Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Vorhaltung – Vorkehren

392

Vorhaltung, f. naſtawenj, předloženj, předſtawenj, předhozenj.

Vorhand, f. předručj, předpěſtj. 2) Bey den Pferden, předek. 3) přednoſt, předek; vor ihm haben, před njm mjti; Wer hat die Vorhand? (im Spielen) kdo má před rukau? kdo wyhazuge? der zuerſt ſpielt, wyhrawač.

Vorhanden, adj. přjtomný; der vorhandene Vorrath, přjtomná záſoba; adv. na ſnadě, před rukama, pohotowě; viel Getreide, Geld, mnoho obilj, peněz; deine Töchter, die vorhanden ſind, twé dcery, které máš; er iſt nicht mehr vorhanden, nenj wjce na žiwě, nenj ho wjce; b) es iſt ein Unglück über dich vorhanden, naſtáwá ti neſſtěſtj.

Vorhang, m. zaſtřenj, koltra, opona, zawěſſenj, záwěſa.

Vorhangen, v. n. napřed wiſeti. 2) wen wiſeti.

Vorhängen, v. a. zawěſyti, zaſtřjti.

Vorhängeſchloß, n. wiſatý, wiſecý zámek.

Vorhäſe, n. přednj zagjc.

Vorhauen, v. a. napřed ſýcy, ſekati. 2) předſýcy; einem, někoho. 3) naſýcy; ein Loch, djru.

Vorhaupt, n. tjmě, těmeno, týmě, temeno.

Vorhaus, n. ſýň, předſynj, atrium.

Vorhaut, n. neobřjzka; obřjzka, praeputium.

Vorher, adv. před tjm, ante; ein Jahr, rok před tjm; kurz, lange vorher, málo, nedáwno, málo dlauho/dáwno předtjm.

Vorher-, před.

Vorherbeſtimmen, v. a. vložiti, předzřjditi, předvrčiti, praedestinari.

Vorherbeſtimmung, f. předvloženj, předřjzenj, předvrčenj, praedestinatio.

Vorherempfinden, v. a. předcýtiti.

Vorhergehen, v. a. předegjti, předcházeti.

Vorhergegangen, adj. předeſſlý.

Vorherig, adj. předeſſlý.

Vorherlaufen, v. n. napřed běžeti, předbjhati.

Vorherordnen, v. a. předřjditi.

Vorherſagen, v. a. přepowědjti předpowědjti , předpowjdati.

Vorherſagung, f. předpowjdánj, předpowěděnj.

Vorherſchicken, v. a. předeſlati, předſýlati.

Vorherſehen, v. a. předwjdati, předwiděti.

Vorherſehung, f. předwiděnj, předwjdánj.

Vorherverkündigung, v. a. f. předzwěſtowánj.

Vorherwegnehmen, v. a. předewzýti, předchwatiti.

Vorherwiſſen, v. a. předzwjdati, předzwěděti.

Vorheucheln, v. a. pokrytſtwjm někoho předcházeti, klamati.

Vorhieb, m. beym Waſſer, gimka, náhon.

Vorhimmel, m. přednebj.

Vorhin, adv. před tjm, prwé.

Vorhof, m. předdwořj. 2) Des Tempels, ſýň, předſynj.

Vorhölle, f. předpeklj.

Vorholz, n. chraſtj.

Vorhuth, f. přednj ſtráže. 2) předhon.

Vorig, adj. předeſſlý; die vorige Woche, předeſſlý, minulý, w onen teyden; adv. předeſſle.

Vorjagen, v. n. předhoniti; einen, někoho. 2) v. a. k předu hnáti, honiti.

Vorjahr, n. podletj, garo.

Vorjetzt, adv. prozatjm, nynj.

Vorkammer, f. přednj komora, předkomořj.

Vorkäuen, v. a. předžwykowati, předžweykati.

Vorkauf, m. předkaupenj. 2) práwo přednj kaupě, předkupnj.

Vorkaufen, v. a. předkaupiti, předkupowati.

Vorkäufer, m. překupnjk; die —inn, překupnice.

Vorkäuferey, f. překupnictwj.

Vorkehren, v. a. přichyſtati, naſtrogiti, opatřiti, zřjditi, připrawiti; alle Mittel, wſſecky proſtředky.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání