Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Ausſchmeißen – Ausſchwatzen

80

Ausſchmeißen, v. a. wywrcy, wyhoditi, wymrſſtiti, wyrazyti.

Ausſchmelzen, 1. v. a. rozpuſtiti, rozpauſſtěti, přepauſſtěti; das Fett, ſádlo wyſſkwařiti; Erz, rudy rozpauſſtěti, přeháněti. 2. v. n. rozpuſtiti ſe.

Ausſchmieden, v. a. wykowati.

Ausſchmieren, v. a. zamazati, wymazati.

Ausſchminken, v. a. wyljčiti, vljčiti.

Ausſchmücken, v. a. okráſſliti, ozdobiti, wyſtrogiti, wyſſlechtiti, wyſſperkowati.

Ausſchnauben, v. a. ſ. Ausſchnäutzen, 2) ausſchnaufen, odfrkowati, oddechnauti ſobě.

Ausſchäutzen, v. a. wyſmrkati, wyſmrknauti.

Ausſchneiden, v. a. mit dem Meſſer, wyřjznauti, wyřezati; mit der Scheere ausſchneiden, wyſtřihati, wyſtřihnauti; Brod , wykrogiti, wykrágeti; junge Thiere, wykleſtiti, z. B. ein Füllen, wynunwowati, ein Schwein, wymiſſkowati.

Ausſchneider, m. der Füllen, nunwář; der Schweine, miſſkář.

Ausſchneiteln, v. a. wykleſtiti, wyřezati ſtromy.

Ausſchnitt, m. wýřezek, wýſtřižek, wýkrogek.

Ausſchnittling, m djtě z matky wyřezané, wyřezanec, cæſo.

Ausſchnitzen, a. v. v. a. wyryti, wyrýwati, řezbu dělati, obraz wyřezati.

Ausſchnürren, v. a. rozſſněrowati.

Ausſchöpfen, v. a. wyčerpati, wywážiti.

Ausſchößling, m. odnož, wýſtřelek, pazauch.

Ausſchrauben, v. a. wyſſraubowati.

Ausſchreiben, v. a. wypſati, wypiſowati; přeſtati pſáti; ein Wort ganz ausſchreiben, ſlowo dopſati; einen Landtag, ſněm rozepſati; die Ausſchreibung, das Ausſchreiben, wypiſowánj, rozepſánj; dopſánj.

Ausſchreiten, v. n. wykročiti, wykráčeti, wykročowati.

usſchreyen, v. a. wykřičeti, einen in der Stadt ausſchreyen, po měſtě rozkřičeti koho; ausſchreyen, kund machen, wywolati, rozkřičeti. 2) přeſtati křičeti, wykřičeti ſe.

Auschrotten, v. a. den Käſe, wyhlodati, wyhryzti; ein Faß Bier, ſud piwa wytáhnauti z ſklepa.

Ausſchuhen, v. a. ſtřewjce zauti; das Obſt ſchuhet ſich aus, owoce ſe ſwléká.

Ausſchürfen, v. a. wykopati, dobýwati rudy.

Ausſchuß, m. wybjránj; im guten Verſtande, wýbor, weyběrek, wybraných oſob ſchromážděnj; im üblen, wýhoz, weywržek; Ausſchuß der Schaafe, brak, brakyně, brakownice.

Ausſchütteln, v. a. wytřáſti, wytřáſati.

Ausſchütten, v. a. wyſypati; ein Gefäß, wyklopiti; flüßige Dinge, wyljwati. Das Kind mit dem Bade ausſchütten, dobré s zlým zahoditi. 2) Junge werfen, metati, von Hunden, ſſtěniti ſe, ſ. Werfen. 3) fig. ſein Herz, ein Geheimniß, ſrdce ſwé, tagemſtwj wygewiti. Die Ausſchüttung, wyſypánj, wyljwánj.

Ausſchwämmen, v. a. die Felder, wyplawiti, die Wolle, wlnu wymyti, wyčiſtiti, wymáchati; die Pferde, wybroditi. Das Ausſchlämmen Ausſchwämmen , wyplawenj, wymáchánj.

Ausſchwänken, v. a. die Gläſer, wyplakowati, wypláknauti; vulg. wypláchnauti; ſich den Mund, propláknauti ſobě vſta; das Ausſchwänken, wyplakowánj, proplakowánj.

Ausſchwären, v. n. wyhnogiti ſe. Das Ausſchwären, wyhnogenj.

Ausſchwärmen, v. n. přeſtati wztekati ſe, taulati ſe, blázniti ſe; die Bienen haben ausgeſchwärmt, wčely přeſtaly ſe rogiti.

Ausſchwatzen, v. a. wybleptati, wypleſkati, wyplampati, wyklewetati, wybleknauti. 2) přeſtati bleptati, žwáti.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání