Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Vorſeyn – Vorſteher

Vorſeyn, v. n. býti před; ich kann nicht durch, es iſt etwas vor, nemohu ſkrz, ge 397 něco před tjm; da ſey Gott vor; vchoweyž Bůh!

Vorſicht, f. prozřetedlnoſt; Gottes, Božj. 2) opatrnoſt, rozſſafnoſt, prudentia.

Vorſichtig, adj. opatrný, rozſſafný.

Vorſichtigkeit, f. opatrnoſt, prozřetedlnoſt.

Vorſingen, v. a. napřed zpjwati, předzpěwowati; einem, někomu zazpjwati.

Vorſitz, m. předek, přednj mjſto, ſeděnj, wláda; den Vorſitz haben, přednj mjſto, wládu mjti; unter Jemandes Vorſitze, disputiren, pod něčj wládau, řjzenjm ſe hádati.

Vorſitzen, v. n. ſeděti před někým. 2) na přednjm mjſtě ſeděti, předſedati.

Vorſommer, m. garo, podletj.

Vorſorge, f. předpéč, péče o něco. b) prozřetedlnoſt; Gottes, Božj.

Vorſpann, m. přjpřež.

Vorſpannen, v. a. připřáhnauti; Pferde, koně; ein Tuch, natáhnauti, roztáhnauti ſukno.

Vorſpann-, přjpřežnj; Pferde, koně.

Vorſpannung, f. der Pferde, přjpřež.

Vorſparen, v. a. přiſpořiti.

Vorſpiegeln, v. a. předſtjrati, bělmo na oči dělati; leere Hoffnungen, těſſjnſká gablka dáwati.

Vorſpiegelung, f. bělma dělánj, předſtjránj, těſſjnſká gablka.

Vorſpiel, n. předehra, předehřj.

Vorſpielen, v. a. napřed hráti; einem, někomu zahrati, zapjſkati.

Vorſpitzen, v. a. zaſſpičatiti.

Vorſprache, f. přjmluwa; S. Fürſprache.

Vorſprang, n. S. Vorſprung.

Vorſprechen, v. a. napřed řjkati; einem etwas, něco s někým, někomu něco předřjkáwati. 2) S. Fürſprechen.

Vorſprecher, m. S. Fürſprecher.

Vorſpringen, v. n. předſkočiti, předſkakowati; einem, někoho. b) fig. předſkočiti.

Vorſpruch, m. Fürſpruch.

Vorſprung, m. předſkok; einen V. vor Jemanden haben, předſkok mjti před někým, předčiti někoho. 2) In der Landwirth., weytrolky, pl. m. 3) Beym Brandweinbrenner, weyſtřelky, m. pl.

Vorſpuck, m. znamenj, předznamenánj.

Vorſpucken, v. n. znamenati, přeznamenáwati předznamenáwati ; es ſpuckt vor, něco znamená.

Vorſtadt, f. předměſtj, podměſtj, suburbium.

Vorſtädter, m. předměſſťan.

Vorſtädtiſch, adj. předměſtſký.

Vorſtand, m. ſtánj ku práwu. 2) fig. záſtawa, giſtina, cautio.

Vorſtänder, m. předſtawený. 2) hrázky.

Vorſtechen, v. n. předpichowati; dieſe Farbe ſticht vor, barwa ta předpichuge; der Eigennutz, zyſſtnoſt wykukuge. 2) v. a. propjchnauti, ein Loch, djrku.

Vorſtechort, n. ſſjdlo.

Vorſtecken, v. a. zaſtrčiti, předſtrčiti; einen Nagel, hřeb; ein Ziel, cýl wytknauti.

Vorſtecker, m. Vorſtecknagel, m. potykač, přetykač, popek.

Vorſtehen, v. n. wen ſtáti, wen wyſtáwati, wykukowati; das Haus ſteht vor, dům ſtogj wen. b) cloniti, zacláněti; man ſieht nichts, es steht etwas vor, nic ſe newidj, něco zaclánj. c) ſtawěti; der Hund, pes. d) fig. doſtawiti ſe (ku práwu). e) mjhati ſe; es ſteht mir vor, mjhá, zdá ſe mi. f) wéſti, řjditi, zprawowati; einem Amte, einem Hauſe, auřad, dům. g) přewyſſowati; einem, giného, nad giného předčiti. h) panowati; die Sonne dem Tage, der Mond der Nacht, ſlunce nadednem, měſýc nad nocý.

Vorſteher, m. předſtawený; die —inn, předſtawená.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání