Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Ausmärgeln – Ausraufen

Ausmärgeln, v. a. zhubeniti, wymořiti; 77 ein ausgemergelter Menſch, wyzáblý, wychtrlý člowěk.

Ausmarken, v. a. hranice, meze wyměřiti.

Ausmärzen, v. a. wybrakowati, odděliti, wyſtrčiti, wymrſſtiti, wymjſyti; ein ausgemärztes Schaaf, brakyně, brakownice.

Ausmäſten, v. a. wykrmiti.

Ausmauern, v. a. wyzditi, dozditi.

Ausmeiſeln, v. a. dlátem wyryti, wyreypati.

Ausmelken, v. a. wydogiti, dodogiti.

Ausmeſſen, v. a. wyměřiti, wykázati. Die Ausmeſſung, wyměřenj.

Ausmiethen, v. a. w nágem dáti, pronagmauti, ſ. Vermiethen.

Ausmiſten, v. a. hnůg wykliditi, wykydati. Die Ausmiſtung, wyklizenj hnoge, wykydánj.

Ausmitteln, v. a. wynalezti, wynagjti, wypátrati.

Ausmünzen, v. a. bjti penjze; aus einer Mark Silbers münzet man 20 Gulden aus, z gedne gedné hřiwny ſtřjbra ſe bige 20 zlatých.

Ausmuſtern, v. a. wywrcy, wywrhnauti, wypuditi, wymuſtrowati.

Ausnähen, v. a. wyſſiti, wyſſjwati.

Ausnagen, v. a. wyhrýzti, dohrýzti.

Ausnahme, f. wýminka; es iſt keine Regel ohne Ausnahme, nenj prawidla bez weyminky.

Ausnehmen, v. a. wynjti; Vögel, ptáky z hnjzda wybrati, wybjrati; Fiſche, wypitwati; Hirſche, wywrcy, andere Thiere, wykuchati. 2) fig. wygjmati, wymjniti, wymiňowati, excipere; ausgenommen, wymjněn, wygmut; keinen ausgenommen žadného newygjmage. 3) ſich ausnehmen, odginých ſe děliti, giné předčiti.

Ausnehmend, adj. wýborný, obzwláſſtnj.

Ausnüchtern, v. n. wyſtřjžliwěti.

Auspacken, v. a. wypakowati, wykládati.

Auspauken, v. a. wybubnowati, bubnowánjm wyhnati.

Auspeitſchen, v. a. wymrſkati.

Auspfählen, v. a. koly zarážeti, wyſaditi.

Auspfeifen, v. a. wypjſkati, wyhwjzdati.

uspflaſtern, v. a wydlážiti, wydlážditi.

Auspflügen, v. a. wyworati.

Auspfützen, v. a. im Bergwerke, wyprázdniti, wyčerpati wodu.

Auspichen, v. a. wyſmoliti.

Ausplappern, v. a. wybleptati, wytlachati, wypleſkati, wypljſkati, wyklewetati, wybleknauti, wybreptati. 2) dobleptati.

Ausplaudern, ſ. ausplappern.

Ausplündern, v. a. zlaupiti, wydrancowati, zebrati, wybrati.

Auspochen, v. a. wytlaucy, klepánjm wyhnati.

Auspoliren, v. a. wypulerowati.

Auspolſtern, v. a. polſtáři powlecy.

Auspoltern, v. n. přeſtati bauřiti, dobauřiti.

Auspoſaunen, v. a. wytraubiti, wyhláſati, rozbleptati, rozklewetati.

Ausprägen, v. a. penjz bjti, wytlačiti.

Auspredigen, v. a. přeſtati kázati.

Auspreſſen, v. a. wytlačiti. 2) wynutiti, wydřjti.

Ausprüfen, v. a. zkuſſowati, wykoſſtowati.

Ausprügeln, v. a. wybiti, wytřjſkati, wypráſkati, wytopiti, wymlátiti.

Auspumpen, v. a. wypumpowati.

Ausputzen, v. a. wyčiſtiti, wykráſſliti; ein Licht, ſwjčku zhaſyti; einen Baum, ſtrom prokleſtiti; einen Brunnen, ſtudnicy wycýditi; einen ausputzen, někoho wypljſniti, wypeſkowati.

Ausputzer, Verweis, m. weytopek.

Ausradiren, v. a. wyſſkrábati.

Ausraſen, v. n. přeſtati ſápati ſe, wztekati ſe, wyſápati ſe, wyztekati ſe, wytřeſſtiti ſe.

Ausraſten, v. n. odpočinauti, odpočjwati, oddechnauti ſobě.

Ausrauben, v. a. obrati, ſ. Ausplündern.

Ausrauchen, 1. v. a. wykauřiti. 2. v. n. wykauřiti ſe, přeſtati ſe kauřiti.

Ausräuchern, v. a. wykauřiti, wykaditi; das Fleiſch, maſo docela vditi.

Ausraufen, v. a. wytrhnauti, wytrhati, wyſſkubati; die Haare, wyrwati wlaſy.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání