Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Vorbey – Vorderſchuh

Vorbey, adv. okolo, mimo; gehen, laufen, 389 fliegen, ſchießen, okolo gjti, běžeti, letěti, ſtřeliti; bey einem Hauſe, okolo domu, mimo dům; vor mir, okolo, mimo mne. 6) 2) fig. das Jahr iſt vorbey, rok proběhl, proſſel , minul; es iſt mit ihm vorbey, ge s njm konec, ge po něm, po něm weta, ten tam; es iſt damit vorbey, giž ge po tom, to tam.

Vorbeyfließen, v. a. mimo, okolo plynauti. b) fig. die Zeit, čas mine, vtjká.

Vorbeygehen, v. n. mimo, okolo, wůkol gjti; fig. vgjti, vcházeti, minauti; die Gelegenheit, die Zeit, čas, přjležitoſt; etwas vorbey gehen laſſen, něco opominauti; Jemanden, den Anwärter, někoho, čekance minauti, pominauti; mit Stillſchweigen, mlčenjm pominauti.

Vorbeygehung, Vorbeygehen n. im Vorbeygehen, mimo gda. 2) fig. běžně, mimo gdauce.

Vorbeygehen, Vorbeygehung f. fig. minutj; mit Vorbeygehung anderer Umſtände, pominutjm giných přjpadnoſtj, pominauc giné přjpadnoſti.

Vorbeylaſſen, v. a. opominauti; die Gelegenheit, čas, přjležitoſt; den Regen, přegjti, minauti.

Vorbeyſeyn, minauti; die Hitze, das Jahr iſt vorbey, horko giž minulo, rok giž minul; es iſt mit ihm vorbey, ten tam, geſt o po něm weta.

Vorbeyſtreichen, v. n. minauti; die Zeit, čas.

Vorbild, n. způſoba, obraz, imago. 2) přjklad, wzor, forma, exemplar. 3) podobizna, figura.

Vorbilden, v. a. předobrazyti, wyobrazyti, wypodobniti, praefigurare. 2) nawrcy.

Vorbildlich, adj. podobizný, figuralis.

Vorbildlichkeit, f. podobiznoſt.

Vorbildung, f. předobrazenj, wyobrazenj, wypodobněnj. 2) nawrženj, naſtjněnj, náſtěn.

Vorbinden, v. a. napřed zawázati; eine Schürze, záſtěru. 2) v. n. předwázati; einen, im Garben binden, někoho, w wázánj ſnopů.

Vorbitte, f. S. Fürbitte.

Vorblaſen, v. a. předfaukati, předfukowati; einen, někoho. 2) Einem auf Blaſe-Inſtrumenten, předpjſkati, napřed pjſkati. 3) fig. poſſeptáwati, přifukowati.

Vorbohren, v. a. nawrtati; ein Loch, djru. 2) Einen, někoho předwrtati.

Vorboth, n. půhon, obſýlka, citatio.

Vorbothe, m. předchůdce.

Vorbringen, v. a. předneſti, přednáſſeti; eine Klage, žalobu; was haſt du vorzubringen? co máš k předneſenj? er konnte kein Wort vorbringen, nemohl ani ſlowa promluwiti.

Vorbringen, n. přeneſenj předneſenj , přednáſſenj.

Vorbruſt, f. předplečnjk.

Vorbühne, f. přednj čáſtka diwadla.

Vorburg, f. předhradj.

Vordach, n. přjſtřeſſek, přjſtřeſſj.

Vordecken, v. a. předeſtřjti, předſtjrati.

Vordem, S. Vor.

Vorder, adj. přednj, předněgſſj; das vorderſte zu hinterſt kehren, wſſe z wrub na ljc obrátiti, zwrub na zwrub přewrátiti.

Vorder-, přednj; die Vorderachſe, přednj náprawa; der Vorderbug, přednj ohyb; das Vorderviertel, přednj čtwrt.

Vorderfleck, m. podſſew, podeſſew.

Vorderflügel, m. předkřidlj.

Vordergrund, m. přednj základ, djl, čáſtka.

Vorderſchirr, n. prſotiny, antilena.

Vorderhaar, n. čuprina, antiae.

Vorderhand, f. předručj, předpěſtj.

Vorderhaupt, n. tjmě, těmno, týmě, temeno; dim. těmýnko und temýnko.

Vorderhaus, m. n. předdomj.

Vorderhof, m. předdwořj.

Vorderlauf, m. přednj běh.

Vordermann, m. předák.

Vorderraſt, f. přednj západ.

Vorderſatz, m. předſázka.

Vorderſchuh, m. nárt.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání