Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Waden – Wahlplatz

402 Waden, im Waſſer, S. Waten.

Wadſack, S. Watſack.

Waffe, f. braň, zbraň, zbrog; ol. oružj.

Waffel, f. tlama. 2) ſkládanec.

Waffelkuchen, S. Waffel 2.

Waffen, S. Waffe.

Waffenglück, n. ſſtěſtj we wogně.

Waffenhammer, m. hamry na zbraň. 2) na železné nářadnj nářadj .

Waffenkammer, m. zbrognice.

Waffenkleid, n. Waffenrock, m. ol. krzno.

Waffenplatz, m. zbrogniſſtě.

Waffenrock, S. Waffenkleid.

Waffenſchau, S. Muſterung.

Waffenſchmied, m. brnjř, zbrognjk, zbranjř.

Waffenſtillſtand, m. přjměřj, pol. zawěſſenj zbranj.

Waffentanz, m. tanec we zbrani.

Waffenträger, m. zbrognoš.

Waffenübung, f. cwičenj we zbrani.

Waffnen, v. a. zbrogiti, ozbrogiti, zbrogj ſe odjti, ozbraniti; mit gewaffneter Hand, brannau rukau; das gewaffnete Volk, branný lid.

Waffnung, f. zbrogenj, ozbrogenj, ozbraněnj.

Wagamt, n. wáha (měſtſká).

Wage, S. Wagniß.

Wage, f. wáha. 2) wáhy pl. dim. wážky. 3) 44 lb, ginde 120 lb ano y 156 lb.

Wagebalken, Wagebaum, m. hřjdel.

Wagegeld, n. wážné, odwážné.

Wagegericht, n. kleych.

Wagehals, m. odwážliwec, opowážliwec, ſmělec.

Wagehaus, n. wáha (měſtſká).

Wageherr, m. wážný, powážný.

Wagekloben, m. kleych.

Wagekunſt, f. wažitelſtwj.

Wagenmeiſter, m. powozný.

Wagenſchmiere, f. kolomaz.

Wagenſchuppen, m. kolna, kůlna.

Wagenſchrott, n. oteſek.

Wagenſpeichig, adj. wiklawý.

agenſperre, f. zawjrka v wozu.

Wagenſpur, f. koleg.

Wagenſterz, m. opačina.

Wagentag, m. den w kterýž ſe wozem robotuge.

Wagenwinde, f. hewer, geřáb.

Wäger, m. wážnj, wážný.

Wagerecht, adj. rownowážný.

Wageſchale, f. mjſka v wáh, k wáhám.

Wageſtück, n. opowážliwý kus, opowážliwoſt.

Wagezünglein, n. gazeyček v wáh.

Waglich, adj. opowážliwý.

Waglichkeit, f. opowážliwoſt.

Wagner, m. kolář, koloděg; die —inn, kolářka.

Wagner-, kolářſký; Geſell, kolářſký towaryš.

Wagnerhandwerk, n. kolářſtwj; treiben, kolařiti.

Wagnerjunge, m. kolařjk.

Wagniß, f. et n. opowážliwoſt.

Wagpfahl, n. zramenj.

Wahl, f. wůle; aus eigener Wahl, z wlaſtnj wůle; die freye Wahl haben, na wůli, ſwobodnau wůli mjti; einem die Wahl laſſen, na wůli nechati. 2) wolenj, electio; eine Wahl treffen, woliti, zwoliti, wywoliti; zur Wahl ſchreiten, k wolenj přiſtaupiti.

Wahle, m. cyzozemec. 2) Wlach.

Wahleiche, f. S. Steineiche.

Wählen, v. a. woliti, eligere; zum Könige, zum Pfarrer, za krále, za faráře.

Wahlendiſtel, f. mačka, Eryngium maritimum Lin.

Wähler, m. wolitel.

Wähleriſch, adj. wybjračný; ein wähleriſcher Menſch, wybjráček; foem. wybjračka.

Wahlfähig, adj. wolenj ſchopný.

Wahlfähigkeit, f. ſchopnoſt k wolenj.

Wahlherr, m. wolitel.

Wahlkind, n. zaljbenec.

Wahlplatz, n. m., bogiſſtě, bogowiſſtě.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání