Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Verſchwiegen – Verſeſſen

365

Verſchwiegen, v. a. sens. pass. zatagený, zamlčený; etwas v. halten, něco tagiti, zamlčowati. b) sens. act. mlčeliwý; ein verſchwiegener Freund, tagemný, mlčeliwý přjtel.

Verſchwiegenheit, f. mlčeliwoſt, tagemnoſt.

Verſchwinden, v. n. mizeti, zmizeti, evanescere.

Verſchwinden, n. mizenj, zmizenj.

Verſchwiſtern, v. rec. sſeſtřiti ſe.

Verſchwitzen, v. a. zapotiti; die Wäſche, prádlo. 2) v. n. potem vgjti, wypotiti ſe. b) zpotiti ſe.

Verſchwitzen, n. zapocenj, zpocenj.

Verſchwören, v. a. odpřiſáhnauti ſe; eine Ketzerey, kacýřſtwj; das Trinken, pitj. b) zapřiſahati ſe; hoch und theuer, wyſoce. c) ſpřiſáhnauti ſe, zapřiſáhnauti ſe; wider ihn, proti němu; die Verſchworenen, ſpřjſežnjcy.

Verſchwören, n. odpřiſahánj, zapřiſahánj.

Verſchwörung, f. zapřiſáhnutj, ſpiknutj, conjuratio; eine V. anſtellen, ſpiknutj ſtropiti.

Verſehen, v. irr. a. prohljdnauti, přehljdnauti; eine Gelegenheit, přjležitoſt; die Sünden, hřjchy; verſehen iſt auch verſpielt, kdo přehljdne, prohrage. b) pochybiti, poblauditi, přehljdnauti; in ſeinem Amte, w ſwém auřadě. c) zawaditi; er hat es bey ihm verſehen, zawadil v něho, rozlil ſy ocet. d) nedopatřiti; aus Verſehen ſündigen, z nedopatřenj hřeſſiti. e) zhljdnauti ſe; ſich an etwas, von Schwangern, na něčem, o ženách s autěžkem. f) opatřiti, zaopatřiti, záſobiti; providere; mit Wein, Geld, Truppen, Waaren, wjnem, penězy, wogſkem, zbožjm. g) zaopatřiti; einen Kranken mit den h. Sacramenten, nemocného ſwátoſtmi. h) zprawowati, zaſtáwati, zaſtati; ein Amt, auřad; Jemandes Stelle, něčj mjſto. i) wywěřiti, nařjditi; es iſt in den Rechten ſo verordnet, w práwjch eſt to tak nařjzeno. h) k) obhljdnauti, obmyſliti; Jemanden etwas gutes, někomu něco dobrého, někoho něčjm dobrým. l) vrčiti; zu großen Dingen verſehen ſeyn, k welkým wěcem vrčen býti. m) nadjti ſe, nadáti ſe; ich verſehe mich deß zu euch, naděgi ſe toho o wás; ſich eher des Todes, dřjwe ſe ſmrti; ehe du dirs verſehen wirſt, dřjwe než ſe naděgeš.

Verſehen, n. přehljdnutj, prohljdnutj, nedopatřenj, omyl.

Verſehren, v. a. poruſſiti.

Verſehrt, poruſſený.

Verſehrung, f. poruſſenj.

Verſehung, f. zprawowánj, zaſáwánj zaſtáwánj ; eines Amtes, auřadu.

Verſeigen, Verſeihen, S. Verſiegen.

Verſenden, v. a. zaſlatii, zaſlati, zaſýlati.

Verſendung, f. zaſlánj, zaſýlánj.

Verſengen, v. a. opáliti; wenig, připáliti, přiſmuditi; die —gung, opálenj, připálenj.

Verſenken, v. a. pohřjzyti.

Verſenkung, f. pohřjzenj.

Verſeſſen, S. Verſetzen.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání