Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Vorſchlagen – Vorſetzung

Vorſchlagen, v. n. nachylowati ſe; die Wage, wáha. b) překwapowati ſe; der 396 Hund, pes. 2) v. a. tlaucy; die Nachtigall ſchlägt mir vor, ſlawjk mi tluče. b) napřed dáwati; den Sängern den Tact, zpěwákům takt. c) wyplazyti; der Löwe die Zunge, lew gazyk; vorgeſchlagene Zunge, wyplazený gazyk. d) oklepáwati; das Getreide, obilj. e) zabiti, předbiti; ein Bret, prkno; einen Nagel, Pfahl, zarazyti hřeb, kůl před něco. f) přirazyti; ein Drittel auf eine Waare, třetinu na zbožj. g) ponawrcy, předſtawiti; einem etwas, někomu něco.

Vorſchläger, m. buſſič.

Vorſchleppen, v. a. wywlecy, předwlecy.

Vorſchmack, m. předchuť. 2) fig. předcýtěnj, předčetj.

Vorſchmecken, v. n. co ge neywjce cýtiti, předchutnáwati.

Vorſchmid, m. lopatář.

Vorſchneiden, v. n. napřed žjti. b) předžjti; einem, někoho. 2) v. a. krágeti, předkragowati, napřed krágeti; einen Braten den Gäſten, pečeni hoſtům.

Vorſchneider, ſſpičnjk. 2) krageč, dapiscida.

Vorſchnell, adj. kwapný. b) mit dem Munde, proſtořeký.

Vorſchnitter, m. ſſpičnjk.

Vorſchoß, m. daň ze gměnj.

Vorſchreiben, v. a. předepſati, předpiſowati; fig. ohne ihnen etwas vorzuſchreiben, nic gim nepředpiſugjc.

Vorſchreiten, v. n. předkročiti, předkračowati, předkráčeti. b) k předu kráčeti, pokročiti.

Vorſchreyen, v. n. et a. křičeti; einem, někomu. b) napřed křičeti; einem etwas, někomu něco. c) předkřičeti.

Vorſchrift, f. předpis.

Vorſchub, m. im Spiele, předek, přednoſt. 2) přiſpěnj, přiſpjwánj.

Vorſchuhen, v. a. podſſiti, poſſjwati.

Vorſchuß, m. des Moſtes, ſamoteč. 2) Am Gelde, poſkytnutj, půgčka , založenj; thun, poſkytnauti, zapůgčiti penjze, založiti penězy. 3) Des Daches, přjſtřeſſek.

Vorſchutt, m. záſyp.

Vorſchütten, v. a. zaſeypati.

Vorſchützen, v. a. předſtjrati; eine Krankheit, nemoc, nemocý ſe wymlauwati.

Vorſchwarm, m. přednj rog.

Vorſchwatzen, v. a. napjſkati, natlachati, nakláboſyti; einem etwas, někomu něčeho.

Vorſchwimmen, v. n. předplawati; einem, někoho.

Vorſchwören, v. n. napřed přiſahati; einem, s někým.

Vorſehen, v. a. předwiděti, předezřjti; einen Fall, přjpadnoſt, přjhodu. 2) v. n. prozřjti, prohljdati; einer Sache, k něčemu. b) v. rec. ſich, hleděti ſe, warowati ſe, chrániti ſe, na pozoru ſe mjti; Vorgeſehen! wary! warte! ſieh dich vor, hleď ſe, ſſetř ſe; man kann ſich hierin nicht genug vorſehen, člowěk ſe w tom nemůže doſt vwarowati.

Vorſehung, f. přehljdnutj, prozýránj, prohljdánj k něčemu. 2) prozřetedlnoſt, providentia; Gottes, Božj.

Vorſetzen, v. a. napřed poſtawiti; einen Stuhl, ſtolicy; eine Vorrede, eine Sylbe, předmluwu, ſlabyku, napřed položiti, poſaditi ſe. b) založiti, poſtawiti před něco; einen Stein, kámen před něco. c) předſtawiti, předložiti; Speiſen, Kaffee, gjdla, kafé. d) předſtawiti; Jemanden einem Amte, der Flotte, někoho auřadu, loďſtwu; als Verwalter, za zpráwce; ein Vorgeſetzter, předſtawený. e) ſich, vmjniti ſobě; vieles, mnoho.

Vorſetzlich, adj. zámyſlný, ſchwálnj; adv. —ně, naſchwál.

Vorſetzlichkeit, f. zámyſlnoſt.

Vorſetzung, f. předſtawenj; des Namens, gména.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání