Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Aushöhnen – Auslage

75

Aushöhnen, v, a, v. a. wyſmjwati ſe, poſmjwati ſe komu.

Aushöken, Aushökern, v. a. hokynařiti s něcjm něčjm .

Aushölzen, v. a. ſſpaljčky wyřezati.

Aushorchen, v. a. wyſlýchati, ſkaumati.

Aushören, v. n. wyſlyſſeti, wyſlechnauti, až do konce ſlyſſeti.

Aushülſen, v. a. wyluſſtiti, wylaupati.

Aushungern, v. a. hladem wymořiti, vmořiti; eine Feſtung aushungern, pewnoſt hladem wyležeti; ausgehungert, wyzáblý, wychrtlý, wyhubený.

Aushunzen, v. a. wypljſniti, wyhubowati.

Aushuren, v. n. wykurwiti ſe.

Aushuſten, v. a. wykaſſlati, přeſtati kaſſlati.

Ausjagen, v. a. wyhnati, wypuditi.

Ausjäten, v. a. wypleti, wypljti.

Ausjochen, v. a. wypřáhnauti z gha.

Auskalben, v. a. přeſtati teliti ſe.

Auskämmen, v. a. wyčeſati, rozčeſati.

Auskaufen, v. a. wykaupiti, wſſecko zkaupiti, dokaupiti.

Auskehlen, v. a. žlábky dělati na ſlaupě.

Auskehren, v. a. das Zimmer, wymeſti; den Rock, den Hut, wyčeſati, wypráſſiti kabát, klobauk.

Auskehricht, n. ſmeti, wýmětky.

Auskeilen, v. a. kljny wyſaditi.

Auskeimen, v. a. pučiti ſe, wyrážeti.

Auskellen, v. a. lžjcý wybrati, dobrati.

Auskeltern, v. a. wytlačiti čeřenem, přeſtati wytlačowati.

Auskerben, v, a. v. a. wyřezati, wykragowati.

Auskernen, v. a. gádra z ořechů, mandlj wybjrati. 2) fig. wybrati.

Auskippen, v. a. penjze wážiti, dlé wáhy wybjrati, ſ. Kippen.

Auskitzeln, v. a. wylektati, dolektati.

Ausklaftern, v. a. wyměřiti na ſáhy.

Ausklagen, v. a. žalobami obdržeti.

Ausklären, v. a. wyčiſtiti. 2) ſ. Ausheitern.

Ausklatſchen, v. a. tleſkánjm pohaněti, wypuditi. 2) wybleptati, wyklewetati.

Ausklauben, v. a. wybjrati; zum Ausklauben, k wybránj, na wýběrku.

Ausklauberiſch, adj. wybjrawý.

uskleiben, v. a. zamazati, zalepiti.

Auskleiden, v. a. ſwlécy, ſwláčeti, ſljkati. Die Auskleidung, ſlečenj, ſláčenj, ſljkánj.

Auskleiſtern, v. a. zalepiti, wymazati.

Ausklopfen, v. a. wyklepati, wypráſkati, wybauchati, wymljti.

Ausklügeln, v. a. chytře wymyſliti.

Ausknebeln, v. a. odwázati, rozwázati, pſowi klácek ſundati.

Ausknetten, v. a. wyhnjſti, wymjſyti.

Auskochen, v. a. wywařiti, dowařiti.

Ausköken, v. a. wybliti, wykuckati.

Auskommen, v. n. wygjti, wycházeti; die jungen Hühner ſind noch nicht ausgekommen, kuřátka geſſtě ſe newyljhly. Dieſe Sache wird auskommen, ta wěc ſe proneſe; mit dem Gelde bin ich nicht ausgekommen, penjže penjze mi neſtačily; es iſt mit ihm nicht auszukommen, s njm žádný nemůže wygjti, ſrownati ſe.

Auskommen, n. potřeba, wyžiwenj, ſrownánj.

Auskörnen, v. a. zrna wybjrati, wybrati.

Ausköthen, v. a. kotnjk wymknauti.

Auskoſten, v. a. okuſyti, wyzkauſſeti.

Auskrähen, v. a. kokrhánjm wyhlaſſowati.

Auskramen, v. a. wyložiti, wykládati, wynáſſeti.

Auskratzen, v. a. wyſſkrábati; die Augen auskratzen, oči wydrápati, wylaupati.

Auskrebſen, v. a. wſſecky raky wylowiti.

Auskriechen, v. n. wylezti; die Küchlein ſind ausgekrochen, kuřátka ſe wyljhly.

Auskühlen, 1. v. a. wychladiti, wychlazowati, wyſtuditi, wyſtydowati. 2. v. n. wychladnauti, wyſtydnauti.

Auskriegen, v. n. přeſtati wálčiti.

Auskundſchaften, v. a. wyzdwjdati, wyſkaumati. Die Auskundſchaftung, wyzwědánj.

Auskunft, f. wědomoſt, zpráwa.

Auskünſteln, v. a. chytře wykonati, miſtrně vdělati.

Auskutten, v. a. wykutiti.

Auslachen, v. a. wyſmáti ſe, wyſmjwati ſe.

Ausladen, v. a. wyladowati, ſkládati.

Auslage, f. wydánj, náklad, autraty.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání