Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Vorrechnen – Vorſchlage

395

Vorrechnen, v. a. předpočjtati; einem ein Exempel, někomu přjklad. 2) wypočjſti, wypočjtati; die Ausgaben, wýlohy, wydege.

Vorrecht, n. přednj práwo. 2) předek, přednoſt, des Adels, ſſlechtictwj; geben, dáti.

Vorrede, f. předmluwa, prologus.

Vorreden, v. n. napřed mluwiti, předmlauwati, mluwiti před někým. 2) v. a. napřed řjkati; einem etwas, něco s někým, někomu. b) namluwiti; viel von der Liebe, mnoho toho o láſce.

Vorredner, m. předmluwce, předmluwčj.

Vorreiben, v. a. předetřjti, předtjrati. 2) napřed třjti; ſich die Farben, barew ſy natřjti.

Vorreiber, m. obrtljk.

Vorreihen, v. a. wyndati. 2) v. n. čnjti, ſtrměti.

Vorreichen, m. reg.

Verreißen Vorreißen , v. a. naſtinowati, naſtjniti, nareyſowati.

Vorreiten, v. n. předgeti, předgjžděti, napřed geti; einander, ſpředgjžděti ſe. 2) v. a. progjžděti; ein Pferd, koně.

Vorreiter, m. předgjzdce.

Vorrennen, v. n. předběhnauti, předbjhati.

Vorrichten, v. a. připrawiti, naſtrogiti.

Vorritt, m. předgezd.

Vorrücken, v. n. k předu poſtupowati, kráčeti; mit der Armee, s armádau. 2) v. a. k předu poſtrčiti, pomkau i pomknauti . b) předſtrčiti, zaſtrčiti; den Tiſch, ſtůl, ſtolem. 3) v. a. wyteykati, předhazowati, wyčjtati; einem ſein Verbrechen, někomu geho prowiněnj.

Vorrückung, f. k předu poſtaupenj. 2) wyteykánj, wýtka, wyčitánj, weyčitka.

Vorrufen, v. a. předwolati.

Vorſaal, m. předſynj.

Vorſabbath, m. předſobotnj den, den připrawowánj.

Vorſagen, v. a. řjkati s někým; das Abc, Abecedu někomu předřjkáwati. b) powjdati někomu, napowjdati; je mehr ich ihr von der Liebe vorſage, deſto —, čjm ſe gj wjce o láſce napowjdám, tjm —

Vorſager, m. předpowjdce.

Vorſänger, m. předzpěwce.

Vorſatz, m. aumyſl, předſewzetj, propositum; faſſen, vmjniti ſobě; mit Vorſatz, s aumyſlem; naſchwál; bey ſeinem Vorſatze bleiben, na ſwém ſtáti, ſe vſtawiti.

Vorſchein, n. zum Vorſcheine kommen, na gewo přigjti, wyſkytnauti ſe, probleſknauti ſe.

Vorſcheinen, v. n. nad giné ſe třpytěti, blyſſtěti, ſwjtiti. 2) wykukowati, přebeywati; das Unterfutter, podſſjwka.

Vorſchicken, v. a. předeſlati, předſýlati.

Vorſchieben, v. a. wyſtrčiti; den Wagen, wůz. b) předſtrčiti; den Kaſten, almaru. 3) zaſtrčiti, den Riegel, záworu. 4) naſtrčiti; einen, někoho.

Vorſchieber, m. zaſtrkádko. 2) Die Zähne der Füllen, žlábkowé zuby.

Vorſchießen, v. n. waliti ſe, prudce běžeti, der Strom, řeka. b) wyřinauti ſe; eine Quelle, pramen. c) wynikati, přeſáhati; das Dach ſchießt vor, ſtřecha přeſahá. d) wyrazyti ſe; eine Blatter, neſſtowice. e) wyſtřeliti, wyhnati, wyraſſiti ſe; eine Blume, kwětina. f) předſtřeliti; einem, někoho. 2) v. a. rychle zaſtrčiti; den Riegel, záworu. b) poſkytnauti; Geld, penjze, penězy založiti, zakládati. c) zapůgčiti; Geld, penjze.

Vorſchießung, f. založenj, poſkytnutj, zapůgčenj.

Vorſchimmern, v. n. nad giné, z něčeho ſe třpytiti.

Vorſchlag, m. in der Muſik, předházka, předſtawenj. c) fig. ponawrženj, předwrženj; projectum; in V. bringen, nawrhnauti, předſtawiti.

Vorſchlage, f. ein Hammer, mlat.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání