Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Wiehern – Wildfahre

435

Wiehern, n. řehtot, řehtánj.

Wieke, f. cupowánj.

Wienach, adv. kterak.

Wiesbaum, m. (Wieſchbaum) pawůz, m. pawůza, f.

Wieſe, f. lauka, pratum; dim. laučka.

Wieſel, n. laſyce, kolčawa; dim. laſyčka.

Wieſen-, laučnj; die Wieſenblume, laučnj kwětina; coll. laučnj kwjtj; der Wieſenklee, laučnj getel, Trifolium Pratense Lin.

Wieſenfleck, m. palauk; dim. palauček.

Wieſengeld, n. penjžek.

Wieſenhafer, m. owſýř wywýſſený, avena elatior Lin.

Wieſenknarre, S. Wachtelkönig.

Wieſenknopf, m. toten, krwawec, Sanguisorba Lin.

Wieſenkohl, m. pchač pcháč zelnj, Cnicus Cirsium Cardus Lin.

Wieſenkümmel, n. kmjn laučnj, Carum Carvi Lin.

Wieſenläufer, m. Wieſenknarre, f. ſekáč, chřaſtal.

Wieſenlerche, f. linduſſka, Alauda sylvestris Lin.

Wieſenraute, f. žluťucha, Thalictrum flavum Lin.

Wieſenſchwingel, m. metlice wywýſſená, Festuca elatior Lin.

Wieſenſperling, m. ſſwihljk, Passer pratorum Lin.

Wieſenwolle, f. peřj, Eriophorum polystacium polystachium Lin.

Wieſenzeitloſe, f. ocun, Colchicum Lin.

Wieſewachs, m. lučné.

Wievielſte, adj. num. kolikátý, quotus.

Wiewohl, conj. ačkoli, ačkoliwěk. 2) Wie wohl, mir! gak dobře, blaze geſt mi! wie du wohl weißt, gakž dobře wjš.

Wigand, Weigand, m. ſtatečný wogák, hrdina.

Wild, adj. planý; wilde Pflanzen, plané byliny; ein wilder Baum, planý ſtrom. 2) diwoký, ferus; ein Schwein, ein Eſel, eine Gans, diwoká ſwině; diwoký oſel, diwoká huſa; Erde, země; ein wildes Thier, diwočina, fera. 3) diwý, diwoký; ein wilder Menſch, diwý, diwoký, podiwočelý, wygewený člowěk; ein Wilder, diwoch; ein wildes Vergnügen, diwoké wyraženj; wild ſeyn, diwočiti ſe; wild werden, diwočeti, zdiwočeti, zwlčeti; wild machen, diwočiti, zdiwočiti, zplaſſiti. 4) ljtý; immanis; wilde Thiere, ljtá zwěř, ſſelma, bestia. 5) plachý, ferus; ein wildes Pferd, plachý kůň. 6) diwoký, diwý, wogſký, wogenſký; wildes Fleiſch, wogſké, diwé, zlé, woganſké maſo. 7) puſtý; wilde Gegend, puſtá kragina; wild werden, puſtnauti, zpuſtnauti; adv. planě, diwoce, diwě, ljtě.

Wild, n. zwěř, f. fera. 2) laň; laně.

Wild-, diwoký, planý.

Wildbad, n. minerálné wody.

Wildbahn, f. lowiſſtě, hágemſtwj. 2) přjceſtj.

Wildbann, m. lowectwj, lowčj práwo.

Wildbaum, m. chwogj pro zwěř.

Wildbraten, m. zwěřina, zwjřecý pečeně.

Wildbret, n. ſchwarzes Wildbret, n. černá zwěřina, diwočina, caro ferina. 2) zwěř, fera.

Wildbrethandel, m. zwěřinářſtwj; — treiben, zwěřinařiti.

Wildbrethändler, m. zwěřinář; die —inn, zwěřinářka.

Wilddieb, m. pytlák, pytlář.

Wilddieberey, f. pytlačenj, pytlářſtwj; — treiben, pytlačiti, pytlařiti.

Wildenzen, v. n. S. Wildpern.

Wildern, v. n. diwočeti, wlčeti, zdiwočeti. 2) pytlačiti.

Wilderz, n. diwočina.

Wildfahre, Wildfuhre, f. rozwor, brázda. 2) meze.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání