti; mit Sande, verſchwemmt werden, pjſkem ſe zaneſti.

Verſchwenden, v. a. vtráceti, vtratiti, provtratiti, mrhati, prowundati; ſein Vermögen, ſwé gměnj. b) mařiti, zmařiti; Wohlthaten, Zeit, gute Worte, dobrodinj, čas, dobrá ſlowa.

Verſchwenden, n. vtrácenj, mrhánj, mařenj.

Verſchwender, mrhač, marnotrátce, autrata, marnotratnjk; die —inn, mrhačka, marnotratnice.

Verſchwenderiſch, adj. mrhawý, marnotratný; adv. —wě, tně; verſchwenderiſch mit etwas umgehen, něčjm pleytwati.

Verſchwendung, f. marnotratnoſt, marnotratenſtwj.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání