Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Vordertheil – Vorgaukeln

390

Vordertheil, n. předek; eines Schiffes, předek lodj; der Beinkleider, přednice.

Vorderthür, f. přededweřj, přednj dwéře.

Vorderwage, f. předwažj, přednj wáhy.

Vorderzahn, m. přednj zub, prodawač.

Vorderzange, f. přednj ſſraub.

Vorderzeug, n. prſotiny, antilena.

Vordeuten, v. a. předoznámiti.

Vordrängen, v. a. napřed tlačiti, dawiti, třjti ( ſich ) ſe.

Vordrängung, f. napřed tlačenj, dawenj, třenj.

Vordringen, v. n. k předu poſtupowati, ſe waliti; aus dem Gedränge, protlačowati ſe, dobýwati ſe wen, wen ſe prodjrati.

Vordringung, f. k předu poſtupowánj, walenj, wen ſe dobýwánj, protlačowánj.

Vordruck, m. S. Vorſchuß.

Vordrücken, v. a. k předu tiſknauti, tlačiti; ſich, ſe.

Voreid, m. přjſaha pro leſt, juramentum calumniae.

Voreilen, v. n. předběhnauti; einen, někoho.

Voreilig, adj. přjliš kwapný, kwapliwý. 2) Mit dem Munde, proſtořeký; ſeyn, překwapiti ſe, vkwapiti ſe.

Voreiligkeit, f. kwapliwoſt, přjliſſná kwapnoſt, překwapnoſt. 2) proſtořekoſt.

Voreltern, pl. S. Vorältern.

Vorende, f. nezoraná ſauwrať.

Vorenthalten, v. a. zadržeti za ſebau.

Vorenthaltung, f. za ſebau zadrženj.

Vorerbe, m. dědic dřjw vſtanowený.

Vorerben, v. a. napřed děditi.

Vorerinnern, v. a. napřed napomenauti.

Vorerinnerung, f. z předu, připomenutj z předu připomenutj .

Vorernte, f. přednj čas žně, předežnj.

Vorerſt, adv. napřed, dřjwe.

Vorerwählen, v. a. předwywoliti, předzřjditi.

Vorerwählung, f. předzřjzenj, praedestinatio.

Vorerwähnen, v. a. předzmjniti; vorerwähnt, ſwrchu zmjněný, předzmjněný.

Vorerwähnung, f. předzmjněnj, ſwrchu zmjněnj.

Voreſſen, v. n. předgjſti, předgjdati. 2) v. a. napřed gjſti, ſnjſti.

Vorfahr, m. předek.

Vorfahren, v. n. einem, předgeti, předgjžděti někoho. 2) Den Wagen vorfahren laſſen, přigeti před dům.

Vorfall, m. propadnutj, protrženj. 2) přjhoda, přjpadnoſt, přjběh, casus.

Vorfallen, v. n. přihoditi ſe, dáti ſe, zběhnauti ſe, unverſehens, nahoditi ſe; unerhebliches, ſſuſtnauti ſe; bey vorfallender Gelegenheit, při nadálé, nahodilé přjležitoſti.

Vorfallenheit, f. přjhoda.

Vorfechten, v. n. einem, předſſermowati, napřed ſſermowati někomu. 3) 2) předſſermowati, přeſſermowati; einen, někoho.

Vorfechter, m. předſſermýř.

Vorfeſt, n. ſwatwečer.

Vorfeile, f. přednj pilnjk.

Vorfiedeln, v. a. napřed ſſkřjpati; předſſkřipowati.

Vorfinden, v. a. nalezti, nagjti.

Vorflöße, f. předplawenj.

Vorfordern, v. a. předwolati, pohnati.

Vorfrage, f. předběžná otázka.

Vorfröhner, m. předák, wěřitel prwnj třjdy.

Vorführen, v. a. předweſti; ein Pferd, wyweſti koně.

Vorgang, m. přednoſt, prwotnoſt, předek; ſie ſtreiten um den Vorgang, o přednoſt, předek ſe hádagj; Chriſtus hat den Vorgang, Kryſtus má prwotnoſt. 2) auwod, introductio. 3) přjklad; nach deinem Vorgange, podlé twého přjkladu. 4) Beym Brantwein, weyſtřelek. 5) přjhoda, přjběh.

Vorgänger, m. wůdce, dux. 2) fig. předchůdce, antecessor.

Vorgängig, adj. předběžný; adv. —ně.

Vorgaukeln, v. a. předkeyklowati.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání