Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Verwundung – Verzeihung

376

Verwundung, f. raněnj, poraněnj.

Verwünſchen, v. a. prokljti, prokljnati; das Spiel, hru; der verwünſchte Weg! proklatá ceſta! d) durch Zauberworte, zažehnati. c) zakljti, zakljnati; eine verwünſchte Prinzeſſinn, zaklená pryncezka.

Verwünſchung, f. prokletj, prokljnánj, zažehnánj, zaklenj, zakljnánj.

Verwüſten, v. a. zpuſtiti, pleniti, popleniti, zhubiti, pohubiti, zkazyti; ein Land, kraginu; mit Feuer und Schwert, ſmahem popleniti; ein Gebäude, pobořiti, zkazyti ſtawenj; den Kopf, zpuſtiti, zplaniti hlawu. b) pokazyti; fig. viel Holz, Papier, mnoho dřjwj, papjru.

Verwüſter, m. plenitel, poplenitel, zkázce, zhaubce, kazyſwět, kazyč; die —inn, poplenytelkyně poplenitelkyně .

Verwüſtung, f. zpuſſtěnj, pleněnj, popleněnj.

Verwüthen, v. a. wywztěkati ſe.

Verzagen, v. a. ſrdcem kleſnauti, kleſati, zchauloſtiwěti, zmalomyſlněti, zamrknauti; alle verzagen an dieſem Kranken, wſſickni o zdrawj geho pauſſtěgj, pochybugj.

Verzagt, adj. zamrklý, chauloſtiwý, malomyſlný, ſrdcem kleſlý.

Verzagtheit, f. chauloſtiwoſt, malomyſlnoſt.

Verzagung, f. kleſánj ſrdcem, malomyſlnoſt, pauſſtěnj o něčem.

Verzählen, v. a. přepočjſti; eine Summe Geldes, ſummu peněz; ſich, ſe.

Verzahnen, v. n. naroſti, doſtati zuby. 2) v. a. zazubatiti.

Verzapfen, v. a. wytočiti, wyſſeňkowati; täglich einen Eimer Bier, denně wědro piwa.

Verzapfung, f. wytočenj, wyſſenkowánj .

Verzappeln, v. n. dotřepetati; fig. in der Noth v. laſſen, nechati w nauzy zhynauti; er möchte verzappeln, může ſe zfantiti, zfanfrniti.

Verzärteln, v. a. rozmazati; verzärtelter, Wollüſtling, rozmazaný rozkoſſnjk.

erzärtelung, f. rozmazánj, rozmazanoſt.

Verzäunen, v. a. oplotiti, ohraditi, plotem obehnati; mit Reiſig und dergleichen, oplotiti.

Verzäunung, f. ohrada, hradba, plot, oplocenj, ohrazenj, zahrazenj, opletenj.

Verzechen, v. a. prořadowati, prochlaſtati; ſein Geld, die Zeit, die Mahlzeit, penjze, čas, oběd.

Verzehnten, v. a. deſátek dáwati, odwážeti odwáděti .

Verzehnten, n. dáwánj, odwáděnj deſátku; sl. oddežmowati.

Verzehren, v. a. ſnjſti; alle Speiſe, wſſecka gjdla. b) fig. protráwiti, provtratiti; ſein Hab und Gut, ſwůg ſtatek a gměnj. c) vtratiti, vtráceti; zehn Thaler, deſet tolarů. 2) tráwiti, ſtráwiti, žráti. b) ſich, žráti ſe; verzährt werden, am Leibe, chřadnauti, hubnauti, padnauti ſe; verzährend, žrawý, mořiwý.

Verzehrer, m. vtratce; die —inn, vtratkyně.

Verzehrung, f. ſnědenj, protráwenj, vtracenj, vtrácenj, tráwenj, ztráwenj; eine Krankheit, chřadnutj, vbytj, aubytě.

Verzeichnen, v. a. zareyſowati . b) v. rec. ſich, přereyſowati ſe. 2) zaznamenati, poznamenati, specificare.

Verzeichniß, n. zaznamenánj; ein Regiſter, prawidlo.

Verzeichnung, f. poznamenánj, zaznamenánj.

Verzeihen, v. rec. ſich, odřjcy ſe; eines Dinges, něčeho, vpuſtiti od něčeho. 2) v. a. odpuſtiti, odpauſſtěti, prominauti.

Verzeihlich, adj. odpuſtitedlný, propuſtitedlný, k odpuſſtěnj.

Verzeihung, f. odpuſſtěnj, prominutj; um V. bitten, za odpuſſtěnj proſyti; Jemanden V. widerfahren laſſen, někomu něco odpuſtiti.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání