Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Ausgabe – Aushöhlen

74

Ausgabe, f. wydánj, autraty, náklad; eines Buches, wydánj knihy.

Ausgang, m. wygitj, wycházenj, wýchoz, konec.

Ausgären, v. n. wykyſati, přeſtati kyſati; ausgegoren, wykyſalý.

Ausgäten, ſ. ausjäten.

Ausgattern, v. a. wyzwjdati, dopjditi ſe.

Ausgeben, v. a. wydati, wydáwati; die Tochter ausgeben, dceru wdáti; alles Geld ausgeben, z peněz ſe wydati.

Ausgeber, m. wydawatel, wydawač; die —inn, kljčnice.

Ausgedinge, n. weyměnek. ſ. Ausdingen.

Ausgehen, v. n. wygjti, wycházeti. 2) dogjti, docházeti; die Haare gehen ihm aus, wlasy mu lezau; das Feuer iſt ausgegangen, oheň wyhaſl; die Farbe geht aus, barwa pauſſtj, der Traum ging mir aus, ſen ſe mi wygewil; der heil. Geiſt geht vom Vater aus, duch ſwatý ot od otce pocházý, procedit.

Ausgelaſſen, adj. rozpuſtilý, proſtopáſſný.

Ausgelaſſenheit, f. rozpuſtiloſt, proſtopáſſnoſt.

Ausgießen, v. a. wyliti; das Feuer ausgießen, oheň zaliti, vliti, vhaſyti wodau.

Ausglätten, v. a. wyhladiti.

Ausgleichen, v. a. wyrownati, zarownati.

Ausgleiten, ausglitſchen, v. n. ſklauznauti; ich bin mit dem Fuße ausgeglitten, noha ſe mi wyſmekla.

Ausglüen, v. a. rozpáliti, roznjtiti.

Ausgraben, v. a. wykopati, wyryti.

Ausgraſen, v. a. wypleti, tráwu wytrhati, wykliditi.

Ausgräten, v. a. z ryby koſti wynjti.

Ausgrübeln, v. a. wyſkaumati, wyzpytowati, hluboko ſkryté wěcy wyhledati, wyhlaubati.

Ausgurgeln, v. a. wykloktati.

Ausguß, m. heycuk, wyléwánj, weypad wody.

Aushaaren, Aushären, v. n. ljnati, wyljnati.

Aushacken, v. a. wyſekati; die Augen, oči, wyklubati, wyklinauti. Keine Krähe ackt der andern die Augen aus, wrána wráně oka newykline, ( sl. newykluge.)

Aushalftern, v. a. wohlaw ſnjti.

Aushalten, v. n. wydržeti, wytrwati, obſtáti.

Aushändigen, v. a. z rukau dáti, wydati.

Aushangen, v. n. wiſeti wen, wywěſſenu býti.

Aushängen, v. a. wywěſyti, powěſyti wen.

Aushären, v. n. wyljnati, ſ. Aushaaren.

Ausharren, v. n. dotrwati, ſetrwati.

Aushärten, v. a. ztwrditi, zatwrditi; ausgehärtet, otrlý.

Aushauch, m. puch, duch, wydchnutj.

Aushauchen, 1. v. n. wydychati. 2. v. a. duch wydáwati; die Seele aushauchen, duſſi puſtiti.

Aushauen, v. a. wyſekati, wytjti; den Wald, wyplaniti; die Aeſte, wykleſtiti; ein Bild aushauen, wyteſati; mit der Ruthe, wymrſkati, wyſſlehati.

Ausheben, v. a. wyſaditi; die Thüre, wypáčiti; den Reiter vom Sattel, gezdce s ſedla ſrázyti; Rekruten, na wognu bráti; einen Baum, wywrátiti.

Aushecheln, v. a. wywochlowati, dowochlowati.

Aushecken, v. a. wyſeděti, wyljhnauti.

Ausheilen, v. a. wyhogiti, dohogiti. Die Ausheilung, wyhogenj.

Ausheitern, v. a. wygaſniti; ſich, wygaſniti ſe, wybjrati ſe; ein ausgeheitertes Gemüth, obweſelená myſl. ſ. Aufheitern.

Ausheitzen, v. a. wytopiti.

Aushelfen, v. n. z nauze pomocy.

Aushellen, v. a. wygaſniti, ſ. Ausheitern.

Aushenken, v. a. ſ. Aushängen.

Ausheuern, v. a. pronagmauti, pronagjti.

Aushobeln, v. a. wyhoblowati.

Aushohlen, 1. v. a. wyzwjdati, wyſkaumait wyſkaumati . 2. v. n. mit dem Stocke aushohlen, holj napřáhnauti; zu einem Sprunge, k ſkoku ſe rozběhnauti, pochop bráti; im Reden, zdaleka záčjnati začjnati . Die Aushohlung, wyſkaumánj, napřahánj. @.

Aushöhlen, v. a. wydlabati; durchs Treten aushöhlen, als Staffeln, wyſſlapati.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání